سوالات
امتیاز جواب نمایش
یه سوال روانشناسی داشتم،، میخواستم بدونم نحوه برخورد و رفتار با مردی که انتقاد پذیر نیست ، و سوال کردن ازش موجب ناراحتی و مشکلی میشه چیست؟؟
0 2 113
سلام خارش زیرپوست بال راست نشانه چیه
0 0 176
آيا براي درمان دخترم بهتراست به مشاور مراجعه كنم يا دكتر روانشناس
0 2 162
لطفا روانشناس يا مشاور دركرج معرفي كنيد
0 2 163
با سلام من چند ماه سردرد شدید وشکم درد و حالت تهوع دارم هم اکنونم زیر نظر متخصص گوارش ومغز واعصابم ولی تاکنون نتیجه ای نگرفتم انواع دارهای آرام بخش وضد افسردگی هم مصرف می کنم ولی هرروز بدترم لطفا راهنمایی کنین ممنمونم
0 0 101
[Forwarded from MANI barekat] من اختلال دو قطبی دارم بیایم کاربامازپين لاموژين هم میخخورم ۱۴ ساله دکتر ميرم 5;بار خودکشی کردم یه بار با 80 ,تا ترامادول يه بارم با 70 تا اميتريپلين مشکل شدید جنسی هم دارم دکتری که ميرم بازی میدهد هی دارد قرص کم زیاد ميکند وسواس هم دارم میخوام هفته دیگه با الکل سفید و صد تا فنوبارليتال کار رو تموم کنم شما می تونید راهی به من بگید نجات پیدا کنم?
0 0 374
بااضطراب اجتماعی چه کنم
0 3 173
فرزندم خیلی اذیت میکنه با اینکه کلی بهش حال میدیم پارک وخریدو اینا چیکار کنیم دیونه شدیم؟
0 2 107
سلام.من مشکل روحی و افسردگی دارم،با کی میتونم صحبت کنم؟
0 0 174
سوالات
امتیاز جواب نمایش
یه سوال روانشناسی داشتم،، میخواستم بدونم نحوه برخورد و رفتار با مردی که انتقاد پذیر نیست ، و سوال کردن ازش موجب ناراحتی و مشکلی میشه چیست؟؟
1 113
سلام خارش زیرپوست بال راست نشانه چیه
1 176
آيا براي درمان دخترم بهتراست به مشاور مراجعه كنم يا دكتر روانشناس
1 162
لطفا روانشناس يا مشاور دركرج معرفي كنيد
1 163
با سلام من چند ماه سردرد شدید وشکم درد و حالت تهوع دارم هم اکنونم زیر نظر متخصص گوارش ومغز واعصابم ولی تاکنون نتیجه ای نگرفتم انواع دارهای آرام بخش وضد افسردگی هم مصرف می کنم ولی هرروز بدترم لطفا راهنمایی کنین ممنمونم
1 101
[Forwarded from MANI barekat] من اختلال دو قطبی دارم بیایم کاربامازپين لاموژين هم میخخورم ۱۴ ساله دکتر ميرم 5;بار خودکشی کردم یه بار با 80 ,تا ترامادول يه بارم با 70 تا اميتريپلين مشکل شدید جنسی هم دارم دکتری که ميرم بازی میدهد هی دارد قرص کم زیاد ميکند وسواس هم دارم میخوام هفته دیگه با الکل سفید و صد تا فنوبارليتال کار رو تموم کنم شما می تونید راهی به من بگید نجات پیدا کنم?
1 374
بااضطراب اجتماعی چه کنم
1 173
فرزندم خیلی اذیت میکنه با اینکه کلی بهش حال میدیم پارک وخریدو اینا چیکار کنیم دیونه شدیم؟
1 107
سلام.من مشکل روحی و افسردگی دارم،با کی میتونم صحبت کنم؟
1 174
سوالات
امتیاز جواب نمایش
یه سوال روانشناسی داشتم،، میخواستم بدونم نحوه برخورد و رفتار با مردی که انتقاد پذیر نیست ، و سوال کردن ازش موجب ناراحتی و مشکلی میشه چیست؟؟
1 113
سلام خارش زیرپوست بال راست نشانه چیه
1 176
آيا براي درمان دخترم بهتراست به مشاور مراجعه كنم يا دكتر روانشناس
1 162
لطفا روانشناس يا مشاور دركرج معرفي كنيد
1 163
با سلام من چند ماه سردرد شدید وشکم درد و حالت تهوع دارم هم اکنونم زیر نظر متخصص گوارش ومغز واعصابم ولی تاکنون نتیجه ای نگرفتم انواع دارهای آرام بخش وضد افسردگی هم مصرف می کنم ولی هرروز بدترم لطفا راهنمایی کنین ممنمونم
1 101
[Forwarded from MANI barekat] من اختلال دو قطبی دارم بیایم کاربامازپين لاموژين هم میخخورم ۱۴ ساله دکتر ميرم 5;بار خودکشی کردم یه بار با 80 ,تا ترامادول يه بارم با 70 تا اميتريپلين مشکل شدید جنسی هم دارم دکتری که ميرم بازی میدهد هی دارد قرص کم زیاد ميکند وسواس هم دارم میخوام هفته دیگه با الکل سفید و صد تا فنوبارليتال کار رو تموم کنم شما می تونید راهی به من بگید نجات پیدا کنم?
1 374
بااضطراب اجتماعی چه کنم
1 173
فرزندم خیلی اذیت میکنه با اینکه کلی بهش حال میدیم پارک وخریدو اینا چیکار کنیم دیونه شدیم؟
1 107
سلام.من مشکل روحی و افسردگی دارم،با کی میتونم صحبت کنم؟
1 174
سوالات
امتیاز جواب نمایش
یه سوال روانشناسی داشتم،، میخواستم بدونم نحوه برخورد و رفتار با مردی که انتقاد پذیر نیست ، و سوال کردن ازش موجب ناراحتی و مشکلی میشه چیست؟؟
1 113
سلام خارش زیرپوست بال راست نشانه چیه
1 176
آيا براي درمان دخترم بهتراست به مشاور مراجعه كنم يا دكتر روانشناس
1 162
لطفا روانشناس يا مشاور دركرج معرفي كنيد
1 163
با سلام من چند ماه سردرد شدید وشکم درد و حالت تهوع دارم هم اکنونم زیر نظر متخصص گوارش ومغز واعصابم ولی تاکنون نتیجه ای نگرفتم انواع دارهای آرام بخش وضد افسردگی هم مصرف می کنم ولی هرروز بدترم لطفا راهنمایی کنین ممنمونم
1 101
[Forwarded from MANI barekat] من اختلال دو قطبی دارم بیایم کاربامازپين لاموژين هم میخخورم ۱۴ ساله دکتر ميرم 5;بار خودکشی کردم یه بار با 80 ,تا ترامادول يه بارم با 70 تا اميتريپلين مشکل شدید جنسی هم دارم دکتری که ميرم بازی میدهد هی دارد قرص کم زیاد ميکند وسواس هم دارم میخوام هفته دیگه با الکل سفید و صد تا فنوبارليتال کار رو تموم کنم شما می تونید راهی به من بگید نجات پیدا کنم?
1 374
بااضطراب اجتماعی چه کنم
1 173
فرزندم خیلی اذیت میکنه با اینکه کلی بهش حال میدیم پارک وخریدو اینا چیکار کنیم دیونه شدیم؟
1 107
سلام.من مشکل روحی و افسردگی دارم،با کی میتونم صحبت کنم؟
1 174

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند