سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام راه های جلوگیری از خونریزی شدید بینی
0 1 113
سلام.من یه مدته توی گلوم احساس بغض مانند وسوزش دارم .کمی زود عصبی میشم .سردردم دارم .البته قبلا تیرویید کم کار داشتم ولی تازگی آزمایش دادم گفتن مشکلی نداری .وجود این بغض در گلوم خیلی عصبیم میکنه .لطفا کمکم کنید
0 1 111
سلام...متاسفان از پارسال صدای وز وز و صداهای خیلی زیاد از هر دو گوشم دارم...چند تا متخصص گوش و حلق و بینی رفتم....تست و نوارگوش وشنوایی گرفتم...مثله اینکه خیلی خوب نبود...شنواییم کم شده...بهد از تست دکتر گفت صداهایه گوش بخاطر 30 سال کار در سرو صدا هست و پرزهایه داخلی گوش............از بین رفته و هیچ راهی نداره باید تحمل کنید..کپسول گاماپنتین تجویز کردن ده روزه دارم میخورم و هیچ تاثیری نداشت...واقعا دارم سرسام میگیرم.....امیدوارم بتونید راهنماییم کنید که راهی هست که کمتر بشه این صداها
0 1 36
اخه من شهرستان زندگی میکنم و خجالت میکشم به خانواده ام بگم و از طبقه ی پایین جامعه هستیم اگر امکان دارد حدود هزینه را بگین و ما تحت پوشش کمیته ی امداد هستیم ایا این از هزینه کم میکند
0 1 40
بیماری فلجی صوتی من اعصابم رو خورد کرده چند بار خواستم خود کشی کنم شاید هم این کارو بکنم لطفا هزینه ی در مان رو هم بگین
0 1 45
هر دوتا لوزهام بخاطر عفونت سفید شدن تیکه های عفونت توی لوزه هام دیده میشه دهانم بوی بد عفونت میده
0 1 116
ببخشید عفونت گلو دارم لوزه هام عفونتش خوب نمیشه
0 1 114
سلام من فلج تار های صوتی دارم هجده سالم است از پانزده سالگی درگیر این بیماری هستم روحییه خیلی ضعیفی دارم و میخواهم بپرسم هزینه ی جراهی چند در می اید ممنون
0 1 112
سلام من چند ماه که گلوم عفونت داره هرچی خشکنم میخورم بازم خوب نمیشم پیش دکترم رفتم بازم بی فایده بود.. لطفا کمکم کنید
0 1 106
سلام ندول کنار غده تیروئید که بزرگ و دردناک شده قابل درمانه ؟ حتی اگه خدایی نکرده سرطانی هم باشه راحت قابل درمانه و خطری ایجاد نمیشه؟
0 1 104
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام راه های جلوگیری از خونریزی شدید بینی
1 113
سلام.من یه مدته توی گلوم احساس بغض مانند وسوزش دارم .کمی زود عصبی میشم .سردردم دارم .البته قبلا تیرویید کم کار داشتم ولی تازگی آزمایش دادم گفتن مشکلی نداری .وجود این بغض در گلوم خیلی عصبیم میکنه .لطفا کمکم کنید
1 111
سلام...متاسفان از پارسال صدای وز وز و صداهای خیلی زیاد از هر دو گوشم دارم...چند تا متخصص گوش و حلق و بینی رفتم....تست و نوارگوش وشنوایی گرفتم...مثله اینکه خیلی خوب نبود...شنواییم کم شده...بهد از تست دکتر گفت صداهایه گوش بخاطر 30 سال کار در سرو صدا هست و پرزهایه داخلی گوش............از بین رفته و هیچ راهی نداره باید تحمل کنید..کپسول گاماپنتین تجویز کردن ده روزه دارم میخورم و هیچ تاثیری نداشت...واقعا دارم سرسام میگیرم.....امیدوارم بتونید راهنماییم کنید که راهی هست که کمتر بشه این صداها
1 36
اخه من شهرستان زندگی میکنم و خجالت میکشم به خانواده ام بگم و از طبقه ی پایین جامعه هستیم اگر امکان دارد حدود هزینه را بگین و ما تحت پوشش کمیته ی امداد هستیم ایا این از هزینه کم میکند
1 40
بیماری فلجی صوتی من اعصابم رو خورد کرده چند بار خواستم خود کشی کنم شاید هم این کارو بکنم لطفا هزینه ی در مان رو هم بگین
1 45
هر دوتا لوزهام بخاطر عفونت سفید شدن تیکه های عفونت توی لوزه هام دیده میشه دهانم بوی بد عفونت میده
1 116
ببخشید عفونت گلو دارم لوزه هام عفونتش خوب نمیشه
1 114
سلام من فلج تار های صوتی دارم هجده سالم است از پانزده سالگی درگیر این بیماری هستم روحییه خیلی ضعیفی دارم و میخواهم بپرسم هزینه ی جراهی چند در می اید ممنون
1 112
سلام من چند ماه که گلوم عفونت داره هرچی خشکنم میخورم بازم خوب نمیشم پیش دکترم رفتم بازم بی فایده بود.. لطفا کمکم کنید
1 106
سلام ندول کنار غده تیروئید که بزرگ و دردناک شده قابل درمانه ؟ حتی اگه خدایی نکرده سرطانی هم باشه راحت قابل درمانه و خطری ایجاد نمیشه؟
1 104
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام راه های جلوگیری از خونریزی شدید بینی
1 113
سلام.من یه مدته توی گلوم احساس بغض مانند وسوزش دارم .کمی زود عصبی میشم .سردردم دارم .البته قبلا تیرویید کم کار داشتم ولی تازگی آزمایش دادم گفتن مشکلی نداری .وجود این بغض در گلوم خیلی عصبیم میکنه .لطفا کمکم کنید
1 111
سلام...متاسفان از پارسال صدای وز وز و صداهای خیلی زیاد از هر دو گوشم دارم...چند تا متخصص گوش و حلق و بینی رفتم....تست و نوارگوش وشنوایی گرفتم...مثله اینکه خیلی خوب نبود...شنواییم کم شده...بهد از تست دکتر گفت صداهایه گوش بخاطر 30 سال کار در سرو صدا هست و پرزهایه داخلی گوش............از بین رفته و هیچ راهی نداره باید تحمل کنید..کپسول گاماپنتین تجویز کردن ده روزه دارم میخورم و هیچ تاثیری نداشت...واقعا دارم سرسام میگیرم.....امیدوارم بتونید راهنماییم کنید که راهی هست که کمتر بشه این صداها
1 36
اخه من شهرستان زندگی میکنم و خجالت میکشم به خانواده ام بگم و از طبقه ی پایین جامعه هستیم اگر امکان دارد حدود هزینه را بگین و ما تحت پوشش کمیته ی امداد هستیم ایا این از هزینه کم میکند
1 40
بیماری فلجی صوتی من اعصابم رو خورد کرده چند بار خواستم خود کشی کنم شاید هم این کارو بکنم لطفا هزینه ی در مان رو هم بگین
1 45
هر دوتا لوزهام بخاطر عفونت سفید شدن تیکه های عفونت توی لوزه هام دیده میشه دهانم بوی بد عفونت میده
1 116
ببخشید عفونت گلو دارم لوزه هام عفونتش خوب نمیشه
1 114
سلام من فلج تار های صوتی دارم هجده سالم است از پانزده سالگی درگیر این بیماری هستم روحییه خیلی ضعیفی دارم و میخواهم بپرسم هزینه ی جراهی چند در می اید ممنون
1 112
سلام من چند ماه که گلوم عفونت داره هرچی خشکنم میخورم بازم خوب نمیشم پیش دکترم رفتم بازم بی فایده بود.. لطفا کمکم کنید
1 106
سلام ندول کنار غده تیروئید که بزرگ و دردناک شده قابل درمانه ؟ حتی اگه خدایی نکرده سرطانی هم باشه راحت قابل درمانه و خطری ایجاد نمیشه؟
1 104
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام راه های جلوگیری از خونریزی شدید بینی
1 113
سلام.من یه مدته توی گلوم احساس بغض مانند وسوزش دارم .کمی زود عصبی میشم .سردردم دارم .البته قبلا تیرویید کم کار داشتم ولی تازگی آزمایش دادم گفتن مشکلی نداری .وجود این بغض در گلوم خیلی عصبیم میکنه .لطفا کمکم کنید
1 111
سلام...متاسفان از پارسال صدای وز وز و صداهای خیلی زیاد از هر دو گوشم دارم...چند تا متخصص گوش و حلق و بینی رفتم....تست و نوارگوش وشنوایی گرفتم...مثله اینکه خیلی خوب نبود...شنواییم کم شده...بهد از تست دکتر گفت صداهایه گوش بخاطر 30 سال کار در سرو صدا هست و پرزهایه داخلی گوش............از بین رفته و هیچ راهی نداره باید تحمل کنید..کپسول گاماپنتین تجویز کردن ده روزه دارم میخورم و هیچ تاثیری نداشت...واقعا دارم سرسام میگیرم.....امیدوارم بتونید راهنماییم کنید که راهی هست که کمتر بشه این صداها
1 36
اخه من شهرستان زندگی میکنم و خجالت میکشم به خانواده ام بگم و از طبقه ی پایین جامعه هستیم اگر امکان دارد حدود هزینه را بگین و ما تحت پوشش کمیته ی امداد هستیم ایا این از هزینه کم میکند
1 40
بیماری فلجی صوتی من اعصابم رو خورد کرده چند بار خواستم خود کشی کنم شاید هم این کارو بکنم لطفا هزینه ی در مان رو هم بگین
1 45
هر دوتا لوزهام بخاطر عفونت سفید شدن تیکه های عفونت توی لوزه هام دیده میشه دهانم بوی بد عفونت میده
1 116
ببخشید عفونت گلو دارم لوزه هام عفونتش خوب نمیشه
1 114
سلام من فلج تار های صوتی دارم هجده سالم است از پانزده سالگی درگیر این بیماری هستم روحییه خیلی ضعیفی دارم و میخواهم بپرسم هزینه ی جراهی چند در می اید ممنون
1 112
سلام من چند ماه که گلوم عفونت داره هرچی خشکنم میخورم بازم خوب نمیشم پیش دکترم رفتم بازم بی فایده بود.. لطفا کمکم کنید
1 106
سلام ندول کنار غده تیروئید که بزرگ و دردناک شده قابل درمانه ؟ حتی اگه خدایی نکرده سرطانی هم باشه راحت قابل درمانه و خطری ایجاد نمیشه؟
1 104

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند