سوالات
امتیاز جواب نمایش
درود.من 37 سالمه یک بار سکته قلبی کردم و یک استت گذاشتم در صدد کارکرد قلبم 55 تا 50 درصدد هست کارکرد قلبم خوب هست یا نه .باسپاس
0 15
بیماری دوقطبی از طیف افسردگی
2 19
آیا جای عمیق ابله مرغان با روش میکرونیدلینگ کاملا بهبود می یابد ؟
1 10
تعداد جلسات لازم میکرونیدلینگ برای جای ابله مرغان عمیق در صورت چه میزان است ؟
1 8
راهی برای یبوست کودکان
0 89
بادرود راه سریع درمان یاتخفیف سردردهای عصبی که بااضطراب ودرگیری فکرهمراه است چیست ؟ بنده 20ساله درگیرمیگرن شدیدوهرازگاهی سردردهای خوشه ای چندین روزه هستم .
1 11
سلام شوهر من میاستنی گراویس داره ودکتر قرص مستینون به او داده اما از موقعی که میخوری از نظر روحی خیلی به هم ریخته مرتب اضطراب وترس داره وبی حال یکجا خوابیده چیکار کنم تا خوب شه ..
1 7
سلام خانمی هستم ۴۴سال سن دارم مدتی است احساس میکنم چشمانم زودخسته میشن بایک خط مطالعه بقدری خسته میشن که خواب عمق میروم کمی هم دوربین شدن علتش یادرمانش چیست متشکرم
0 6
باسلام من زخم اثنی عشری دارم.وبخاطر سردرد مجبورم قرص اندرال10وکپسول گابابنتین300مصرف کنم.ایا این دوتا دارو برای اثنی عشری مضرهستن
0 13
قرص کونکور ۵ملغم برای چیه لطفا
0 15
سوالات
امتیاز جواب نمایش
درود.من 37 سالمه یک بار سکته قلبی کردم و یک استت گذاشتم در صدد کارکرد قلبم 55 تا 50 درصدد هست کارکرد قلبم خوب هست یا نه .باسپاس
1 15
بیماری دوقطبی از طیف افسردگی
1 19
آیا جای عمیق ابله مرغان با روش میکرونیدلینگ کاملا بهبود می یابد ؟
1 10
تعداد جلسات لازم میکرونیدلینگ برای جای ابله مرغان عمیق در صورت چه میزان است ؟
1 8
راهی برای یبوست کودکان
1 89
بادرود راه سریع درمان یاتخفیف سردردهای عصبی که بااضطراب ودرگیری فکرهمراه است چیست ؟ بنده 20ساله درگیرمیگرن شدیدوهرازگاهی سردردهای خوشه ای چندین روزه هستم .
1 11
سلام شوهر من میاستنی گراویس داره ودکتر قرص مستینون به او داده اما از موقعی که میخوری از نظر روحی خیلی به هم ریخته مرتب اضطراب وترس داره وبی حال یکجا خوابیده چیکار کنم تا خوب شه ..
1 7
سلام خانمی هستم ۴۴سال سن دارم مدتی است احساس میکنم چشمانم زودخسته میشن بایک خط مطالعه بقدری خسته میشن که خواب عمق میروم کمی هم دوربین شدن علتش یادرمانش چیست متشکرم
1 6
باسلام من زخم اثنی عشری دارم.وبخاطر سردرد مجبورم قرص اندرال10وکپسول گابابنتین300مصرف کنم.ایا این دوتا دارو برای اثنی عشری مضرهستن
1 13
قرص کونکور ۵ملغم برای چیه لطفا
1 15
سوالات
امتیاز جواب نمایش
درود.من 37 سالمه یک بار سکته قلبی کردم و یک استت گذاشتم در صدد کارکرد قلبم 55 تا 50 درصدد هست کارکرد قلبم خوب هست یا نه .باسپاس
1 15
بیماری دوقطبی از طیف افسردگی
1 19
آیا جای عمیق ابله مرغان با روش میکرونیدلینگ کاملا بهبود می یابد ؟
1 10
تعداد جلسات لازم میکرونیدلینگ برای جای ابله مرغان عمیق در صورت چه میزان است ؟
1 8
راهی برای یبوست کودکان
1 89
بادرود راه سریع درمان یاتخفیف سردردهای عصبی که بااضطراب ودرگیری فکرهمراه است چیست ؟ بنده 20ساله درگیرمیگرن شدیدوهرازگاهی سردردهای خوشه ای چندین روزه هستم .
1 11
سلام شوهر من میاستنی گراویس داره ودکتر قرص مستینون به او داده اما از موقعی که میخوری از نظر روحی خیلی به هم ریخته مرتب اضطراب وترس داره وبی حال یکجا خوابیده چیکار کنم تا خوب شه ..
1 7
سلام خانمی هستم ۴۴سال سن دارم مدتی است احساس میکنم چشمانم زودخسته میشن بایک خط مطالعه بقدری خسته میشن که خواب عمق میروم کمی هم دوربین شدن علتش یادرمانش چیست متشکرم
1 6
باسلام من زخم اثنی عشری دارم.وبخاطر سردرد مجبورم قرص اندرال10وکپسول گابابنتین300مصرف کنم.ایا این دوتا دارو برای اثنی عشری مضرهستن
1 13
قرص کونکور ۵ملغم برای چیه لطفا
1 15
سوالات
امتیاز جواب نمایش
درود.من 37 سالمه یک بار سکته قلبی کردم و یک استت گذاشتم در صدد کارکرد قلبم 55 تا 50 درصدد هست کارکرد قلبم خوب هست یا نه .باسپاس
1 15
بیماری دوقطبی از طیف افسردگی
1 19
آیا جای عمیق ابله مرغان با روش میکرونیدلینگ کاملا بهبود می یابد ؟
1 10
تعداد جلسات لازم میکرونیدلینگ برای جای ابله مرغان عمیق در صورت چه میزان است ؟
1 8
راهی برای یبوست کودکان
1 89
بادرود راه سریع درمان یاتخفیف سردردهای عصبی که بااضطراب ودرگیری فکرهمراه است چیست ؟ بنده 20ساله درگیرمیگرن شدیدوهرازگاهی سردردهای خوشه ای چندین روزه هستم .
1 11
سلام شوهر من میاستنی گراویس داره ودکتر قرص مستینون به او داده اما از موقعی که میخوری از نظر روحی خیلی به هم ریخته مرتب اضطراب وترس داره وبی حال یکجا خوابیده چیکار کنم تا خوب شه ..
1 7
سلام خانمی هستم ۴۴سال سن دارم مدتی است احساس میکنم چشمانم زودخسته میشن بایک خط مطالعه بقدری خسته میشن که خواب عمق میروم کمی هم دوربین شدن علتش یادرمانش چیست متشکرم
1 6
باسلام من زخم اثنی عشری دارم.وبخاطر سردرد مجبورم قرص اندرال10وکپسول گابابنتین300مصرف کنم.ایا این دوتا دارو برای اثنی عشری مضرهستن
1 13
قرص کونکور ۵ملغم برای چیه لطفا
1 15

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند