سوالات
امتیاز جواب نمایش
لکنت درمان دارد؟
0 11
درد دنبالچه چه راهکاری
0 14
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 32
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
0 34
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
0 25
تسکین درد اعتیاد
0 22
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 34
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
0 22
با سلام و خسته نباشید من در شکمم لخته خون ایجاد شده و پای چپم به شدت ورم کرده امکان داره از مصرف قرص اسیفن باشد؟
0 30
سلام دختر خواهرم الان سنش ۷ سال تمام هست از حدودا سه سالگی حس کردیم توی راه رفتن مشکل داره کلا تا دوسالگی راه نمیرفت اما روی پا می ایستاد برای همینم. پزشکا میگفتن مشکل از پاهاش نیست و شاید دیر تر از بقیه بچه ها راه میافته ولی کلا حرفم کم میزد و خیلی خوب کلمات رو نمیتونست بیان کنه الانم حرف میزنه اما نه مثل یک بچه ۷ ساله معمولی شعر نمیتونه بخونه فقط کلمات تک و جملات رو به حالت روان نمیتونه بیان کنه موقع راه رفتن مدام زمین میخوره و نمیتونه تعادلشو حفظ کنه تا الانم دوبار پیش پزشک برده میگن تمرینات حرکتی باهاش بکنیذ خوب میشه لطفا راهنمایی کنید ببینیم کجا بابد ببریم برای درمان ایا این بیماری هست که خوب بشه؟
0 55
سوالات
امتیاز جواب نمایش
لکنت درمان دارد؟
1 11
درد دنبالچه چه راهکاری
1 14
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 32
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
1 34
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
1 25
تسکین درد اعتیاد
1 22
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 34
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
1 22
با سلام و خسته نباشید من در شکمم لخته خون ایجاد شده و پای چپم به شدت ورم کرده امکان داره از مصرف قرص اسیفن باشد؟
1 30
سلام دختر خواهرم الان سنش ۷ سال تمام هست از حدودا سه سالگی حس کردیم توی راه رفتن مشکل داره کلا تا دوسالگی راه نمیرفت اما روی پا می ایستاد برای همینم. پزشکا میگفتن مشکل از پاهاش نیست و شاید دیر تر از بقیه بچه ها راه میافته ولی کلا حرفم کم میزد و خیلی خوب کلمات رو نمیتونست بیان کنه الانم حرف میزنه اما نه مثل یک بچه ۷ ساله معمولی شعر نمیتونه بخونه فقط کلمات تک و جملات رو به حالت روان نمیتونه بیان کنه موقع راه رفتن مدام زمین میخوره و نمیتونه تعادلشو حفظ کنه تا الانم دوبار پیش پزشک برده میگن تمرینات حرکتی باهاش بکنیذ خوب میشه لطفا راهنمایی کنید ببینیم کجا بابد ببریم برای درمان ایا این بیماری هست که خوب بشه؟
1 55
سوالات
امتیاز جواب نمایش
لکنت درمان دارد؟
1 11
درد دنبالچه چه راهکاری
1 14
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 32
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
1 34
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
1 25
تسکین درد اعتیاد
1 22
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 34
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
1 22
با سلام و خسته نباشید من در شکمم لخته خون ایجاد شده و پای چپم به شدت ورم کرده امکان داره از مصرف قرص اسیفن باشد؟
1 30
سلام دختر خواهرم الان سنش ۷ سال تمام هست از حدودا سه سالگی حس کردیم توی راه رفتن مشکل داره کلا تا دوسالگی راه نمیرفت اما روی پا می ایستاد برای همینم. پزشکا میگفتن مشکل از پاهاش نیست و شاید دیر تر از بقیه بچه ها راه میافته ولی کلا حرفم کم میزد و خیلی خوب کلمات رو نمیتونست بیان کنه الانم حرف میزنه اما نه مثل یک بچه ۷ ساله معمولی شعر نمیتونه بخونه فقط کلمات تک و جملات رو به حالت روان نمیتونه بیان کنه موقع راه رفتن مدام زمین میخوره و نمیتونه تعادلشو حفظ کنه تا الانم دوبار پیش پزشک برده میگن تمرینات حرکتی باهاش بکنیذ خوب میشه لطفا راهنمایی کنید ببینیم کجا بابد ببریم برای درمان ایا این بیماری هست که خوب بشه؟
1 55
سوالات
امتیاز جواب نمایش
لکنت درمان دارد؟
1 11
درد دنبالچه چه راهکاری
1 14
برای لکنت ناگهانی کودک که مزمن شده چکار کنیم
1 32
سلام من میخواستم درمان اختلال زیری صدا در مردان را بدونم
1 34
ترشح واژینال شدید دارم همراه سوزش خفیف میتونه علامت چه بیماری باشه
1 25
تسکین درد اعتیاد
1 22
قبل از انجام هر کاری مثل کنفرانس دادن اظطراب شدید میگیرم از شب قبلش چیکار کنم این اتفاق نیافته و ارام باشم
1 34
با عرض سلام وخسته نباشید .لطفا از پزشکان وروانشناسان محترم تقاضای راهنمایی دارم .پسری دارم به دام اعتیاد افتاده این مدت هفت سال است گرفتار این مریضی شده ودر طول این چند سال تلاش زیادی انجام دادام که نجاتش دهم ولی موفق نشدام هم روانپزشک هم دکتر ترک اعتیاد هم کمپ وهم مراقبت ویژه ولی نتیجه نگرفتم لطفا راهتمایم کنید چکار کنم شاید پسرم نجات بدم .ممنونم ازهمه
1 22
با سلام و خسته نباشید من در شکمم لخته خون ایجاد شده و پای چپم به شدت ورم کرده امکان داره از مصرف قرص اسیفن باشد؟
1 30
سلام دختر خواهرم الان سنش ۷ سال تمام هست از حدودا سه سالگی حس کردیم توی راه رفتن مشکل داره کلا تا دوسالگی راه نمیرفت اما روی پا می ایستاد برای همینم. پزشکا میگفتن مشکل از پاهاش نیست و شاید دیر تر از بقیه بچه ها راه میافته ولی کلا حرفم کم میزد و خیلی خوب کلمات رو نمیتونست بیان کنه الانم حرف میزنه اما نه مثل یک بچه ۷ ساله معمولی شعر نمیتونه بخونه فقط کلمات تک و جملات رو به حالت روان نمیتونه بیان کنه موقع راه رفتن مدام زمین میخوره و نمیتونه تعادلشو حفظ کنه تا الانم دوبار پیش پزشک برده میگن تمرینات حرکتی باهاش بکنیذ خوب میشه لطفا راهنمایی کنید ببینیم کجا بابد ببریم برای درمان ایا این بیماری هست که خوب بشه؟
1 55

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند