سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پدرم پولیپ بینی دارن بخاطر مصرف قرص وناراحتی قلبی نمیتونن جراحی کنن چه دارو وراه حلی را پیشنهاد میکنید
0 0 55
آیا مصرف قرص کتوتیفن و مونته لوکاست برای آسم الزامی است؟
0 0 50
ایا کتوتیفن حاوی کورتون میباشد؟
0 0 22
سلام. میخواستم بدونم استعمال دخانیات حین مصرف قرض سیناریزین(stugerin) که برای وزوز گوش استفاده میکنم مشکل سازه؟
0 0 2
چرا موقع خواب احتقان بینی بیش فعال میشود ؟ راهکار چیست؟ ?
0 0 24
چه کار کنم
0 0 1467
مرد بی زن
0 0 30
سلام امکانش هست بخاطر عفونت پرده گوش آسیب ببینه؟ من یک هفته اس گوشم گرفته هنوز باز نشده حتی با خوردن قرص و چرک خشک کن و سرم و آمپول !!!
0 0 25
آیا می توانم از اسپری بینی فلازون بعد از گذشت چند ماه از باز شدن آن استفاده کنم؟ روی آن نوشته بعد از یک ماه از بازشدن درپوش استفاده نشود! در ضمن شیرده هستم
0 0 2
سلام ته زبان من چند تا جوش در آورده دقیق نمیدونم چند وقته نه درد داره نه چیزی آیا اون جوش ها دلیلش چیه؟؟دردسر ساز میشه یا مشکلی نداره؟
0 0 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پدرم پولیپ بینی دارن بخاطر مصرف قرص وناراحتی قلبی نمیتونن جراحی کنن چه دارو وراه حلی را پیشنهاد میکنید
1 55
آیا مصرف قرص کتوتیفن و مونته لوکاست برای آسم الزامی است؟
1 50
ایا کتوتیفن حاوی کورتون میباشد؟
1 22
سلام. میخواستم بدونم استعمال دخانیات حین مصرف قرض سیناریزین(stugerin) که برای وزوز گوش استفاده میکنم مشکل سازه؟
1 2
چرا موقع خواب احتقان بینی بیش فعال میشود ؟ راهکار چیست؟ ?
1 24
چه کار کنم
1 1467
مرد بی زن
1 30
سلام امکانش هست بخاطر عفونت پرده گوش آسیب ببینه؟ من یک هفته اس گوشم گرفته هنوز باز نشده حتی با خوردن قرص و چرک خشک کن و سرم و آمپول !!!
1 25
آیا می توانم از اسپری بینی فلازون بعد از گذشت چند ماه از باز شدن آن استفاده کنم؟ روی آن نوشته بعد از یک ماه از بازشدن درپوش استفاده نشود! در ضمن شیرده هستم
1 2
سلام ته زبان من چند تا جوش در آورده دقیق نمیدونم چند وقته نه درد داره نه چیزی آیا اون جوش ها دلیلش چیه؟؟دردسر ساز میشه یا مشکلی نداره؟
1 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پدرم پولیپ بینی دارن بخاطر مصرف قرص وناراحتی قلبی نمیتونن جراحی کنن چه دارو وراه حلی را پیشنهاد میکنید
1 55
آیا مصرف قرص کتوتیفن و مونته لوکاست برای آسم الزامی است؟
1 50
ایا کتوتیفن حاوی کورتون میباشد؟
1 22
سلام. میخواستم بدونم استعمال دخانیات حین مصرف قرض سیناریزین(stugerin) که برای وزوز گوش استفاده میکنم مشکل سازه؟
1 2
چرا موقع خواب احتقان بینی بیش فعال میشود ؟ راهکار چیست؟ ?
1 24
چه کار کنم
1 1467
مرد بی زن
1 30
سلام امکانش هست بخاطر عفونت پرده گوش آسیب ببینه؟ من یک هفته اس گوشم گرفته هنوز باز نشده حتی با خوردن قرص و چرک خشک کن و سرم و آمپول !!!
1 25
آیا می توانم از اسپری بینی فلازون بعد از گذشت چند ماه از باز شدن آن استفاده کنم؟ روی آن نوشته بعد از یک ماه از بازشدن درپوش استفاده نشود! در ضمن شیرده هستم
1 2
سلام ته زبان من چند تا جوش در آورده دقیق نمیدونم چند وقته نه درد داره نه چیزی آیا اون جوش ها دلیلش چیه؟؟دردسر ساز میشه یا مشکلی نداره؟
1 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پدرم پولیپ بینی دارن بخاطر مصرف قرص وناراحتی قلبی نمیتونن جراحی کنن چه دارو وراه حلی را پیشنهاد میکنید
1 55
آیا مصرف قرص کتوتیفن و مونته لوکاست برای آسم الزامی است؟
1 50
ایا کتوتیفن حاوی کورتون میباشد؟
1 22
سلام. میخواستم بدونم استعمال دخانیات حین مصرف قرض سیناریزین(stugerin) که برای وزوز گوش استفاده میکنم مشکل سازه؟
1 2
چرا موقع خواب احتقان بینی بیش فعال میشود ؟ راهکار چیست؟ ?
1 24
چه کار کنم
1 1467
مرد بی زن
1 30
سلام امکانش هست بخاطر عفونت پرده گوش آسیب ببینه؟ من یک هفته اس گوشم گرفته هنوز باز نشده حتی با خوردن قرص و چرک خشک کن و سرم و آمپول !!!
1 25
آیا می توانم از اسپری بینی فلازون بعد از گذشت چند ماه از باز شدن آن استفاده کنم؟ روی آن نوشته بعد از یک ماه از بازشدن درپوش استفاده نشود! در ضمن شیرده هستم
1 2
سلام ته زبان من چند تا جوش در آورده دقیق نمیدونم چند وقته نه درد داره نه چیزی آیا اون جوش ها دلیلش چیه؟؟دردسر ساز میشه یا مشکلی نداره؟
1 2

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند