سوالات
امتیاز جواب نمایش
برادرم دربيمارستان اعصاب وروان بسترى شده تشخيص پزشك اسكيزوفرنى هست سن او ٣٣سال هست از نظر شما آيا خوب مى شود؟
0 2 58
دخترم روزی چندبار برای ده ثانیه خیره میشه و در اون لحظه صداش میکنم واکنش نشون نمیده علت چیه؟
0 1 55
من تمرکز ندارم و.پرش فکری دارم لطفا منو راهنمایی کنید؟
0 1 119
مغز تا چه اندازه تحت تاثیر احساسات استدلال میکند؟
0 2 115
سوالم را در بالا نوشته ام
0 0 120
سلام حدود ٩ ماه است كه جراحى گردن كردم بعلت ارتروز شديد وتنگى نخاع ولى بهبودى احساس نمىكنم و پس ازاينكه سرم را پايين كنم درد در گردن ونواحى ان شروع ميشود وگردنم خشم وسنگين ميشود جراحى از پشت گردن وتراشيدن پنج مهره گردن انجام شده ممنون
0 0 58
سلام من ديابت دارم و قرص سرترالين مصرف ميكنم اشكالى ندارد؟
0 1 228
بــراے رفــع درد شــدیــد دیــســڪ ڪــمــر چــه دارو و چــه ورزشــے مــنــاســب اســت ؟
0 1 136
خيلي عصبي هستم از هيچي لذت نميبرم انطور كه بايد قدر داشته هامو نمي دونم واينكه خستم خيلي خستم وتمركزم كم ووسواس دارم به برخي از چيزها
0 1 68
احساس افسردگی میکنم. چیکار کنم؟
0 1 127
سوالات
امتیاز جواب نمایش
برادرم دربيمارستان اعصاب وروان بسترى شده تشخيص پزشك اسكيزوفرنى هست سن او ٣٣سال هست از نظر شما آيا خوب مى شود؟
1 58
دخترم روزی چندبار برای ده ثانیه خیره میشه و در اون لحظه صداش میکنم واکنش نشون نمیده علت چیه؟
1 55
من تمرکز ندارم و.پرش فکری دارم لطفا منو راهنمایی کنید؟
1 119
مغز تا چه اندازه تحت تاثیر احساسات استدلال میکند؟
1 115
سوالم را در بالا نوشته ام
1 120
سلام حدود ٩ ماه است كه جراحى گردن كردم بعلت ارتروز شديد وتنگى نخاع ولى بهبودى احساس نمىكنم و پس ازاينكه سرم را پايين كنم درد در گردن ونواحى ان شروع ميشود وگردنم خشم وسنگين ميشود جراحى از پشت گردن وتراشيدن پنج مهره گردن انجام شده ممنون
1 58
سلام من ديابت دارم و قرص سرترالين مصرف ميكنم اشكالى ندارد؟
1 228
بــراے رفــع درد شــدیــد دیــســڪ ڪــمــر چــه دارو و چــه ورزشــے مــنــاســب اســت ؟
1 136
خيلي عصبي هستم از هيچي لذت نميبرم انطور كه بايد قدر داشته هامو نمي دونم واينكه خستم خيلي خستم وتمركزم كم ووسواس دارم به برخي از چيزها
1 68
احساس افسردگی میکنم. چیکار کنم؟
1 127
سوالات
امتیاز جواب نمایش
برادرم دربيمارستان اعصاب وروان بسترى شده تشخيص پزشك اسكيزوفرنى هست سن او ٣٣سال هست از نظر شما آيا خوب مى شود؟
1 58
دخترم روزی چندبار برای ده ثانیه خیره میشه و در اون لحظه صداش میکنم واکنش نشون نمیده علت چیه؟
1 55
من تمرکز ندارم و.پرش فکری دارم لطفا منو راهنمایی کنید؟
1 119
مغز تا چه اندازه تحت تاثیر احساسات استدلال میکند؟
1 115
سوالم را در بالا نوشته ام
1 120
سلام حدود ٩ ماه است كه جراحى گردن كردم بعلت ارتروز شديد وتنگى نخاع ولى بهبودى احساس نمىكنم و پس ازاينكه سرم را پايين كنم درد در گردن ونواحى ان شروع ميشود وگردنم خشم وسنگين ميشود جراحى از پشت گردن وتراشيدن پنج مهره گردن انجام شده ممنون
1 58
سلام من ديابت دارم و قرص سرترالين مصرف ميكنم اشكالى ندارد؟
1 228
بــراے رفــع درد شــدیــد دیــســڪ ڪــمــر چــه دارو و چــه ورزشــے مــنــاســب اســت ؟
1 136
خيلي عصبي هستم از هيچي لذت نميبرم انطور كه بايد قدر داشته هامو نمي دونم واينكه خستم خيلي خستم وتمركزم كم ووسواس دارم به برخي از چيزها
1 68
احساس افسردگی میکنم. چیکار کنم؟
1 127
سوالات
امتیاز جواب نمایش
برادرم دربيمارستان اعصاب وروان بسترى شده تشخيص پزشك اسكيزوفرنى هست سن او ٣٣سال هست از نظر شما آيا خوب مى شود؟
1 58
دخترم روزی چندبار برای ده ثانیه خیره میشه و در اون لحظه صداش میکنم واکنش نشون نمیده علت چیه؟
1 55
من تمرکز ندارم و.پرش فکری دارم لطفا منو راهنمایی کنید؟
1 119
مغز تا چه اندازه تحت تاثیر احساسات استدلال میکند؟
1 115
سوالم را در بالا نوشته ام
1 120
سلام حدود ٩ ماه است كه جراحى گردن كردم بعلت ارتروز شديد وتنگى نخاع ولى بهبودى احساس نمىكنم و پس ازاينكه سرم را پايين كنم درد در گردن ونواحى ان شروع ميشود وگردنم خشم وسنگين ميشود جراحى از پشت گردن وتراشيدن پنج مهره گردن انجام شده ممنون
1 58
سلام من ديابت دارم و قرص سرترالين مصرف ميكنم اشكالى ندارد؟
1 228
بــراے رفــع درد شــدیــد دیــســڪ ڪــمــر چــه دارو و چــه ورزشــے مــنــاســب اســت ؟
1 136
خيلي عصبي هستم از هيچي لذت نميبرم انطور كه بايد قدر داشته هامو نمي دونم واينكه خستم خيلي خستم وتمركزم كم ووسواس دارم به برخي از چيزها
1 68
احساس افسردگی میکنم. چیکار کنم؟
1 127

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند