سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام ببخشید واسه وزن گیری بچه دوسال ونیمه چکار باید کنیم
0 0 2
پسر11ساله ای دارم که خیلی زرنگ و باهوش هست.تنها مشکلش اینه که به اطرافیانش حسادت میکنه.چه به بچه های فامیل چه خواهر و برادرش یا دوستای مدرسه.خودش هم اعتراف کرده و قبول داره که حسود هست و این کار خوبی نیست ولی نمیدونه باید چجوری اصلاح بشه.از من کمک خواسته و منم نمیتونم کاری براش بکنم.اگه لطف کنید منو راهنمایی کنین تا بتونم به پسرم کمک کنم ممنون میشم.خودش هم از این حسهای بد عذاب میکشه ولی میگه نمیتونم به داشته های بقیه فکر نکنم و ناراحت نباشم.حتی نمیخواد با اونا در یک سطح باشه
0 0 7
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟ سایتی‌ که برام فرستادین خراب بود?
0 0 2
معده درد دارد
0 0 6
فوبیای گربه درمان پذیر است?
0 0 28
بی پریدن چیست
0 0 2
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟
0 0 2
میزان مصرف قرض نورمازین 25 برای بزرگسالان
0 0 2
آیا گریه کردن ودل گرفتگی ازعلایم افسردگی میباشد؟
0 1 5
سلام سوالم این بود ک داروی تریفن ک درکنار اریپیپرازول برا کاهش عوارض استفاده میشه اثرات درمانی اون رو هم از بین میبره یا ربطی نداره؟ممنون از راهنمایی
0 0 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام ببخشید واسه وزن گیری بچه دوسال ونیمه چکار باید کنیم
1 2
پسر11ساله ای دارم که خیلی زرنگ و باهوش هست.تنها مشکلش اینه که به اطرافیانش حسادت میکنه.چه به بچه های فامیل چه خواهر و برادرش یا دوستای مدرسه.خودش هم اعتراف کرده و قبول داره که حسود هست و این کار خوبی نیست ولی نمیدونه باید چجوری اصلاح بشه.از من کمک خواسته و منم نمیتونم کاری براش بکنم.اگه لطف کنید منو راهنمایی کنین تا بتونم به پسرم کمک کنم ممنون میشم.خودش هم از این حسهای بد عذاب میکشه ولی میگه نمیتونم به داشته های بقیه فکر نکنم و ناراحت نباشم.حتی نمیخواد با اونا در یک سطح باشه
1 7
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟ سایتی‌ که برام فرستادین خراب بود?
1 2
معده درد دارد
1 6
فوبیای گربه درمان پذیر است?
1 28
بی پریدن چیست
1 2
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟
1 2
میزان مصرف قرض نورمازین 25 برای بزرگسالان
1 2
آیا گریه کردن ودل گرفتگی ازعلایم افسردگی میباشد؟
1 5
سلام سوالم این بود ک داروی تریفن ک درکنار اریپیپرازول برا کاهش عوارض استفاده میشه اثرات درمانی اون رو هم از بین میبره یا ربطی نداره؟ممنون از راهنمایی
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام ببخشید واسه وزن گیری بچه دوسال ونیمه چکار باید کنیم
1 2
پسر11ساله ای دارم که خیلی زرنگ و باهوش هست.تنها مشکلش اینه که به اطرافیانش حسادت میکنه.چه به بچه های فامیل چه خواهر و برادرش یا دوستای مدرسه.خودش هم اعتراف کرده و قبول داره که حسود هست و این کار خوبی نیست ولی نمیدونه باید چجوری اصلاح بشه.از من کمک خواسته و منم نمیتونم کاری براش بکنم.اگه لطف کنید منو راهنمایی کنین تا بتونم به پسرم کمک کنم ممنون میشم.خودش هم از این حسهای بد عذاب میکشه ولی میگه نمیتونم به داشته های بقیه فکر نکنم و ناراحت نباشم.حتی نمیخواد با اونا در یک سطح باشه
1 7
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟ سایتی‌ که برام فرستادین خراب بود?
1 2
معده درد دارد
1 6
فوبیای گربه درمان پذیر است?
1 28
بی پریدن چیست
1 2
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟
1 2
میزان مصرف قرض نورمازین 25 برای بزرگسالان
1 2
آیا گریه کردن ودل گرفتگی ازعلایم افسردگی میباشد؟
1 5
سلام سوالم این بود ک داروی تریفن ک درکنار اریپیپرازول برا کاهش عوارض استفاده میشه اثرات درمانی اون رو هم از بین میبره یا ربطی نداره؟ممنون از راهنمایی
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
باسلام ببخشید واسه وزن گیری بچه دوسال ونیمه چکار باید کنیم
1 2
پسر11ساله ای دارم که خیلی زرنگ و باهوش هست.تنها مشکلش اینه که به اطرافیانش حسادت میکنه.چه به بچه های فامیل چه خواهر و برادرش یا دوستای مدرسه.خودش هم اعتراف کرده و قبول داره که حسود هست و این کار خوبی نیست ولی نمیدونه باید چجوری اصلاح بشه.از من کمک خواسته و منم نمیتونم کاری براش بکنم.اگه لطف کنید منو راهنمایی کنین تا بتونم به پسرم کمک کنم ممنون میشم.خودش هم از این حسهای بد عذاب میکشه ولی میگه نمیتونم به داشته های بقیه فکر نکنم و ناراحت نباشم.حتی نمیخواد با اونا در یک سطح باشه
1 7
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟ سایتی‌ که برام فرستادین خراب بود?
1 2
معده درد دارد
1 6
فوبیای گربه درمان پذیر است?
1 28
بی پریدن چیست
1 2
سلام وقت بخیر بنده علاقه دارم ریش و سبیل داشته باشم مثل بقیه دوستام سال دوازدهم هستم سیبیل در اوردم ولی خیلی کم پشته موهای صورتم زیاد رشد نداره تست چکاپ دادم کم کاری تیروئید هم نداشتم تو خونواده مون اینطور فردی هم نداریم دلیلش چیه؟
1 2
میزان مصرف قرض نورمازین 25 برای بزرگسالان
1 2
آیا گریه کردن ودل گرفتگی ازعلایم افسردگی میباشد؟
1 5
سلام سوالم این بود ک داروی تریفن ک درکنار اریپیپرازول برا کاهش عوارض استفاده میشه اثرات درمانی اون رو هم از بین میبره یا ربطی نداره؟ممنون از راهنمایی
1 4

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند