سوالات
امتیاز جواب نمایش
از پزشک خانم
0 4
من برادر خشنی دارم اگه هر کاری رو که میخواد انجام ندم منو کتک می باید چیکار کنم
0 26
سلام.لکه بینی دردوروز اخربارداری برای چیست
0 4
سلام خسته نباشید ببخشید من یه زنم مشکلم خود ارضایی هست میخواستم بدونم راهی برای درمان هست
1 4
چگونه با رفتار بد پدر کنار بیاییم
0 16
سلام ،دوروزاست ک دچارکهیردرنواحی صورت ودست وپاشدم ،روزدوم همراه شده باتورم شدیددرقسمت دست وپاهمراه کهیروخارش وقرمزی ،داروی مصرفی سیتریزین وتلفست بوده.لطفاراهنمایز بفرمایید،تشکر
0 7
اگر پسر یکسال از دختر کوچکترباشد آیا در ازدواج و آینده آنها تاثثیر میگذارد؟
0 2
قیمت داروی Nplate
0 2
سلام خسته نباشید اقایی ۵۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود مشکل چیه؟
0 1
فرق دپاکین 500بارهاکین 500چیه
0 8
سوالات
امتیاز جواب نمایش
از پزشک خانم
1 4
من برادر خشنی دارم اگه هر کاری رو که میخواد انجام ندم منو کتک می باید چیکار کنم
1 26
سلام.لکه بینی دردوروز اخربارداری برای چیست
1 4
سلام خسته نباشید ببخشید من یه زنم مشکلم خود ارضایی هست میخواستم بدونم راهی برای درمان هست
1 4
چگونه با رفتار بد پدر کنار بیاییم
1 16
سلام ،دوروزاست ک دچارکهیردرنواحی صورت ودست وپاشدم ،روزدوم همراه شده باتورم شدیددرقسمت دست وپاهمراه کهیروخارش وقرمزی ،داروی مصرفی سیتریزین وتلفست بوده.لطفاراهنمایز بفرمایید،تشکر
1 7
اگر پسر یکسال از دختر کوچکترباشد آیا در ازدواج و آینده آنها تاثثیر میگذارد؟
1 2
قیمت داروی Nplate
1 2
سلام خسته نباشید اقایی ۵۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود مشکل چیه؟
1 1
فرق دپاکین 500بارهاکین 500چیه
1 8
سوالات
امتیاز جواب نمایش
از پزشک خانم
1 4
من برادر خشنی دارم اگه هر کاری رو که میخواد انجام ندم منو کتک می باید چیکار کنم
1 26
سلام.لکه بینی دردوروز اخربارداری برای چیست
1 4
سلام خسته نباشید ببخشید من یه زنم مشکلم خود ارضایی هست میخواستم بدونم راهی برای درمان هست
1 4
چگونه با رفتار بد پدر کنار بیاییم
1 16
سلام ،دوروزاست ک دچارکهیردرنواحی صورت ودست وپاشدم ،روزدوم همراه شده باتورم شدیددرقسمت دست وپاهمراه کهیروخارش وقرمزی ،داروی مصرفی سیتریزین وتلفست بوده.لطفاراهنمایز بفرمایید،تشکر
1 7
اگر پسر یکسال از دختر کوچکترباشد آیا در ازدواج و آینده آنها تاثثیر میگذارد؟
1 2
قیمت داروی Nplate
1 2
سلام خسته نباشید اقایی ۵۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود مشکل چیه؟
1 1
فرق دپاکین 500بارهاکین 500چیه
1 8
سوالات
امتیاز جواب نمایش
از پزشک خانم
1 4
من برادر خشنی دارم اگه هر کاری رو که میخواد انجام ندم منو کتک می باید چیکار کنم
1 26
سلام.لکه بینی دردوروز اخربارداری برای چیست
1 4
سلام خسته نباشید ببخشید من یه زنم مشکلم خود ارضایی هست میخواستم بدونم راهی برای درمان هست
1 4
چگونه با رفتار بد پدر کنار بیاییم
1 16
سلام ،دوروزاست ک دچارکهیردرنواحی صورت ودست وپاشدم ،روزدوم همراه شده باتورم شدیددرقسمت دست وپاهمراه کهیروخارش وقرمزی ،داروی مصرفی سیتریزین وتلفست بوده.لطفاراهنمایز بفرمایید،تشکر
1 7
اگر پسر یکسال از دختر کوچکترباشد آیا در ازدواج و آینده آنها تاثثیر میگذارد؟
1 2
قیمت داروی Nplate
1 2
سلام خسته نباشید اقایی ۵۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود مشکل چیه؟
1 1
فرق دپاکین 500بارهاکین 500چیه
1 8

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند