سوالات
امتیاز جواب نمایش
مرکز لیزر ناحیه بیکینی درزاهدان
1 32
سلام من تمام کارهای خانه دخترم را میکنم سه ساله عروسی کرده میگه نمیتوانم کار کنم حال ندارم دار ی اعصاب میخورد خودم من هم میخوام پس چرا کار میکنم اهل خرید زیاد است من چه کار کنم که کارهاش را خودش کند
1 27
من داروی اعصاب استفاده میکردم چند وقته ک قطع کردم الان احساس میکنم گردنم رو بدنم سنگینی میکنه حالت تهوع دارم و همش احساس ضعف
1 23
پرانسول۲۰ میخورم باز نفس کشیدن سنگینه باید چی کنم
1 82
لیزر کردن ناحیه بیکینی
1 31
لیزر کردن ناحیه بکینی
1 39
مدتيه حرکات غير عادی شبيه هذيان گويی اطرافيان در من مشاهده می کنن و به من اطلاع ميدن ولی هيچ چيزى يادم نمياد گاهی هم حالم بد ميشه و در جمع فاميل و دوستان استرس زياد دارم بيماری من چيه؟ باتشکر فراوان از زحمات بی دريغتان!
1 26
سلام، با تشکر از تیم خوبتون صورتم مدام جوش میزنه، درمانش چیه؟ و علتش چی میتونه باشه؟
1 28
درمان ACT چیست؟
2 49
من بعد از خودارزایی نزاشتم مایع منی خارج شه وبعد استبرا از ادرار کردم و یک قطره خون بیرون امد
0 125
سوالات
امتیاز جواب نمایش
مرکز لیزر ناحیه بیکینی درزاهدان
1 32
سلام من تمام کارهای خانه دخترم را میکنم سه ساله عروسی کرده میگه نمیتوانم کار کنم حال ندارم دار ی اعصاب میخورد خودم من هم میخوام پس چرا کار میکنم اهل خرید زیاد است من چه کار کنم که کارهاش را خودش کند
1 27
من داروی اعصاب استفاده میکردم چند وقته ک قطع کردم الان احساس میکنم گردنم رو بدنم سنگینی میکنه حالت تهوع دارم و همش احساس ضعف
1 23
پرانسول۲۰ میخورم باز نفس کشیدن سنگینه باید چی کنم
1 82
لیزر کردن ناحیه بیکینی
1 31
لیزر کردن ناحیه بکینی
1 39
مدتيه حرکات غير عادی شبيه هذيان گويی اطرافيان در من مشاهده می کنن و به من اطلاع ميدن ولی هيچ چيزى يادم نمياد گاهی هم حالم بد ميشه و در جمع فاميل و دوستان استرس زياد دارم بيماری من چيه؟ باتشکر فراوان از زحمات بی دريغتان!
1 26
سلام، با تشکر از تیم خوبتون صورتم مدام جوش میزنه، درمانش چیه؟ و علتش چی میتونه باشه؟
1 28
درمان ACT چیست؟
1 49
من بعد از خودارزایی نزاشتم مایع منی خارج شه وبعد استبرا از ادرار کردم و یک قطره خون بیرون امد
1 125
سوالات
امتیاز جواب نمایش
مرکز لیزر ناحیه بیکینی درزاهدان
1 32
سلام من تمام کارهای خانه دخترم را میکنم سه ساله عروسی کرده میگه نمیتوانم کار کنم حال ندارم دار ی اعصاب میخورد خودم من هم میخوام پس چرا کار میکنم اهل خرید زیاد است من چه کار کنم که کارهاش را خودش کند
1 27
من داروی اعصاب استفاده میکردم چند وقته ک قطع کردم الان احساس میکنم گردنم رو بدنم سنگینی میکنه حالت تهوع دارم و همش احساس ضعف
1 23
پرانسول۲۰ میخورم باز نفس کشیدن سنگینه باید چی کنم
1 82
لیزر کردن ناحیه بیکینی
1 31
لیزر کردن ناحیه بکینی
1 39
مدتيه حرکات غير عادی شبيه هذيان گويی اطرافيان در من مشاهده می کنن و به من اطلاع ميدن ولی هيچ چيزى يادم نمياد گاهی هم حالم بد ميشه و در جمع فاميل و دوستان استرس زياد دارم بيماری من چيه؟ باتشکر فراوان از زحمات بی دريغتان!
1 26
سلام، با تشکر از تیم خوبتون صورتم مدام جوش میزنه، درمانش چیه؟ و علتش چی میتونه باشه؟
1 28
درمان ACT چیست؟
1 49
من بعد از خودارزایی نزاشتم مایع منی خارج شه وبعد استبرا از ادرار کردم و یک قطره خون بیرون امد
1 125
سوالات
امتیاز جواب نمایش
مرکز لیزر ناحیه بیکینی درزاهدان
1 32
سلام من تمام کارهای خانه دخترم را میکنم سه ساله عروسی کرده میگه نمیتوانم کار کنم حال ندارم دار ی اعصاب میخورد خودم من هم میخوام پس چرا کار میکنم اهل خرید زیاد است من چه کار کنم که کارهاش را خودش کند
1 27
من داروی اعصاب استفاده میکردم چند وقته ک قطع کردم الان احساس میکنم گردنم رو بدنم سنگینی میکنه حالت تهوع دارم و همش احساس ضعف
1 23
پرانسول۲۰ میخورم باز نفس کشیدن سنگینه باید چی کنم
1 82
لیزر کردن ناحیه بیکینی
1 31
لیزر کردن ناحیه بکینی
1 39
مدتيه حرکات غير عادی شبيه هذيان گويی اطرافيان در من مشاهده می کنن و به من اطلاع ميدن ولی هيچ چيزى يادم نمياد گاهی هم حالم بد ميشه و در جمع فاميل و دوستان استرس زياد دارم بيماری من چيه؟ باتشکر فراوان از زحمات بی دريغتان!
1 26
سلام، با تشکر از تیم خوبتون صورتم مدام جوش میزنه، درمانش چیه؟ و علتش چی میتونه باشه؟
1 28
درمان ACT چیست؟
1 49
من بعد از خودارزایی نزاشتم مایع منی خارج شه وبعد استبرا از ادرار کردم و یک قطره خون بیرون امد
1 125

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند