سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام سونو در ازمایش غربالگری دوم برای چیه
0 2
کتف سمت راستم مدت سه ماه هست درد میکند وامروز پزشک متخصص قرص ولتادک 100 واووکلدین را داد ایا عوارض خاص ندارد ممنون
0 2
سلام ببخشید سیب گلو من تا فک میاد وقتی که می خوابم بعضی از موارد هم گلوم قورت دادنی منقبض میشه علت چیست؟
0 7
سلام میخواستم بدونم ویروس HIV از طریق رابطه دهانی منتقل میشه؟
0 3
سلام اقادکترادمی مصرف شیشه وقرص ضدتشنج داشته باشه میتونه قرص تخیری استفاده کنه
0 20
سلام در طول روزسوزش شدیدی در کف پاهایم دارم وشب ها هم شدیدتر می شودعلت چیست وچکاربایدبکنم
0 8
سلام خسته نباشید اقایی ۶۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود گفتن رگ بینی بریده شده درمان کردند اما باز خونریزی می کند مشکل چیه؟
0 1
سلام بعد از زدن امولسیون ترمیم کننده Aveneمشکلی نیست که توی نور قرار بگیری؟؟
1 4
زیاد موهام میریز ه
0 2
از پزشک خانم
0 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام سونو در ازمایش غربالگری دوم برای چیه
1 2
کتف سمت راستم مدت سه ماه هست درد میکند وامروز پزشک متخصص قرص ولتادک 100 واووکلدین را داد ایا عوارض خاص ندارد ممنون
1 2
سلام ببخشید سیب گلو من تا فک میاد وقتی که می خوابم بعضی از موارد هم گلوم قورت دادنی منقبض میشه علت چیست؟
1 7
سلام میخواستم بدونم ویروس HIV از طریق رابطه دهانی منتقل میشه؟
1 3
سلام اقادکترادمی مصرف شیشه وقرص ضدتشنج داشته باشه میتونه قرص تخیری استفاده کنه
1 20
سلام در طول روزسوزش شدیدی در کف پاهایم دارم وشب ها هم شدیدتر می شودعلت چیست وچکاربایدبکنم
1 8
سلام خسته نباشید اقایی ۶۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود گفتن رگ بینی بریده شده درمان کردند اما باز خونریزی می کند مشکل چیه؟
1 1
سلام بعد از زدن امولسیون ترمیم کننده Aveneمشکلی نیست که توی نور قرار بگیری؟؟
1 4
زیاد موهام میریز ه
1 2
از پزشک خانم
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام سونو در ازمایش غربالگری دوم برای چیه
1 2
کتف سمت راستم مدت سه ماه هست درد میکند وامروز پزشک متخصص قرص ولتادک 100 واووکلدین را داد ایا عوارض خاص ندارد ممنون
1 2
سلام ببخشید سیب گلو من تا فک میاد وقتی که می خوابم بعضی از موارد هم گلوم قورت دادنی منقبض میشه علت چیست؟
1 7
سلام میخواستم بدونم ویروس HIV از طریق رابطه دهانی منتقل میشه؟
1 3
سلام اقادکترادمی مصرف شیشه وقرص ضدتشنج داشته باشه میتونه قرص تخیری استفاده کنه
1 20
سلام در طول روزسوزش شدیدی در کف پاهایم دارم وشب ها هم شدیدتر می شودعلت چیست وچکاربایدبکنم
1 8
سلام خسته نباشید اقایی ۶۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود گفتن رگ بینی بریده شده درمان کردند اما باز خونریزی می کند مشکل چیه؟
1 1
سلام بعد از زدن امولسیون ترمیم کننده Aveneمشکلی نیست که توی نور قرار بگیری؟؟
1 4
زیاد موهام میریز ه
1 2
از پزشک خانم
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام سونو در ازمایش غربالگری دوم برای چیه
1 2
کتف سمت راستم مدت سه ماه هست درد میکند وامروز پزشک متخصص قرص ولتادک 100 واووکلدین را داد ایا عوارض خاص ندارد ممنون
1 2
سلام ببخشید سیب گلو من تا فک میاد وقتی که می خوابم بعضی از موارد هم گلوم قورت دادنی منقبض میشه علت چیست؟
1 7
سلام میخواستم بدونم ویروس HIV از طریق رابطه دهانی منتقل میشه؟
1 3
سلام اقادکترادمی مصرف شیشه وقرص ضدتشنج داشته باشه میتونه قرص تخیری استفاده کنه
1 20
سلام در طول روزسوزش شدیدی در کف پاهایم دارم وشب ها هم شدیدتر می شودعلت چیست وچکاربایدبکنم
1 8
سلام خسته نباشید اقایی ۶۰ سالش است ویکی از حفره های بینی ایشون شروع به خونریزی کرده و قطع نمیشود به دکتر مراجعه کرده و ازمایش انجام داده و مشکلی نداشته اما خون بینی ایشون قطع نمیشه و همچنان در حال خونریزی است فشار خون هم گرفتند و ۱۴ بود گفتن رگ بینی بریده شده درمان کردند اما باز خونریزی می کند مشکل چیه؟
1 1
سلام بعد از زدن امولسیون ترمیم کننده Aveneمشکلی نیست که توی نور قرار بگیری؟؟
1 4
زیاد موهام میریز ه
1 2
از پزشک خانم
1 4

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند