سوالات
امتیاز جواب نمایش
کلیه هام پروتیین دفع میکنن
0 3
برای مشکلی زود انزالی چه کنم
0 4
در مورد نعوظ بفرماببد
0 3
سلام وقت بخیراگه ازپاپاورین برای نعوض استفاده بشه الت سفت بشە بعدشل نشه هیچ درمانی نداره توسط بیمارانجام بشه
0 8
جواب ازمایشم میخاستم ببین چیه؟
0 8
بی خوابی و عصبانیت و سستی
0 5
۳۰ biopsy می کند چند ساعت قبل باید دیگه چیزی نخورد؟لطفا در مورد جراحی هم توضیح دهید هر چند می دونم اگر آزمایش‌ها را نبینید نمی توانید توضیح کامل دهید سن بیمار ۶۶ و از ۲ ماه قبل نشانه ها پیدا شد
0 11
سلام چندروزه ضعف شدید همراه باسرگیجه وتهوع کم اشتهایی وگرگرفتن چه دلیلی داره
1 15
عفونت ادرار من 100.000 این میباشد چکار کنم
0 6
یک توده به اندازه ۸۰ میلی متر در حال پیشرفت در قاعده مثانه قابل مشاهده است که به نظر میرسد به علت بزرگی پروستات بوده و یا توده مربوط به پروستات است که به طرف مثانه پیشروی نموده. یک فتق هیاتال بزرگ قابل تشخیص است. تغییرات تخریبی در مهره های کمر مشاهده میشود.لطفا راهنمایی کنید این مورد نشانه چیست و بهترین راهکار را بیان بفرمایید .
0 6
سوالات
امتیاز جواب نمایش
کلیه هام پروتیین دفع میکنن
1 3
برای مشکلی زود انزالی چه کنم
1 4
در مورد نعوظ بفرماببد
1 3
سلام وقت بخیراگه ازپاپاورین برای نعوض استفاده بشه الت سفت بشە بعدشل نشه هیچ درمانی نداره توسط بیمارانجام بشه
1 8
جواب ازمایشم میخاستم ببین چیه؟
1 8
بی خوابی و عصبانیت و سستی
1 5
۳۰ biopsy می کند چند ساعت قبل باید دیگه چیزی نخورد؟لطفا در مورد جراحی هم توضیح دهید هر چند می دونم اگر آزمایش‌ها را نبینید نمی توانید توضیح کامل دهید سن بیمار ۶۶ و از ۲ ماه قبل نشانه ها پیدا شد
1 11
سلام چندروزه ضعف شدید همراه باسرگیجه وتهوع کم اشتهایی وگرگرفتن چه دلیلی داره
1 15
عفونت ادرار من 100.000 این میباشد چکار کنم
1 6
یک توده به اندازه ۸۰ میلی متر در حال پیشرفت در قاعده مثانه قابل مشاهده است که به نظر میرسد به علت بزرگی پروستات بوده و یا توده مربوط به پروستات است که به طرف مثانه پیشروی نموده. یک فتق هیاتال بزرگ قابل تشخیص است. تغییرات تخریبی در مهره های کمر مشاهده میشود.لطفا راهنمایی کنید این مورد نشانه چیست و بهترین راهکار را بیان بفرمایید .
1 6
سوالات
امتیاز جواب نمایش
کلیه هام پروتیین دفع میکنن
1 3
برای مشکلی زود انزالی چه کنم
1 4
در مورد نعوظ بفرماببد
1 3
سلام وقت بخیراگه ازپاپاورین برای نعوض استفاده بشه الت سفت بشە بعدشل نشه هیچ درمانی نداره توسط بیمارانجام بشه
1 8
جواب ازمایشم میخاستم ببین چیه؟
1 8
بی خوابی و عصبانیت و سستی
1 5
۳۰ biopsy می کند چند ساعت قبل باید دیگه چیزی نخورد؟لطفا در مورد جراحی هم توضیح دهید هر چند می دونم اگر آزمایش‌ها را نبینید نمی توانید توضیح کامل دهید سن بیمار ۶۶ و از ۲ ماه قبل نشانه ها پیدا شد
1 11
سلام چندروزه ضعف شدید همراه باسرگیجه وتهوع کم اشتهایی وگرگرفتن چه دلیلی داره
1 15
عفونت ادرار من 100.000 این میباشد چکار کنم
1 6
یک توده به اندازه ۸۰ میلی متر در حال پیشرفت در قاعده مثانه قابل مشاهده است که به نظر میرسد به علت بزرگی پروستات بوده و یا توده مربوط به پروستات است که به طرف مثانه پیشروی نموده. یک فتق هیاتال بزرگ قابل تشخیص است. تغییرات تخریبی در مهره های کمر مشاهده میشود.لطفا راهنمایی کنید این مورد نشانه چیست و بهترین راهکار را بیان بفرمایید .
1 6
سوالات
امتیاز جواب نمایش
کلیه هام پروتیین دفع میکنن
1 3
برای مشکلی زود انزالی چه کنم
1 4
در مورد نعوظ بفرماببد
1 3
سلام وقت بخیراگه ازپاپاورین برای نعوض استفاده بشه الت سفت بشە بعدشل نشه هیچ درمانی نداره توسط بیمارانجام بشه
1 8
جواب ازمایشم میخاستم ببین چیه؟
1 8
بی خوابی و عصبانیت و سستی
1 5
۳۰ biopsy می کند چند ساعت قبل باید دیگه چیزی نخورد؟لطفا در مورد جراحی هم توضیح دهید هر چند می دونم اگر آزمایش‌ها را نبینید نمی توانید توضیح کامل دهید سن بیمار ۶۶ و از ۲ ماه قبل نشانه ها پیدا شد
1 11
سلام چندروزه ضعف شدید همراه باسرگیجه وتهوع کم اشتهایی وگرگرفتن چه دلیلی داره
1 15
عفونت ادرار من 100.000 این میباشد چکار کنم
1 6
یک توده به اندازه ۸۰ میلی متر در حال پیشرفت در قاعده مثانه قابل مشاهده است که به نظر میرسد به علت بزرگی پروستات بوده و یا توده مربوط به پروستات است که به طرف مثانه پیشروی نموده. یک فتق هیاتال بزرگ قابل تشخیص است. تغییرات تخریبی در مهره های کمر مشاهده میشود.لطفا راهنمایی کنید این مورد نشانه چیست و بهترین راهکار را بیان بفرمایید .
1 6

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند