سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام .سوالی داشتم که ممنون میشوم مرا راهنمایی بفرمایید.بنده 30سال دارم.در رابطه زناشویی بعد از انزال تا مدت زیادی در گوش خود صدای وز وز و هوف هوف احساس میکنم که ازار دهنده است.خواستم علت و نحوه درمان را از شما جویا شوم.با تشکر
0 1 73
خانم دکتر نیلوفر تاری خانم من گوش راستش از سمعک استفاده میکند ولی گوش چپ گفتن حتی باسمعک هم شنوای کم دارد بعضی وقتا سرش خیلی درد میکند آیا میتونه علت سمعکش باشد درضمن سمعک پشت گوشی عوارض کمتر دارد یا داخل گوش وآیا استفاده مداوم ازسمعک عوارض دارد
0 1 66
علت خشكي دهان وبرفك دهاني چيست؟؟باتوجه به اينكه بيماري خاصي ندارم
0 1 71
سلام صبحها که از خواب بیدار میشم تا زمانی که در حالت دراز کش هستم ریه هام وپشت قفسه سینم میسوزه نفسم تنگ میشه وقتی پا میشم صرفه های شدید همراه با سوزش و ابریزش بینی گاهی این صرفه ها تا ظهرادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه دونه قرص انتی هیستامین میخورمتقریبا خوب میشم گاهی اونم اثر نمیکنه من احساس میکنم سرما که به پشتم میخوره شدیدتر میشم
0 1 115
سلام دو ترک بزرگ روی زبانم آمده و دردناک است طوری که صحبت هم سخت شده علت ودرمان را بگویید
0 1 66
سلام بنده مشکل پر شنوایی دارم و با کوچکترین صدا دچار لرزش قلب و پاهام سوست میشود علت چیست
0 1 67
سلام مدتی است صدای شرشر آب توی گوش سمت چپ دارم با شنیدن هر صدایی این صدا توی گوشم شروع میشود
0 1 62
فقط موقع خندیدن لب بالایی و کناره بینی در سمت چپ خیلی کم به طرف بالا چین میخورد و حرکت کمی دارد.بقیه قسمتها حرکات عادی دارد.لب بالایی سمت چپ فلج است
0 1 66
دلیل تورم جراحی گونه بوده است.لب بالا و امتداد عضله زایگوماتیک بی حس هم هست و موقع خنده خط خنده به علت ورم تو نمی رود
0 1 61
سلام اقای دکتر من می خواستم در مورد گوشم بپرسم گوشم وز وز می کنه چیکار کنم
0 1 137
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام .سوالی داشتم که ممنون میشوم مرا راهنمایی بفرمایید.بنده 30سال دارم.در رابطه زناشویی بعد از انزال تا مدت زیادی در گوش خود صدای وز وز و هوف هوف احساس میکنم که ازار دهنده است.خواستم علت و نحوه درمان را از شما جویا شوم.با تشکر
1 73
خانم دکتر نیلوفر تاری خانم من گوش راستش از سمعک استفاده میکند ولی گوش چپ گفتن حتی باسمعک هم شنوای کم دارد بعضی وقتا سرش خیلی درد میکند آیا میتونه علت سمعکش باشد درضمن سمعک پشت گوشی عوارض کمتر دارد یا داخل گوش وآیا استفاده مداوم ازسمعک عوارض دارد
1 66
علت خشكي دهان وبرفك دهاني چيست؟؟باتوجه به اينكه بيماري خاصي ندارم
1 71
سلام صبحها که از خواب بیدار میشم تا زمانی که در حالت دراز کش هستم ریه هام وپشت قفسه سینم میسوزه نفسم تنگ میشه وقتی پا میشم صرفه های شدید همراه با سوزش و ابریزش بینی گاهی این صرفه ها تا ظهرادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه دونه قرص انتی هیستامین میخورمتقریبا خوب میشم گاهی اونم اثر نمیکنه من احساس میکنم سرما که به پشتم میخوره شدیدتر میشم
1 115
سلام دو ترک بزرگ روی زبانم آمده و دردناک است طوری که صحبت هم سخت شده علت ودرمان را بگویید
1 66
سلام بنده مشکل پر شنوایی دارم و با کوچکترین صدا دچار لرزش قلب و پاهام سوست میشود علت چیست
1 67
سلام مدتی است صدای شرشر آب توی گوش سمت چپ دارم با شنیدن هر صدایی این صدا توی گوشم شروع میشود
1 62
فقط موقع خندیدن لب بالایی و کناره بینی در سمت چپ خیلی کم به طرف بالا چین میخورد و حرکت کمی دارد.بقیه قسمتها حرکات عادی دارد.لب بالایی سمت چپ فلج است
1 66
دلیل تورم جراحی گونه بوده است.لب بالا و امتداد عضله زایگوماتیک بی حس هم هست و موقع خنده خط خنده به علت ورم تو نمی رود
1 61
سلام اقای دکتر من می خواستم در مورد گوشم بپرسم گوشم وز وز می کنه چیکار کنم
1 137
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام .سوالی داشتم که ممنون میشوم مرا راهنمایی بفرمایید.بنده 30سال دارم.در رابطه زناشویی بعد از انزال تا مدت زیادی در گوش خود صدای وز وز و هوف هوف احساس میکنم که ازار دهنده است.خواستم علت و نحوه درمان را از شما جویا شوم.با تشکر
1 73
خانم دکتر نیلوفر تاری خانم من گوش راستش از سمعک استفاده میکند ولی گوش چپ گفتن حتی باسمعک هم شنوای کم دارد بعضی وقتا سرش خیلی درد میکند آیا میتونه علت سمعکش باشد درضمن سمعک پشت گوشی عوارض کمتر دارد یا داخل گوش وآیا استفاده مداوم ازسمعک عوارض دارد
1 66
علت خشكي دهان وبرفك دهاني چيست؟؟باتوجه به اينكه بيماري خاصي ندارم
1 71
سلام صبحها که از خواب بیدار میشم تا زمانی که در حالت دراز کش هستم ریه هام وپشت قفسه سینم میسوزه نفسم تنگ میشه وقتی پا میشم صرفه های شدید همراه با سوزش و ابریزش بینی گاهی این صرفه ها تا ظهرادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه دونه قرص انتی هیستامین میخورمتقریبا خوب میشم گاهی اونم اثر نمیکنه من احساس میکنم سرما که به پشتم میخوره شدیدتر میشم
1 115
سلام دو ترک بزرگ روی زبانم آمده و دردناک است طوری که صحبت هم سخت شده علت ودرمان را بگویید
1 66
سلام بنده مشکل پر شنوایی دارم و با کوچکترین صدا دچار لرزش قلب و پاهام سوست میشود علت چیست
1 67
سلام مدتی است صدای شرشر آب توی گوش سمت چپ دارم با شنیدن هر صدایی این صدا توی گوشم شروع میشود
1 62
فقط موقع خندیدن لب بالایی و کناره بینی در سمت چپ خیلی کم به طرف بالا چین میخورد و حرکت کمی دارد.بقیه قسمتها حرکات عادی دارد.لب بالایی سمت چپ فلج است
1 66
دلیل تورم جراحی گونه بوده است.لب بالا و امتداد عضله زایگوماتیک بی حس هم هست و موقع خنده خط خنده به علت ورم تو نمی رود
1 61
سلام اقای دکتر من می خواستم در مورد گوشم بپرسم گوشم وز وز می کنه چیکار کنم
1 137
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام .سوالی داشتم که ممنون میشوم مرا راهنمایی بفرمایید.بنده 30سال دارم.در رابطه زناشویی بعد از انزال تا مدت زیادی در گوش خود صدای وز وز و هوف هوف احساس میکنم که ازار دهنده است.خواستم علت و نحوه درمان را از شما جویا شوم.با تشکر
1 73
خانم دکتر نیلوفر تاری خانم من گوش راستش از سمعک استفاده میکند ولی گوش چپ گفتن حتی باسمعک هم شنوای کم دارد بعضی وقتا سرش خیلی درد میکند آیا میتونه علت سمعکش باشد درضمن سمعک پشت گوشی عوارض کمتر دارد یا داخل گوش وآیا استفاده مداوم ازسمعک عوارض دارد
1 66
علت خشكي دهان وبرفك دهاني چيست؟؟باتوجه به اينكه بيماري خاصي ندارم
1 71
سلام صبحها که از خواب بیدار میشم تا زمانی که در حالت دراز کش هستم ریه هام وپشت قفسه سینم میسوزه نفسم تنگ میشه وقتی پا میشم صرفه های شدید همراه با سوزش و ابریزش بینی گاهی این صرفه ها تا ظهرادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه دونه قرص انتی هیستامین میخورمتقریبا خوب میشم گاهی اونم اثر نمیکنه من احساس میکنم سرما که به پشتم میخوره شدیدتر میشم
1 115
سلام دو ترک بزرگ روی زبانم آمده و دردناک است طوری که صحبت هم سخت شده علت ودرمان را بگویید
1 66
سلام بنده مشکل پر شنوایی دارم و با کوچکترین صدا دچار لرزش قلب و پاهام سوست میشود علت چیست
1 67
سلام مدتی است صدای شرشر آب توی گوش سمت چپ دارم با شنیدن هر صدایی این صدا توی گوشم شروع میشود
1 62
فقط موقع خندیدن لب بالایی و کناره بینی در سمت چپ خیلی کم به طرف بالا چین میخورد و حرکت کمی دارد.بقیه قسمتها حرکات عادی دارد.لب بالایی سمت چپ فلج است
1 66
دلیل تورم جراحی گونه بوده است.لب بالا و امتداد عضله زایگوماتیک بی حس هم هست و موقع خنده خط خنده به علت ورم تو نمی رود
1 61
سلام اقای دکتر من می خواستم در مورد گوشم بپرسم گوشم وز وز می کنه چیکار کنم
1 137

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند