سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ریزش مودارم شدید
0 0 6
من دل درد دارم بیشتر روی نافم می باشد آندوسکپی وکولونوسکپی هم کرده ام چیزی نشان نداده لطفا راهنماییم کنید
0 0 16
درمان اضطراب چگونه است
0 0 5
سلام ءیاقرص B2 که معمولابعدازترک اعتیاداستفاده میشودعوارض قابل توجه ازلحاظ تضعیف قوه جنسی داردیاخیر؟
0 0 14
سلام برای اسید معده چه کار باید کرد
0 1 4
چرا پاسخی به سئوال من داده نشده؟
0 0 7
سلام یک پسر ۵ساله دارم اصلا مهد کودک و کلاس های نقاشی شرکت نمیکنه میترسه که من برم .لطفا راه کار بدید
0 1 6
بنده ۴سال بایک روان شناس تحت درمان بودم اماپس از ۴سال یهو منو ارجاع دادن پیش روان شناسان دیگری بنده حتی پیش روان پزشک هم میرفتم برایم به شدت سخت است با کس دیگری ادامه دهم دلیل کارایشان چه میباشد؟
0 1 5
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
0 1 4
با سلام برای جوشهایی که به خاطر حساسیت به آمپول دگزامتازون در سینه و پشت ایجاد میشوند چه دارویی استفاده شود؟
0 1 14
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ریزش مودارم شدید
1 6
من دل درد دارم بیشتر روی نافم می باشد آندوسکپی وکولونوسکپی هم کرده ام چیزی نشان نداده لطفا راهنماییم کنید
1 16
درمان اضطراب چگونه است
1 5
سلام ءیاقرص B2 که معمولابعدازترک اعتیاداستفاده میشودعوارض قابل توجه ازلحاظ تضعیف قوه جنسی داردیاخیر؟
1 14
سلام برای اسید معده چه کار باید کرد
1 4
چرا پاسخی به سئوال من داده نشده؟
1 7
سلام یک پسر ۵ساله دارم اصلا مهد کودک و کلاس های نقاشی شرکت نمیکنه میترسه که من برم .لطفا راه کار بدید
1 6
بنده ۴سال بایک روان شناس تحت درمان بودم اماپس از ۴سال یهو منو ارجاع دادن پیش روان شناسان دیگری بنده حتی پیش روان پزشک هم میرفتم برایم به شدت سخت است با کس دیگری ادامه دهم دلیل کارایشان چه میباشد؟
1 5
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
1 4
با سلام برای جوشهایی که به خاطر حساسیت به آمپول دگزامتازون در سینه و پشت ایجاد میشوند چه دارویی استفاده شود؟
1 14
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ریزش مودارم شدید
1 6
من دل درد دارم بیشتر روی نافم می باشد آندوسکپی وکولونوسکپی هم کرده ام چیزی نشان نداده لطفا راهنماییم کنید
1 16
درمان اضطراب چگونه است
1 5
سلام ءیاقرص B2 که معمولابعدازترک اعتیاداستفاده میشودعوارض قابل توجه ازلحاظ تضعیف قوه جنسی داردیاخیر؟
1 14
سلام برای اسید معده چه کار باید کرد
1 4
چرا پاسخی به سئوال من داده نشده؟
1 7
سلام یک پسر ۵ساله دارم اصلا مهد کودک و کلاس های نقاشی شرکت نمیکنه میترسه که من برم .لطفا راه کار بدید
1 6
بنده ۴سال بایک روان شناس تحت درمان بودم اماپس از ۴سال یهو منو ارجاع دادن پیش روان شناسان دیگری بنده حتی پیش روان پزشک هم میرفتم برایم به شدت سخت است با کس دیگری ادامه دهم دلیل کارایشان چه میباشد؟
1 5
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
1 4
با سلام برای جوشهایی که به خاطر حساسیت به آمپول دگزامتازون در سینه و پشت ایجاد میشوند چه دارویی استفاده شود؟
1 14
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ریزش مودارم شدید
1 6
من دل درد دارم بیشتر روی نافم می باشد آندوسکپی وکولونوسکپی هم کرده ام چیزی نشان نداده لطفا راهنماییم کنید
1 16
درمان اضطراب چگونه است
1 5
سلام ءیاقرص B2 که معمولابعدازترک اعتیاداستفاده میشودعوارض قابل توجه ازلحاظ تضعیف قوه جنسی داردیاخیر؟
1 14
سلام برای اسید معده چه کار باید کرد
1 4
چرا پاسخی به سئوال من داده نشده؟
1 7
سلام یک پسر ۵ساله دارم اصلا مهد کودک و کلاس های نقاشی شرکت نمیکنه میترسه که من برم .لطفا راه کار بدید
1 6
بنده ۴سال بایک روان شناس تحت درمان بودم اماپس از ۴سال یهو منو ارجاع دادن پیش روان شناسان دیگری بنده حتی پیش روان پزشک هم میرفتم برایم به شدت سخت است با کس دیگری ادامه دهم دلیل کارایشان چه میباشد؟
1 5
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
1 4
با سلام برای جوشهایی که به خاطر حساسیت به آمپول دگزامتازون در سینه و پشت ایجاد میشوند چه دارویی استفاده شود؟
1 14

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند