سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسرم جواب منو ميده و خيلي عصبي شده
0 1 150
٢٧سال سن دارم و محل اين جوشها در صورتم است
0 3 146
٢٧سال سن دارم و در صورتم اين ضايعات وجود دارد
0 1 143
متخصص روانشناسی مشاوره پاسخ دهد
0 1 36
سلام خسته نباشید من یه خانم متاهل هستم 34ساله متاهل هشت ساله اردواج کردم بچه ندارم رابطم با همسرم خوبه ولی یه مدت هست که متوجه شدم همسرم با شخصی دیگر رابطه دارد با خودش هم صحبت میکنم انکار میکنه ولی من مطمئن هستم میخواستم بدونم چطور برش گردونم به زندگی واین که بدون اجازه من میتونه ازدواج موقت داشته باشه یانه با توجه به اینکه شماره طرف مقابل رو دارم میخواستم بدونم اگه با اون طرف صحبت کنم مشکلی رو حل میکنه یانه ؟
0 1 67
سلام جواب ندادید
0 0 34
دایمااسترس دارم شب وروزنداره فقط توخواب خوبم ازاسترس معده ام دردمیشه وسواس فکری شدیددارم الان چندین ساله اینطورم نمیدونم دیگه چکارکنم داروهم فایده نداشته خواهشاکمکم کنین؟
0 1 46
باسلام درسن 35 سالگی تنها فرزندم راکه 6 سال داشت دزثانحه تصادف ازدست دادم بعداین قضیه دچارناتوانی جنسی شدم همه جوزدکتررفتم همه گفتند درکمال صحت وسلامت هستید ورزش میکنم واهل هیچ موادویامشزوبی نیستم اماباگذشت 5 سال همچنان مشکل دارم
0 5 36
وز وز گوش و سرگیجه نشانه چی هست پدرم رنج میبره
0 1 133
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسرم جواب منو ميده و خيلي عصبي شده
1 150
٢٧سال سن دارم و محل اين جوشها در صورتم است
1 146
٢٧سال سن دارم و در صورتم اين ضايعات وجود دارد
1 143
متخصص روانشناسی مشاوره پاسخ دهد
1 36
سلام خسته نباشید من یه خانم متاهل هستم 34ساله متاهل هشت ساله اردواج کردم بچه ندارم رابطم با همسرم خوبه ولی یه مدت هست که متوجه شدم همسرم با شخصی دیگر رابطه دارد با خودش هم صحبت میکنم انکار میکنه ولی من مطمئن هستم میخواستم بدونم چطور برش گردونم به زندگی واین که بدون اجازه من میتونه ازدواج موقت داشته باشه یانه با توجه به اینکه شماره طرف مقابل رو دارم میخواستم بدونم اگه با اون طرف صحبت کنم مشکلی رو حل میکنه یانه ؟
1 67
سلام جواب ندادید
1 34
دایمااسترس دارم شب وروزنداره فقط توخواب خوبم ازاسترس معده ام دردمیشه وسواس فکری شدیددارم الان چندین ساله اینطورم نمیدونم دیگه چکارکنم داروهم فایده نداشته خواهشاکمکم کنین؟
1 46
باسلام درسن 35 سالگی تنها فرزندم راکه 6 سال داشت دزثانحه تصادف ازدست دادم بعداین قضیه دچارناتوانی جنسی شدم همه جوزدکتررفتم همه گفتند درکمال صحت وسلامت هستید ورزش میکنم واهل هیچ موادویامشزوبی نیستم اماباگذشت 5 سال همچنان مشکل دارم
1 36
وز وز گوش و سرگیجه نشانه چی هست پدرم رنج میبره
1 133
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسرم جواب منو ميده و خيلي عصبي شده
1 150
٢٧سال سن دارم و محل اين جوشها در صورتم است
1 146
٢٧سال سن دارم و در صورتم اين ضايعات وجود دارد
1 143
متخصص روانشناسی مشاوره پاسخ دهد
1 36
سلام خسته نباشید من یه خانم متاهل هستم 34ساله متاهل هشت ساله اردواج کردم بچه ندارم رابطم با همسرم خوبه ولی یه مدت هست که متوجه شدم همسرم با شخصی دیگر رابطه دارد با خودش هم صحبت میکنم انکار میکنه ولی من مطمئن هستم میخواستم بدونم چطور برش گردونم به زندگی واین که بدون اجازه من میتونه ازدواج موقت داشته باشه یانه با توجه به اینکه شماره طرف مقابل رو دارم میخواستم بدونم اگه با اون طرف صحبت کنم مشکلی رو حل میکنه یانه ؟
1 67
سلام جواب ندادید
1 34
دایمااسترس دارم شب وروزنداره فقط توخواب خوبم ازاسترس معده ام دردمیشه وسواس فکری شدیددارم الان چندین ساله اینطورم نمیدونم دیگه چکارکنم داروهم فایده نداشته خواهشاکمکم کنین؟
1 46
باسلام درسن 35 سالگی تنها فرزندم راکه 6 سال داشت دزثانحه تصادف ازدست دادم بعداین قضیه دچارناتوانی جنسی شدم همه جوزدکتررفتم همه گفتند درکمال صحت وسلامت هستید ورزش میکنم واهل هیچ موادویامشزوبی نیستم اماباگذشت 5 سال همچنان مشکل دارم
1 36
وز وز گوش و سرگیجه نشانه چی هست پدرم رنج میبره
1 133
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسرم جواب منو ميده و خيلي عصبي شده
1 150
٢٧سال سن دارم و محل اين جوشها در صورتم است
1 146
٢٧سال سن دارم و در صورتم اين ضايعات وجود دارد
1 143
متخصص روانشناسی مشاوره پاسخ دهد
1 36
سلام خسته نباشید من یه خانم متاهل هستم 34ساله متاهل هشت ساله اردواج کردم بچه ندارم رابطم با همسرم خوبه ولی یه مدت هست که متوجه شدم همسرم با شخصی دیگر رابطه دارد با خودش هم صحبت میکنم انکار میکنه ولی من مطمئن هستم میخواستم بدونم چطور برش گردونم به زندگی واین که بدون اجازه من میتونه ازدواج موقت داشته باشه یانه با توجه به اینکه شماره طرف مقابل رو دارم میخواستم بدونم اگه با اون طرف صحبت کنم مشکلی رو حل میکنه یانه ؟
1 67
سلام جواب ندادید
1 34
دایمااسترس دارم شب وروزنداره فقط توخواب خوبم ازاسترس معده ام دردمیشه وسواس فکری شدیددارم الان چندین ساله اینطورم نمیدونم دیگه چکارکنم داروهم فایده نداشته خواهشاکمکم کنین؟
1 46
باسلام درسن 35 سالگی تنها فرزندم راکه 6 سال داشت دزثانحه تصادف ازدست دادم بعداین قضیه دچارناتوانی جنسی شدم همه جوزدکتررفتم همه گفتند درکمال صحت وسلامت هستید ورزش میکنم واهل هیچ موادویامشزوبی نیستم اماباگذشت 5 سال همچنان مشکل دارم
1 36
وز وز گوش و سرگیجه نشانه چی هست پدرم رنج میبره
1 133

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند