سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام. نزدیک به دو سال است که از گرفتگی شدید بینی راست در رنجم. گاهی تنفس هم برایم مشکل می شود. سه بار یه متخصص بینی مراجعه کردم. داروهای سیفکسیم و آزیترومایسن و اسپری و اینها را مرتب مصرف کردم کوچکترین تغییری در من ایجاد نکردند. مطلقاً آبریزش بینی ندارم . بینی ام همیشه خشک است. از پماددهای ویتامین آ استفاده کردم. با سرم شستشو می کنم ولی نتیجه ای ندارد. لطفاً در صورت امکان راهنمائیم کنید.
0 12
سلام، من دو هفته اس احساس خيلي عجيبي نسبت به دنيا دارم احساس ميكنم بدنم واسه خودم نيست و مثل يه دوربين هستم و همه چيز دور و برم نسبت بهش بي تفاوتم
0 3
من یک مدت هست داخل دهانم دچاره خون مردگی میشه بعد ازچندروز میره البتته بیشتر زمانی که دچار التهاب گلو میشم علتش چیه
0 4
سلام ده روزپیش به چشم مادرم چوب خورده البته به پشت چشم اما اسیب به داخل زده و چشمش پراز خونه کاملا تارمیبینه و میگه چیزی رو نمیبینم اکثرا...قطره لووفلوکساسین وآتروپین براش تجویزکردن اما دردخیلی شدید داره لطفا کمک کنید
0 1
کپسول داکسی ساکلین چه فایده دارد
0 4
اینکه شدت نبض بدنمان خیلی زیاده نشانه چیه؟
0 4
سلام اگرفرم یکی ازبیضه ها ازشکل طبیعی خارج شده باشد و گاهی کمی درد داشته باشد مشکل چیست،متاسفانه همسرم از مراجعه به پزشک خودداری میکند،آیا امکان دارد تحت فشار لباس زیر تغییرشکل بدهد؟
0 2
من ریزش مو دارم بعد کف سرم خیلی گرم موهام نازک و کم پشت شده نمیدونم چیکار کنم
0 10
سلام آیا مصرف اسپری فلازون جهت آلرژی یا حساسیت بیماری را از بین می برد
0 3
با سلام دوهفته است که سرماخورده ام وبا اینکه بهتر شدم ولی سرگیجه وبیحالی وگرفتگی گوش دارم واحساس ضعف شدید میکنم لطفا علت آن را بفرمایید!
0 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام. نزدیک به دو سال است که از گرفتگی شدید بینی راست در رنجم. گاهی تنفس هم برایم مشکل می شود. سه بار یه متخصص بینی مراجعه کردم. داروهای سیفکسیم و آزیترومایسن و اسپری و اینها را مرتب مصرف کردم کوچکترین تغییری در من ایجاد نکردند. مطلقاً آبریزش بینی ندارم . بینی ام همیشه خشک است. از پماددهای ویتامین آ استفاده کردم. با سرم شستشو می کنم ولی نتیجه ای ندارد. لطفاً در صورت امکان راهنمائیم کنید.
1 12
سلام، من دو هفته اس احساس خيلي عجيبي نسبت به دنيا دارم احساس ميكنم بدنم واسه خودم نيست و مثل يه دوربين هستم و همه چيز دور و برم نسبت بهش بي تفاوتم
1 3
من یک مدت هست داخل دهانم دچاره خون مردگی میشه بعد ازچندروز میره البتته بیشتر زمانی که دچار التهاب گلو میشم علتش چیه
1 4
سلام ده روزپیش به چشم مادرم چوب خورده البته به پشت چشم اما اسیب به داخل زده و چشمش پراز خونه کاملا تارمیبینه و میگه چیزی رو نمیبینم اکثرا...قطره لووفلوکساسین وآتروپین براش تجویزکردن اما دردخیلی شدید داره لطفا کمک کنید
1 1
کپسول داکسی ساکلین چه فایده دارد
1 4
اینکه شدت نبض بدنمان خیلی زیاده نشانه چیه؟
1 4
سلام اگرفرم یکی ازبیضه ها ازشکل طبیعی خارج شده باشد و گاهی کمی درد داشته باشد مشکل چیست،متاسفانه همسرم از مراجعه به پزشک خودداری میکند،آیا امکان دارد تحت فشار لباس زیر تغییرشکل بدهد؟
1 2
من ریزش مو دارم بعد کف سرم خیلی گرم موهام نازک و کم پشت شده نمیدونم چیکار کنم
1 10
سلام آیا مصرف اسپری فلازون جهت آلرژی یا حساسیت بیماری را از بین می برد
1 3
با سلام دوهفته است که سرماخورده ام وبا اینکه بهتر شدم ولی سرگیجه وبیحالی وگرفتگی گوش دارم واحساس ضعف شدید میکنم لطفا علت آن را بفرمایید!
1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام. نزدیک به دو سال است که از گرفتگی شدید بینی راست در رنجم. گاهی تنفس هم برایم مشکل می شود. سه بار یه متخصص بینی مراجعه کردم. داروهای سیفکسیم و آزیترومایسن و اسپری و اینها را مرتب مصرف کردم کوچکترین تغییری در من ایجاد نکردند. مطلقاً آبریزش بینی ندارم . بینی ام همیشه خشک است. از پماددهای ویتامین آ استفاده کردم. با سرم شستشو می کنم ولی نتیجه ای ندارد. لطفاً در صورت امکان راهنمائیم کنید.
1 12
سلام، من دو هفته اس احساس خيلي عجيبي نسبت به دنيا دارم احساس ميكنم بدنم واسه خودم نيست و مثل يه دوربين هستم و همه چيز دور و برم نسبت بهش بي تفاوتم
1 3
من یک مدت هست داخل دهانم دچاره خون مردگی میشه بعد ازچندروز میره البتته بیشتر زمانی که دچار التهاب گلو میشم علتش چیه
1 4
سلام ده روزپیش به چشم مادرم چوب خورده البته به پشت چشم اما اسیب به داخل زده و چشمش پراز خونه کاملا تارمیبینه و میگه چیزی رو نمیبینم اکثرا...قطره لووفلوکساسین وآتروپین براش تجویزکردن اما دردخیلی شدید داره لطفا کمک کنید
1 1
کپسول داکسی ساکلین چه فایده دارد
1 4
اینکه شدت نبض بدنمان خیلی زیاده نشانه چیه؟
1 4
سلام اگرفرم یکی ازبیضه ها ازشکل طبیعی خارج شده باشد و گاهی کمی درد داشته باشد مشکل چیست،متاسفانه همسرم از مراجعه به پزشک خودداری میکند،آیا امکان دارد تحت فشار لباس زیر تغییرشکل بدهد؟
1 2
من ریزش مو دارم بعد کف سرم خیلی گرم موهام نازک و کم پشت شده نمیدونم چیکار کنم
1 10
سلام آیا مصرف اسپری فلازون جهت آلرژی یا حساسیت بیماری را از بین می برد
1 3
با سلام دوهفته است که سرماخورده ام وبا اینکه بهتر شدم ولی سرگیجه وبیحالی وگرفتگی گوش دارم واحساس ضعف شدید میکنم لطفا علت آن را بفرمایید!
1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام. نزدیک به دو سال است که از گرفتگی شدید بینی راست در رنجم. گاهی تنفس هم برایم مشکل می شود. سه بار یه متخصص بینی مراجعه کردم. داروهای سیفکسیم و آزیترومایسن و اسپری و اینها را مرتب مصرف کردم کوچکترین تغییری در من ایجاد نکردند. مطلقاً آبریزش بینی ندارم . بینی ام همیشه خشک است. از پماددهای ویتامین آ استفاده کردم. با سرم شستشو می کنم ولی نتیجه ای ندارد. لطفاً در صورت امکان راهنمائیم کنید.
1 12
سلام، من دو هفته اس احساس خيلي عجيبي نسبت به دنيا دارم احساس ميكنم بدنم واسه خودم نيست و مثل يه دوربين هستم و همه چيز دور و برم نسبت بهش بي تفاوتم
1 3
من یک مدت هست داخل دهانم دچاره خون مردگی میشه بعد ازچندروز میره البتته بیشتر زمانی که دچار التهاب گلو میشم علتش چیه
1 4
سلام ده روزپیش به چشم مادرم چوب خورده البته به پشت چشم اما اسیب به داخل زده و چشمش پراز خونه کاملا تارمیبینه و میگه چیزی رو نمیبینم اکثرا...قطره لووفلوکساسین وآتروپین براش تجویزکردن اما دردخیلی شدید داره لطفا کمک کنید
1 1
کپسول داکسی ساکلین چه فایده دارد
1 4
اینکه شدت نبض بدنمان خیلی زیاده نشانه چیه؟
1 4
سلام اگرفرم یکی ازبیضه ها ازشکل طبیعی خارج شده باشد و گاهی کمی درد داشته باشد مشکل چیست،متاسفانه همسرم از مراجعه به پزشک خودداری میکند،آیا امکان دارد تحت فشار لباس زیر تغییرشکل بدهد؟
1 2
من ریزش مو دارم بعد کف سرم خیلی گرم موهام نازک و کم پشت شده نمیدونم چیکار کنم
1 10
سلام آیا مصرف اسپری فلازون جهت آلرژی یا حساسیت بیماری را از بین می برد
1 3
با سلام دوهفته است که سرماخورده ام وبا اینکه بهتر شدم ولی سرگیجه وبیحالی وگرفتگی گوش دارم واحساس ضعف شدید میکنم لطفا علت آن را بفرمایید!
1 3

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند