سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام.زنم مدام تقاضای طلاق داره و به هیچ وجه حاضر به مشاوره نیست،پدر و‌مادرشو راضی کردم که به مشاوره برن و دکتر گفت زنم بیماری روحی و روانی داره،چیکار کنم؟
0 1 68
روانشناس در مشهد در این زمینه معرفی کنید ممنون درزمینه ترس ازجن
0 1 57
پسری ۱۲ساله دارم ترس از جن راچگونه دراو از بین ببرم؟
0 1 53
برای کمک روحی به یک بیمار سرطانی که بواسطه ی داروها بسیار ضعیف شده است نیاز به همکاری و همیاری داریم. بنظر میرسد حضور یک نفر مشاور یا روانشناس یا مدیتیشن کار، یکبار در هفته در منزل ایشان مثمرثمر واقع شود (البته بنظر بنده که متخصص هم نیستم). مشکل اینجاست که شخص خبره و با انسانیت نمیشناسیم. از طرفی، معرفی افرادی که قبلا با این بیماری دست و پنجه نرم کرده اند و الان بهبود یافته اند یا دارای شرایط مشابه بوده اند خیلی خوب خواهد بود (ظاهرا چنین NGO هایی وجود دارند اما من پیدا نکردم). لازم به ذکر است، بیمار ما 6 سال پیش به سرطان سینه مبتلا شدند. و پس از جراحی و شیمی درمانی بهبود یافتند و همیشه دارای روحیه ی خوب و قوی بوده اند. تا امسال که متاسفانه متاستاز استخوان ایجاد شد و 16 جلسه رادیوتراپی سنگین باعث شد که ایشان بسیار از نظر جسمی و روحی تضعیف شود. با تشکر.
0 1 60
داروی انتخابی برای حملات پانیک در میانسالی چیست؟
0 0 118
سلام دختر من گاهي اوقات يه حرفو چند بار بايد بگي گوش نميده زيادم تكرار ميكنم ناراحت ميشه ٩ساله هست
0 1 127
چه کنم که فرزندم اجتماعی شود؟
0 1 124
سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام.زنم مدام تقاضای طلاق داره و به هیچ وجه حاضر به مشاوره نیست،پدر و‌مادرشو راضی کردم که به مشاوره برن و دکتر گفت زنم بیماری روحی و روانی داره،چیکار کنم؟
1 68
روانشناس در مشهد در این زمینه معرفی کنید ممنون درزمینه ترس ازجن
1 57
پسری ۱۲ساله دارم ترس از جن راچگونه دراو از بین ببرم؟
1 53
برای کمک روحی به یک بیمار سرطانی که بواسطه ی داروها بسیار ضعیف شده است نیاز به همکاری و همیاری داریم. بنظر میرسد حضور یک نفر مشاور یا روانشناس یا مدیتیشن کار، یکبار در هفته در منزل ایشان مثمرثمر واقع شود (البته بنظر بنده که متخصص هم نیستم). مشکل اینجاست که شخص خبره و با انسانیت نمیشناسیم. از طرفی، معرفی افرادی که قبلا با این بیماری دست و پنجه نرم کرده اند و الان بهبود یافته اند یا دارای شرایط مشابه بوده اند خیلی خوب خواهد بود (ظاهرا چنین NGO هایی وجود دارند اما من پیدا نکردم). لازم به ذکر است، بیمار ما 6 سال پیش به سرطان سینه مبتلا شدند. و پس از جراحی و شیمی درمانی بهبود یافتند و همیشه دارای روحیه ی خوب و قوی بوده اند. تا امسال که متاسفانه متاستاز استخوان ایجاد شد و 16 جلسه رادیوتراپی سنگین باعث شد که ایشان بسیار از نظر جسمی و روحی تضعیف شود. با تشکر.
1 60
داروی انتخابی برای حملات پانیک در میانسالی چیست؟
1 118
سلام دختر من گاهي اوقات يه حرفو چند بار بايد بگي گوش نميده زيادم تكرار ميكنم ناراحت ميشه ٩ساله هست
1 127
چه کنم که فرزندم اجتماعی شود؟
1 124
سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام.زنم مدام تقاضای طلاق داره و به هیچ وجه حاضر به مشاوره نیست،پدر و‌مادرشو راضی کردم که به مشاوره برن و دکتر گفت زنم بیماری روحی و روانی داره،چیکار کنم؟
1 68
روانشناس در مشهد در این زمینه معرفی کنید ممنون درزمینه ترس ازجن
1 57
پسری ۱۲ساله دارم ترس از جن راچگونه دراو از بین ببرم؟
1 53
برای کمک روحی به یک بیمار سرطانی که بواسطه ی داروها بسیار ضعیف شده است نیاز به همکاری و همیاری داریم. بنظر میرسد حضور یک نفر مشاور یا روانشناس یا مدیتیشن کار، یکبار در هفته در منزل ایشان مثمرثمر واقع شود (البته بنظر بنده که متخصص هم نیستم). مشکل اینجاست که شخص خبره و با انسانیت نمیشناسیم. از طرفی، معرفی افرادی که قبلا با این بیماری دست و پنجه نرم کرده اند و الان بهبود یافته اند یا دارای شرایط مشابه بوده اند خیلی خوب خواهد بود (ظاهرا چنین NGO هایی وجود دارند اما من پیدا نکردم). لازم به ذکر است، بیمار ما 6 سال پیش به سرطان سینه مبتلا شدند. و پس از جراحی و شیمی درمانی بهبود یافتند و همیشه دارای روحیه ی خوب و قوی بوده اند. تا امسال که متاسفانه متاستاز استخوان ایجاد شد و 16 جلسه رادیوتراپی سنگین باعث شد که ایشان بسیار از نظر جسمی و روحی تضعیف شود. با تشکر.
1 60
داروی انتخابی برای حملات پانیک در میانسالی چیست؟
1 118
سلام دختر من گاهي اوقات يه حرفو چند بار بايد بگي گوش نميده زيادم تكرار ميكنم ناراحت ميشه ٩ساله هست
1 127
چه کنم که فرزندم اجتماعی شود؟
1 124
سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام.زنم مدام تقاضای طلاق داره و به هیچ وجه حاضر به مشاوره نیست،پدر و‌مادرشو راضی کردم که به مشاوره برن و دکتر گفت زنم بیماری روحی و روانی داره،چیکار کنم؟
1 68
روانشناس در مشهد در این زمینه معرفی کنید ممنون درزمینه ترس ازجن
1 57
پسری ۱۲ساله دارم ترس از جن راچگونه دراو از بین ببرم؟
1 53
برای کمک روحی به یک بیمار سرطانی که بواسطه ی داروها بسیار ضعیف شده است نیاز به همکاری و همیاری داریم. بنظر میرسد حضور یک نفر مشاور یا روانشناس یا مدیتیشن کار، یکبار در هفته در منزل ایشان مثمرثمر واقع شود (البته بنظر بنده که متخصص هم نیستم). مشکل اینجاست که شخص خبره و با انسانیت نمیشناسیم. از طرفی، معرفی افرادی که قبلا با این بیماری دست و پنجه نرم کرده اند و الان بهبود یافته اند یا دارای شرایط مشابه بوده اند خیلی خوب خواهد بود (ظاهرا چنین NGO هایی وجود دارند اما من پیدا نکردم). لازم به ذکر است، بیمار ما 6 سال پیش به سرطان سینه مبتلا شدند. و پس از جراحی و شیمی درمانی بهبود یافتند و همیشه دارای روحیه ی خوب و قوی بوده اند. تا امسال که متاسفانه متاستاز استخوان ایجاد شد و 16 جلسه رادیوتراپی سنگین باعث شد که ایشان بسیار از نظر جسمی و روحی تضعیف شود. با تشکر.
1 60
داروی انتخابی برای حملات پانیک در میانسالی چیست؟
1 118
سلام دختر من گاهي اوقات يه حرفو چند بار بايد بگي گوش نميده زيادم تكرار ميكنم ناراحت ميشه ٩ساله هست
1 127
چه کنم که فرزندم اجتماعی شود؟
1 124

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند