لیست سوالات پزشکی

گفتار درمانی و کار درمانی

2987- شما برای زگیل انگشت پا که خیلی زیاد زگیل زده درمان دارید

جواب

2945- نوک زبانی صحبت کردن درمان دارد؟

جواب

2942- لکنت درمان در 30سالگی دارد؟

جواب

2941- لکنت درمان درسن 30سالگی دارد؟

جواب

2940- لکنت درمان در سن50سالگی دارد؟

جواب

2905- با سلام..پسر2سال و نیمه دارم که مشکل بینایی دارد..11ماهگی،نشست،،18ماهگی چهار دست و پا رفت،2سالگی راه رفت،،ولی هنوز حرف نمی زند،،فقط بابا .دادا.نه....اینهارا با خودش تکرار میکند..میشود راهنمایی کنید..ممنون

جواب

2639- دخترم سه سالش به خاطر تاخیر در تکلم میبرم گفتار درمانی وسه ماه هیچ تفاوتی نکرده

جواب

2559- یکی از تارهای صوتی مادرم فلج شده درمان چیست

جواب

2464- بيمار ايدزي چند سال زنده ميمونه

جواب

2414- پریا و پرهام: esmaeil: سلام .دوماه است افسردگی شدید دارم و محل کارم طوری است که باید هرماه فقط یک هفته مرخصی دارم و به خانه میام.محل کارم بسیار پرتنش و استرس است.چکار باید بکنم اگر کارم را رها کنم وضعیت مالی خوبی ندارم و دچار مشکل میشوم.اگر ادامه بدهم افسردگی شدیدتر میشود لطفا مرا راهنمایی کنید

جواب