سوالات
امتیاز جواب نمایش
راه های درمان جای جوش صورت چیه؟
0 3
spiculated ground glass nudle در سی تی اسکن ریه بدخیم است؟
0 6
سلام.برای ترک شیشه از روش نوروفیدبک میشه استفاده کرد؟اگه میشه قیمت هرجلسه را اعلام کنید
0 7
سلام من یکبار سه هفته قبل مسموم شدم و چند مرتبه طی شب تا صبح استفراغ داشتم( بدون زرداب، فقط مواد غذایی داخل معده) از اون موقع حالت تهوع دارم و تقریبا بعضی اوقات وجود نداره با نوشیدن آب (بجز چای و آبمیوه) تشدید میشه رنگ مدفوع طبیعی و اشتها به غذا هم دارم علت حالت تهوع چی میتونه باشه؟ ضمن اینکه با جویدن آدامس هم بهتر میشه
0 0
با درود موارد مصرف کپسول دلوکسی کپ 20 ?
0 3
علت زردی به شکا خط تا انتها ته زخم باز در کیست مویی چیست ؟
0 2
سلام تیافیل 20 مصرف می کنم. فشار خون هم دارم. باید چه کنم
0 0
نميتونم درست بخوابم، از وقتي به رختخواب ميرم تا وقتي خوابم ببره ٣-٤ ساعت شايد طول بكشه، بعضي شبا هم كه كلا نميتونم بخوابم، با توجه به اينكه تو طول روز بايد درس بخونم و ٤ ماه ديگه آزمون دارم، براي تنظيم خوابم چيكار كنم؟
0 4
سلام گفتین ۱۰۴ دقیقه بعدجواب میدین.ولی ندادین اخه؟!
0 5
سلام من دیشب شام تن ماهی خوردم بعد حالت تهوع و لرز و سست شدم تا الان تن ماهی را ۱۵ دقیقه جوشاندم و تاریخ هم دارد مشکل از کجاس
0 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
راه های درمان جای جوش صورت چیه؟
1 3
spiculated ground glass nudle در سی تی اسکن ریه بدخیم است؟
1 6
سلام.برای ترک شیشه از روش نوروفیدبک میشه استفاده کرد؟اگه میشه قیمت هرجلسه را اعلام کنید
1 7
سلام من یکبار سه هفته قبل مسموم شدم و چند مرتبه طی شب تا صبح استفراغ داشتم( بدون زرداب، فقط مواد غذایی داخل معده) از اون موقع حالت تهوع دارم و تقریبا بعضی اوقات وجود نداره با نوشیدن آب (بجز چای و آبمیوه) تشدید میشه رنگ مدفوع طبیعی و اشتها به غذا هم دارم علت حالت تهوع چی میتونه باشه؟ ضمن اینکه با جویدن آدامس هم بهتر میشه
1 0
با درود موارد مصرف کپسول دلوکسی کپ 20 ?
1 3
علت زردی به شکا خط تا انتها ته زخم باز در کیست مویی چیست ؟
1 2
سلام تیافیل 20 مصرف می کنم. فشار خون هم دارم. باید چه کنم
1 0
نميتونم درست بخوابم، از وقتي به رختخواب ميرم تا وقتي خوابم ببره ٣-٤ ساعت شايد طول بكشه، بعضي شبا هم كه كلا نميتونم بخوابم، با توجه به اينكه تو طول روز بايد درس بخونم و ٤ ماه ديگه آزمون دارم، براي تنظيم خوابم چيكار كنم؟
1 4
سلام گفتین ۱۰۴ دقیقه بعدجواب میدین.ولی ندادین اخه؟!
1 5
سلام من دیشب شام تن ماهی خوردم بعد حالت تهوع و لرز و سست شدم تا الان تن ماهی را ۱۵ دقیقه جوشاندم و تاریخ هم دارد مشکل از کجاس
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
راه های درمان جای جوش صورت چیه؟
1 3
spiculated ground glass nudle در سی تی اسکن ریه بدخیم است؟
1 6
سلام.برای ترک شیشه از روش نوروفیدبک میشه استفاده کرد؟اگه میشه قیمت هرجلسه را اعلام کنید
1 7
سلام من یکبار سه هفته قبل مسموم شدم و چند مرتبه طی شب تا صبح استفراغ داشتم( بدون زرداب، فقط مواد غذایی داخل معده) از اون موقع حالت تهوع دارم و تقریبا بعضی اوقات وجود نداره با نوشیدن آب (بجز چای و آبمیوه) تشدید میشه رنگ مدفوع طبیعی و اشتها به غذا هم دارم علت حالت تهوع چی میتونه باشه؟ ضمن اینکه با جویدن آدامس هم بهتر میشه
1 0
با درود موارد مصرف کپسول دلوکسی کپ 20 ?
1 3
علت زردی به شکا خط تا انتها ته زخم باز در کیست مویی چیست ؟
1 2
سلام تیافیل 20 مصرف می کنم. فشار خون هم دارم. باید چه کنم
1 0
نميتونم درست بخوابم، از وقتي به رختخواب ميرم تا وقتي خوابم ببره ٣-٤ ساعت شايد طول بكشه، بعضي شبا هم كه كلا نميتونم بخوابم، با توجه به اينكه تو طول روز بايد درس بخونم و ٤ ماه ديگه آزمون دارم، براي تنظيم خوابم چيكار كنم؟
1 4
سلام گفتین ۱۰۴ دقیقه بعدجواب میدین.ولی ندادین اخه؟!
1 5
سلام من دیشب شام تن ماهی خوردم بعد حالت تهوع و لرز و سست شدم تا الان تن ماهی را ۱۵ دقیقه جوشاندم و تاریخ هم دارد مشکل از کجاس
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
راه های درمان جای جوش صورت چیه؟
1 3
spiculated ground glass nudle در سی تی اسکن ریه بدخیم است؟
1 6
سلام.برای ترک شیشه از روش نوروفیدبک میشه استفاده کرد؟اگه میشه قیمت هرجلسه را اعلام کنید
1 7
سلام من یکبار سه هفته قبل مسموم شدم و چند مرتبه طی شب تا صبح استفراغ داشتم( بدون زرداب، فقط مواد غذایی داخل معده) از اون موقع حالت تهوع دارم و تقریبا بعضی اوقات وجود نداره با نوشیدن آب (بجز چای و آبمیوه) تشدید میشه رنگ مدفوع طبیعی و اشتها به غذا هم دارم علت حالت تهوع چی میتونه باشه؟ ضمن اینکه با جویدن آدامس هم بهتر میشه
1 0
با درود موارد مصرف کپسول دلوکسی کپ 20 ?
1 3
علت زردی به شکا خط تا انتها ته زخم باز در کیست مویی چیست ؟
1 2
سلام تیافیل 20 مصرف می کنم. فشار خون هم دارم. باید چه کنم
1 0
نميتونم درست بخوابم، از وقتي به رختخواب ميرم تا وقتي خوابم ببره ٣-٤ ساعت شايد طول بكشه، بعضي شبا هم كه كلا نميتونم بخوابم، با توجه به اينكه تو طول روز بايد درس بخونم و ٤ ماه ديگه آزمون دارم، براي تنظيم خوابم چيكار كنم؟
1 4
سلام گفتین ۱۰۴ دقیقه بعدجواب میدین.ولی ندادین اخه؟!
1 5
سلام من دیشب شام تن ماهی خوردم بعد حالت تهوع و لرز و سست شدم تا الان تن ماهی را ۱۵ دقیقه جوشاندم و تاریخ هم دارد مشکل از کجاس
1 4

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند