سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ميخواستم بپرسم ديدن فيلم پورن قبل از رابطه جنسي از نظر پزشكي ايراد داره ممنون
0 1 184
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
0 1 196
سلام دیسک کمروگردن دارم
0 0 175
درمان ترشحات پنیری واژن
0 0 266
سلام من مادری۴۸ساله ودارای دختری ۱۲ساله هستم که تک فرزندهست وبعداز۶سال دکترودارو متولدشدازنظرمادی تاحدامکان تامین هست ولی ازنظرتربیتی مشکل دارم خیلی سعی کردم که قدردان وبانظم باربیادولی برعکس شده وتوقعات زیادی داره کمی هم لوس وسربه هواست واین رفتاراش منوناراحت میکنه وحرفمونوگوش نمیکنه وچون زیادبهش تذکر میدهیم اصلا به گوشش نمیره وگاهی منو میزنه وابستگی به خودم هم داره پدرش ترک وخودم شیرازی هستم البته باهمسرم هم مشکلات زیادی داشتم الان ازشما راهنمایی میخوام که چه رفتاری باهاش بکنم ممنون میشم
0 0 156
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
0 0 183
قطره فلازون براي خور و پف استفاده ميشه؟
0 0 197
سلام. بنده ۳۴ساله هستم. یکبار زایمان طبیعی داشتم. دچار سیستوسل شده ام و قصد بارداری دوم را دارم و نمی خواهم وضعیت ام عود کند، چکار کنم؟
0 0 205
سلام، عفونت گوش باعث سوراخ پرده ی گوش شده و قارچ نیز داشته. دو قطره ی کلوتریمازول و سیپروفلوکساسین تجویز شده. نمی دانم باید ابتدا ۵ روز فقط کلوتریمازول مصرف شود و بعد شروع به استفاده از سیپروفلوکساسین کرد، و یا باید هر دو با هم استفاده شوند. اگر با هم باید مصرف شوند، حداقل با چه فاصله ی زمانی باید باشد؟
0 0 213
باسلام منوهمسرم میخوایم جداشیم این موضوعوچطوربایدبافرزندانمان مطرح کنیم؟
0 1 206
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ميخواستم بپرسم ديدن فيلم پورن قبل از رابطه جنسي از نظر پزشكي ايراد داره ممنون
1 184
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
1 196
سلام دیسک کمروگردن دارم
1 175
درمان ترشحات پنیری واژن
1 266
سلام من مادری۴۸ساله ودارای دختری ۱۲ساله هستم که تک فرزندهست وبعداز۶سال دکترودارو متولدشدازنظرمادی تاحدامکان تامین هست ولی ازنظرتربیتی مشکل دارم خیلی سعی کردم که قدردان وبانظم باربیادولی برعکس شده وتوقعات زیادی داره کمی هم لوس وسربه هواست واین رفتاراش منوناراحت میکنه وحرفمونوگوش نمیکنه وچون زیادبهش تذکر میدهیم اصلا به گوشش نمیره وگاهی منو میزنه وابستگی به خودم هم داره پدرش ترک وخودم شیرازی هستم البته باهمسرم هم مشکلات زیادی داشتم الان ازشما راهنمایی میخوام که چه رفتاری باهاش بکنم ممنون میشم
1 156
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
1 183
قطره فلازون براي خور و پف استفاده ميشه؟
1 197
سلام. بنده ۳۴ساله هستم. یکبار زایمان طبیعی داشتم. دچار سیستوسل شده ام و قصد بارداری دوم را دارم و نمی خواهم وضعیت ام عود کند، چکار کنم؟
1 205
سلام، عفونت گوش باعث سوراخ پرده ی گوش شده و قارچ نیز داشته. دو قطره ی کلوتریمازول و سیپروفلوکساسین تجویز شده. نمی دانم باید ابتدا ۵ روز فقط کلوتریمازول مصرف شود و بعد شروع به استفاده از سیپروفلوکساسین کرد، و یا باید هر دو با هم استفاده شوند. اگر با هم باید مصرف شوند، حداقل با چه فاصله ی زمانی باید باشد؟
1 213
باسلام منوهمسرم میخوایم جداشیم این موضوعوچطوربایدبافرزندانمان مطرح کنیم؟
1 206
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ميخواستم بپرسم ديدن فيلم پورن قبل از رابطه جنسي از نظر پزشكي ايراد داره ممنون
1 184
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
1 196
سلام دیسک کمروگردن دارم
1 175
درمان ترشحات پنیری واژن
1 266
سلام من مادری۴۸ساله ودارای دختری ۱۲ساله هستم که تک فرزندهست وبعداز۶سال دکترودارو متولدشدازنظرمادی تاحدامکان تامین هست ولی ازنظرتربیتی مشکل دارم خیلی سعی کردم که قدردان وبانظم باربیادولی برعکس شده وتوقعات زیادی داره کمی هم لوس وسربه هواست واین رفتاراش منوناراحت میکنه وحرفمونوگوش نمیکنه وچون زیادبهش تذکر میدهیم اصلا به گوشش نمیره وگاهی منو میزنه وابستگی به خودم هم داره پدرش ترک وخودم شیرازی هستم البته باهمسرم هم مشکلات زیادی داشتم الان ازشما راهنمایی میخوام که چه رفتاری باهاش بکنم ممنون میشم
1 156
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
1 183
قطره فلازون براي خور و پف استفاده ميشه؟
1 197
سلام. بنده ۳۴ساله هستم. یکبار زایمان طبیعی داشتم. دچار سیستوسل شده ام و قصد بارداری دوم را دارم و نمی خواهم وضعیت ام عود کند، چکار کنم؟
1 205
سلام، عفونت گوش باعث سوراخ پرده ی گوش شده و قارچ نیز داشته. دو قطره ی کلوتریمازول و سیپروفلوکساسین تجویز شده. نمی دانم باید ابتدا ۵ روز فقط کلوتریمازول مصرف شود و بعد شروع به استفاده از سیپروفلوکساسین کرد، و یا باید هر دو با هم استفاده شوند. اگر با هم باید مصرف شوند، حداقل با چه فاصله ی زمانی باید باشد؟
1 213
باسلام منوهمسرم میخوایم جداشیم این موضوعوچطوربایدبافرزندانمان مطرح کنیم؟
1 206
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ميخواستم بپرسم ديدن فيلم پورن قبل از رابطه جنسي از نظر پزشكي ايراد داره ممنون
1 184
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
1 196
سلام دیسک کمروگردن دارم
1 175
درمان ترشحات پنیری واژن
1 266
سلام من مادری۴۸ساله ودارای دختری ۱۲ساله هستم که تک فرزندهست وبعداز۶سال دکترودارو متولدشدازنظرمادی تاحدامکان تامین هست ولی ازنظرتربیتی مشکل دارم خیلی سعی کردم که قدردان وبانظم باربیادولی برعکس شده وتوقعات زیادی داره کمی هم لوس وسربه هواست واین رفتاراش منوناراحت میکنه وحرفمونوگوش نمیکنه وچون زیادبهش تذکر میدهیم اصلا به گوشش نمیره وگاهی منو میزنه وابستگی به خودم هم داره پدرش ترک وخودم شیرازی هستم البته باهمسرم هم مشکلات زیادی داشتم الان ازشما راهنمایی میخوام که چه رفتاری باهاش بکنم ممنون میشم
1 156
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
1 183
قطره فلازون براي خور و پف استفاده ميشه؟
1 197
سلام. بنده ۳۴ساله هستم. یکبار زایمان طبیعی داشتم. دچار سیستوسل شده ام و قصد بارداری دوم را دارم و نمی خواهم وضعیت ام عود کند، چکار کنم؟
1 205
سلام، عفونت گوش باعث سوراخ پرده ی گوش شده و قارچ نیز داشته. دو قطره ی کلوتریمازول و سیپروفلوکساسین تجویز شده. نمی دانم باید ابتدا ۵ روز فقط کلوتریمازول مصرف شود و بعد شروع به استفاده از سیپروفلوکساسین کرد، و یا باید هر دو با هم استفاده شوند. اگر با هم باید مصرف شوند، حداقل با چه فاصله ی زمانی باید باشد؟
1 213
باسلام منوهمسرم میخوایم جداشیم این موضوعوچطوربایدبافرزندانمان مطرح کنیم؟
1 206

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند