سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا آتاکسی با سلولهای بنیادی قابل درمان است
0 0 234
سلام دختر من اسهال دارد
0 0 216
سلام داروبرای درد قفسه سینه کسی که آسم داره چیه؟
0 0 213
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تو زمان شیردهی میشه از قرص ال دی برای جلوگیری استفاده کرد ؟ پسرم الان ۱۹ ماهشه.تا الان با ک ا ن د و م بوده و اینکه بهترین زمان از شیر گرفتن بچه چه زمانیه ؟
0 0 226
از حضور در جلسات بخاطر کم شنوایی ترس دارم
0 1 228
سلام خانمی هستم ۴۲ ساله دارای بیماری پانیک و سندروم روده تحریک پذیر از نوع یبوست کپسول لوبیپروستون رو میتونم استفاده کنم؟ یبوست خیلی اذیتم میکنه ????
0 0 200
Drospirenone/Ethinylestradiol اگر خانمم از این تابلیت استفاده کند کدام مشکلی پیش نمیاد؟ چون خودش طفل شیر خوار دارد لطفا رهنمایی کنید
0 0 224
?سلام آیا امکانش هست که آدم در اثر بیماری های اداری ومثانه احتمال این که بچه دار نشه یا شق نشود هست
0 0 226
سلام.قرص کلونازپام سبز که روشzوAباشه داریم؟؟
0 0 218
سردردهای میکرن درمان دارد
0 0 211
سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا آتاکسی با سلولهای بنیادی قابل درمان است
1 234
سلام دختر من اسهال دارد
1 216
سلام داروبرای درد قفسه سینه کسی که آسم داره چیه؟
1 213
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تو زمان شیردهی میشه از قرص ال دی برای جلوگیری استفاده کرد ؟ پسرم الان ۱۹ ماهشه.تا الان با ک ا ن د و م بوده و اینکه بهترین زمان از شیر گرفتن بچه چه زمانیه ؟
1 226
از حضور در جلسات بخاطر کم شنوایی ترس دارم
1 228
سلام خانمی هستم ۴۲ ساله دارای بیماری پانیک و سندروم روده تحریک پذیر از نوع یبوست کپسول لوبیپروستون رو میتونم استفاده کنم؟ یبوست خیلی اذیتم میکنه ????
1 200
Drospirenone/Ethinylestradiol اگر خانمم از این تابلیت استفاده کند کدام مشکلی پیش نمیاد؟ چون خودش طفل شیر خوار دارد لطفا رهنمایی کنید
1 224
?سلام آیا امکانش هست که آدم در اثر بیماری های اداری ومثانه احتمال این که بچه دار نشه یا شق نشود هست
1 226
سلام.قرص کلونازپام سبز که روشzوAباشه داریم؟؟
1 218
سردردهای میکرن درمان دارد
1 211
سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا آتاکسی با سلولهای بنیادی قابل درمان است
1 234
سلام دختر من اسهال دارد
1 216
سلام داروبرای درد قفسه سینه کسی که آسم داره چیه؟
1 213
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تو زمان شیردهی میشه از قرص ال دی برای جلوگیری استفاده کرد ؟ پسرم الان ۱۹ ماهشه.تا الان با ک ا ن د و م بوده و اینکه بهترین زمان از شیر گرفتن بچه چه زمانیه ؟
1 226
از حضور در جلسات بخاطر کم شنوایی ترس دارم
1 228
سلام خانمی هستم ۴۲ ساله دارای بیماری پانیک و سندروم روده تحریک پذیر از نوع یبوست کپسول لوبیپروستون رو میتونم استفاده کنم؟ یبوست خیلی اذیتم میکنه ????
1 200
Drospirenone/Ethinylestradiol اگر خانمم از این تابلیت استفاده کند کدام مشکلی پیش نمیاد؟ چون خودش طفل شیر خوار دارد لطفا رهنمایی کنید
1 224
?سلام آیا امکانش هست که آدم در اثر بیماری های اداری ومثانه احتمال این که بچه دار نشه یا شق نشود هست
1 226
سلام.قرص کلونازپام سبز که روشzوAباشه داریم؟؟
1 218
سردردهای میکرن درمان دارد
1 211
سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا آتاکسی با سلولهای بنیادی قابل درمان است
1 234
سلام دختر من اسهال دارد
1 216
سلام داروبرای درد قفسه سینه کسی که آسم داره چیه؟
1 213
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تو زمان شیردهی میشه از قرص ال دی برای جلوگیری استفاده کرد ؟ پسرم الان ۱۹ ماهشه.تا الان با ک ا ن د و م بوده و اینکه بهترین زمان از شیر گرفتن بچه چه زمانیه ؟
1 226
از حضور در جلسات بخاطر کم شنوایی ترس دارم
1 228
سلام خانمی هستم ۴۲ ساله دارای بیماری پانیک و سندروم روده تحریک پذیر از نوع یبوست کپسول لوبیپروستون رو میتونم استفاده کنم؟ یبوست خیلی اذیتم میکنه ????
1 200
Drospirenone/Ethinylestradiol اگر خانمم از این تابلیت استفاده کند کدام مشکلی پیش نمیاد؟ چون خودش طفل شیر خوار دارد لطفا رهنمایی کنید
1 224
?سلام آیا امکانش هست که آدم در اثر بیماری های اداری ومثانه احتمال این که بچه دار نشه یا شق نشود هست
1 226
سلام.قرص کلونازپام سبز که روشzوAباشه داریم؟؟
1 218
سردردهای میکرن درمان دارد
1 211

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند