سوالات
امتیاز جواب نمایش
پیجی که جواب سوال من و دادید باز نمیشه
0 0 9
سلام بیمار من بعد از تصادف دچار فلج عصبی در حنجره شده، به جز گورتکس چه داروی دیگری جهت تزریق به حنجره داریم که صدای بیمار برای همیشه برگرده؟ لطفا نام تجاری دارو رو بفرمایید
0 0 13
لکنت درمان دارد؟
0 0 27
درد دنبالچه چه راهکاری
0 0 35
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
0 1 64
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
0 0 65
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
0 0 44
تسکین درد اعتیاد
0 0 42
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
0 1 51
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
0 0 17
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پیجی که جواب سوال من و دادید باز نمیشه
1 9
سلام بیمار من بعد از تصادف دچار فلج عصبی در حنجره شده، به جز گورتکس چه داروی دیگری جهت تزریق به حنجره داریم که صدای بیمار برای همیشه برگرده؟ لطفا نام تجاری دارو رو بفرمایید
1 13
لکنت درمان دارد؟
1 27
درد دنبالچه چه راهکاری
1 35
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 64
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
1 65
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
1 44
تسکین درد اعتیاد
1 42
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 51
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
1 17
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پیجی که جواب سوال من و دادید باز نمیشه
1 9
سلام بیمار من بعد از تصادف دچار فلج عصبی در حنجره شده، به جز گورتکس چه داروی دیگری جهت تزریق به حنجره داریم که صدای بیمار برای همیشه برگرده؟ لطفا نام تجاری دارو رو بفرمایید
1 13
لکنت درمان دارد؟
1 27
درد دنبالچه چه راهکاری
1 35
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 64
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
1 65
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
1 44
تسکین درد اعتیاد
1 42
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 51
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
1 17
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پیجی که جواب سوال من و دادید باز نمیشه
1 9
سلام بیمار من بعد از تصادف دچار فلج عصبی در حنجره شده، به جز گورتکس چه داروی دیگری جهت تزریق به حنجره داریم که صدای بیمار برای همیشه برگرده؟ لطفا نام تجاری دارو رو بفرمایید
1 13
لکنت درمان دارد؟
1 27
درد دنبالچه چه راهکاری
1 35
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 64
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
1 65
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
1 44
تسکین درد اعتیاد
1 42
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 51
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
1 17

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند