سوالات
امتیاز جواب نمایش
من یه ترنس ۴۲ ساله هستم شغل وخانواده دارم وبااونا زندگی میکنم،همکار متاهلی دارم که قبول کرده شوهر من باشه ۲۰ ساله که شوهرمه،خودش زن وبچه داره،همیشه از این گله دارم واعصابم خورده که چرا بیشتر به من رسیدگی نمیکنی وهمش مثل یه دوست وهمکار باهام رفتار میکنی،چرا بصورت کامل مراقب ومواظب من نیستی ومن رو ضبط وربط نمیکنی،من خونه خودمون واون خونه خودشون زندگی میکنه من از این نوع رابطه پنهانی اصلا راضی نیستم وهمیشه درعذابم ولی اون من رو خیلی میخواد وهردومون به هم خیلی وابسته هستیم،من رو راهنمایی کنید چه کنم که اعصابم راحت بشه
0 0 0
سلام من حدود ۱۰روز قبل دچار سرماخوردگی شدم وبه پزشک مراجعه کردم سرناخوردگی برطرف شد ولی در شب دچار سینه وخس خس شدید شدم برایم داروی رینو سالیتین به صورت قطرهای نوشت والان ۳۶ساعت در هر ۶ساعت دو قطره دربینی استفاده می کنم احساس می کنم سقف سرم درد می کند فشار خون گرفتم در دو مرحله ۱۱بر روی ۸ بود علت چیست
0 0 1
حقوق روازانه روانشناس کلینیک ترک ۷۵تایی چقدر است
0 1 10
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
0 1 4
سلام.مامانم ۵۴ساله دچار افت قند شدید میشه قندشون ۳۰میشه گاهی اما بالا نمیره. دکتر تشخیص انسولینما داد اما توده تو پانکراس دیده نشد الان من نمیدونم چیکار کنم افت قند اسیب میزنه به مغز اما علتم مشخص نیس.چبکار کنیم
0 0 4
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
0 0 5
سلام علت دردگوشت جلوی ران بدون برخورد با جایی چیست
0 0 3
چهار ماهه که رفتم خونه خودم کیست داشتم این ماه ۱۵ روز بود که پریودم تموم شده بود .دوباره پریود شدم پیشگیری هم نمیکنیم از کیست هس یا میخواستم باردار بشم ؟
0 0 0
برای زخم و سوزش معده چه گیاهان دارویی و مواد غذایی پیشنهاد میدین؟
0 0 1
موهای صورتم کم پشت شده.‌..دلیل و درمانش چیه
0 0 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
من یه ترنس ۴۲ ساله هستم شغل وخانواده دارم وبااونا زندگی میکنم،همکار متاهلی دارم که قبول کرده شوهر من باشه ۲۰ ساله که شوهرمه،خودش زن وبچه داره،همیشه از این گله دارم واعصابم خورده که چرا بیشتر به من رسیدگی نمیکنی وهمش مثل یه دوست وهمکار باهام رفتار میکنی،چرا بصورت کامل مراقب ومواظب من نیستی ومن رو ضبط وربط نمیکنی،من خونه خودمون واون خونه خودشون زندگی میکنه من از این نوع رابطه پنهانی اصلا راضی نیستم وهمیشه درعذابم ولی اون من رو خیلی میخواد وهردومون به هم خیلی وابسته هستیم،من رو راهنمایی کنید چه کنم که اعصابم راحت بشه
1 0
سلام من حدود ۱۰روز قبل دچار سرماخوردگی شدم وبه پزشک مراجعه کردم سرناخوردگی برطرف شد ولی در شب دچار سینه وخس خس شدید شدم برایم داروی رینو سالیتین به صورت قطرهای نوشت والان ۳۶ساعت در هر ۶ساعت دو قطره دربینی استفاده می کنم احساس می کنم سقف سرم درد می کند فشار خون گرفتم در دو مرحله ۱۱بر روی ۸ بود علت چیست
1 1
حقوق روازانه روانشناس کلینیک ترک ۷۵تایی چقدر است
1 10
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
1 4
سلام.مامانم ۵۴ساله دچار افت قند شدید میشه قندشون ۳۰میشه گاهی اما بالا نمیره. دکتر تشخیص انسولینما داد اما توده تو پانکراس دیده نشد الان من نمیدونم چیکار کنم افت قند اسیب میزنه به مغز اما علتم مشخص نیس.چبکار کنیم
1 4
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
1 5
سلام علت دردگوشت جلوی ران بدون برخورد با جایی چیست
1 3
چهار ماهه که رفتم خونه خودم کیست داشتم این ماه ۱۵ روز بود که پریودم تموم شده بود .دوباره پریود شدم پیشگیری هم نمیکنیم از کیست هس یا میخواستم باردار بشم ؟
1 0
برای زخم و سوزش معده چه گیاهان دارویی و مواد غذایی پیشنهاد میدین؟
1 1
موهای صورتم کم پشت شده.‌..دلیل و درمانش چیه
1 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
من یه ترنس ۴۲ ساله هستم شغل وخانواده دارم وبااونا زندگی میکنم،همکار متاهلی دارم که قبول کرده شوهر من باشه ۲۰ ساله که شوهرمه،خودش زن وبچه داره،همیشه از این گله دارم واعصابم خورده که چرا بیشتر به من رسیدگی نمیکنی وهمش مثل یه دوست وهمکار باهام رفتار میکنی،چرا بصورت کامل مراقب ومواظب من نیستی ومن رو ضبط وربط نمیکنی،من خونه خودمون واون خونه خودشون زندگی میکنه من از این نوع رابطه پنهانی اصلا راضی نیستم وهمیشه درعذابم ولی اون من رو خیلی میخواد وهردومون به هم خیلی وابسته هستیم،من رو راهنمایی کنید چه کنم که اعصابم راحت بشه
1 0
سلام من حدود ۱۰روز قبل دچار سرماخوردگی شدم وبه پزشک مراجعه کردم سرناخوردگی برطرف شد ولی در شب دچار سینه وخس خس شدید شدم برایم داروی رینو سالیتین به صورت قطرهای نوشت والان ۳۶ساعت در هر ۶ساعت دو قطره دربینی استفاده می کنم احساس می کنم سقف سرم درد می کند فشار خون گرفتم در دو مرحله ۱۱بر روی ۸ بود علت چیست
1 1
حقوق روازانه روانشناس کلینیک ترک ۷۵تایی چقدر است
1 10
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
1 4
سلام.مامانم ۵۴ساله دچار افت قند شدید میشه قندشون ۳۰میشه گاهی اما بالا نمیره. دکتر تشخیص انسولینما داد اما توده تو پانکراس دیده نشد الان من نمیدونم چیکار کنم افت قند اسیب میزنه به مغز اما علتم مشخص نیس.چبکار کنیم
1 4
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
1 5
سلام علت دردگوشت جلوی ران بدون برخورد با جایی چیست
1 3
چهار ماهه که رفتم خونه خودم کیست داشتم این ماه ۱۵ روز بود که پریودم تموم شده بود .دوباره پریود شدم پیشگیری هم نمیکنیم از کیست هس یا میخواستم باردار بشم ؟
1 0
برای زخم و سوزش معده چه گیاهان دارویی و مواد غذایی پیشنهاد میدین؟
1 1
موهای صورتم کم پشت شده.‌..دلیل و درمانش چیه
1 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
من یه ترنس ۴۲ ساله هستم شغل وخانواده دارم وبااونا زندگی میکنم،همکار متاهلی دارم که قبول کرده شوهر من باشه ۲۰ ساله که شوهرمه،خودش زن وبچه داره،همیشه از این گله دارم واعصابم خورده که چرا بیشتر به من رسیدگی نمیکنی وهمش مثل یه دوست وهمکار باهام رفتار میکنی،چرا بصورت کامل مراقب ومواظب من نیستی ومن رو ضبط وربط نمیکنی،من خونه خودمون واون خونه خودشون زندگی میکنه من از این نوع رابطه پنهانی اصلا راضی نیستم وهمیشه درعذابم ولی اون من رو خیلی میخواد وهردومون به هم خیلی وابسته هستیم،من رو راهنمایی کنید چه کنم که اعصابم راحت بشه
1 0
سلام من حدود ۱۰روز قبل دچار سرماخوردگی شدم وبه پزشک مراجعه کردم سرناخوردگی برطرف شد ولی در شب دچار سینه وخس خس شدید شدم برایم داروی رینو سالیتین به صورت قطرهای نوشت والان ۳۶ساعت در هر ۶ساعت دو قطره دربینی استفاده می کنم احساس می کنم سقف سرم درد می کند فشار خون گرفتم در دو مرحله ۱۱بر روی ۸ بود علت چیست
1 1
حقوق روازانه روانشناس کلینیک ترک ۷۵تایی چقدر است
1 10
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
1 4
سلام.مامانم ۵۴ساله دچار افت قند شدید میشه قندشون ۳۰میشه گاهی اما بالا نمیره. دکتر تشخیص انسولینما داد اما توده تو پانکراس دیده نشد الان من نمیدونم چیکار کنم افت قند اسیب میزنه به مغز اما علتم مشخص نیس.چبکار کنیم
1 4
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
1 5
سلام علت دردگوشت جلوی ران بدون برخورد با جایی چیست
1 3
چهار ماهه که رفتم خونه خودم کیست داشتم این ماه ۱۵ روز بود که پریودم تموم شده بود .دوباره پریود شدم پیشگیری هم نمیکنیم از کیست هس یا میخواستم باردار بشم ؟
1 0
برای زخم و سوزش معده چه گیاهان دارویی و مواد غذایی پیشنهاد میدین؟
1 1
موهای صورتم کم پشت شده.‌..دلیل و درمانش چیه
1 2

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند