سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
0 3
عمل لیزیک چیست؟
0 6
سلام.من دو هفته هست که چشم راستم درد میکنه دردش جوری که قسمت راست سرم هم از جلو سر و هم پشت سر به شدت درد می کنه وچشمم ۷۵درصد استیکماته لطفا کمکم کنید
0 10
من چشام یکم تار میبینه ولی وقتی گوشه چشمم رو یکم میکشم شفاف میبینم علتش چی میتونه باشه؟
0 11
سلام لکه خونی چشم براثرضربه سیلی ب صورت وچشم چن روزطول میکشه خوب بشه؟
0 8
سلام من چشام خیلی ضعیفه یکی +11 و اون یکی +10 خاستم عمل کنم گفتم چه نوع عملی باید انجام بدم و هزینش تقریبا چقد میشه؟
0 5
اگرنقطه زردی درچشم دیده شد چه کنیم
0 9
باسلام تابحال چشمانم دوبارجلودیدم بصورت تارعنکبوت همراه بالرزش داشته وبعدمدتی حدود10 دقیقه بعدبرطرف شده چه مشکلی دارم وچکاربایدبکنم؟
0 11
سلام دیروز وایتکس ریخت توچشم پسرم که یکسال ونیمه شستمش یه ده دقیقه ای بعد استریل ریختم حالا امروز صبح قی بسته .آیا مشکلی پیش میاد براش ؟؟؟؟؟؟،؟
0 11
خارش چشم و سرخ شدن آن و عفونت به شکل شوره خشک
0 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
1 3
عمل لیزیک چیست؟
1 6
سلام.من دو هفته هست که چشم راستم درد میکنه دردش جوری که قسمت راست سرم هم از جلو سر و هم پشت سر به شدت درد می کنه وچشمم ۷۵درصد استیکماته لطفا کمکم کنید
1 10
من چشام یکم تار میبینه ولی وقتی گوشه چشمم رو یکم میکشم شفاف میبینم علتش چی میتونه باشه؟
1 11
سلام لکه خونی چشم براثرضربه سیلی ب صورت وچشم چن روزطول میکشه خوب بشه؟
1 8
سلام من چشام خیلی ضعیفه یکی +11 و اون یکی +10 خاستم عمل کنم گفتم چه نوع عملی باید انجام بدم و هزینش تقریبا چقد میشه؟
1 5
اگرنقطه زردی درچشم دیده شد چه کنیم
1 9
باسلام تابحال چشمانم دوبارجلودیدم بصورت تارعنکبوت همراه بالرزش داشته وبعدمدتی حدود10 دقیقه بعدبرطرف شده چه مشکلی دارم وچکاربایدبکنم؟
1 11
سلام دیروز وایتکس ریخت توچشم پسرم که یکسال ونیمه شستمش یه ده دقیقه ای بعد استریل ریختم حالا امروز صبح قی بسته .آیا مشکلی پیش میاد براش ؟؟؟؟؟؟،؟
1 11
خارش چشم و سرخ شدن آن و عفونت به شکل شوره خشک
1 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
1 3
عمل لیزیک چیست؟
1 6
سلام.من دو هفته هست که چشم راستم درد میکنه دردش جوری که قسمت راست سرم هم از جلو سر و هم پشت سر به شدت درد می کنه وچشمم ۷۵درصد استیکماته لطفا کمکم کنید
1 10
من چشام یکم تار میبینه ولی وقتی گوشه چشمم رو یکم میکشم شفاف میبینم علتش چی میتونه باشه؟
1 11
سلام لکه خونی چشم براثرضربه سیلی ب صورت وچشم چن روزطول میکشه خوب بشه؟
1 8
سلام من چشام خیلی ضعیفه یکی +11 و اون یکی +10 خاستم عمل کنم گفتم چه نوع عملی باید انجام بدم و هزینش تقریبا چقد میشه؟
1 5
اگرنقطه زردی درچشم دیده شد چه کنیم
1 9
باسلام تابحال چشمانم دوبارجلودیدم بصورت تارعنکبوت همراه بالرزش داشته وبعدمدتی حدود10 دقیقه بعدبرطرف شده چه مشکلی دارم وچکاربایدبکنم؟
1 11
سلام دیروز وایتکس ریخت توچشم پسرم که یکسال ونیمه شستمش یه ده دقیقه ای بعد استریل ریختم حالا امروز صبح قی بسته .آیا مشکلی پیش میاد براش ؟؟؟؟؟؟،؟
1 11
خارش چشم و سرخ شدن آن و عفونت به شکل شوره خشک
1 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
1 3
عمل لیزیک چیست؟
1 6
سلام.من دو هفته هست که چشم راستم درد میکنه دردش جوری که قسمت راست سرم هم از جلو سر و هم پشت سر به شدت درد می کنه وچشمم ۷۵درصد استیکماته لطفا کمکم کنید
1 10
من چشام یکم تار میبینه ولی وقتی گوشه چشمم رو یکم میکشم شفاف میبینم علتش چی میتونه باشه؟
1 11
سلام لکه خونی چشم براثرضربه سیلی ب صورت وچشم چن روزطول میکشه خوب بشه؟
1 8
سلام من چشام خیلی ضعیفه یکی +11 و اون یکی +10 خاستم عمل کنم گفتم چه نوع عملی باید انجام بدم و هزینش تقریبا چقد میشه؟
1 5
اگرنقطه زردی درچشم دیده شد چه کنیم
1 9
باسلام تابحال چشمانم دوبارجلودیدم بصورت تارعنکبوت همراه بالرزش داشته وبعدمدتی حدود10 دقیقه بعدبرطرف شده چه مشکلی دارم وچکاربایدبکنم؟
1 11
سلام دیروز وایتکس ریخت توچشم پسرم که یکسال ونیمه شستمش یه ده دقیقه ای بعد استریل ریختم حالا امروز صبح قی بسته .آیا مشکلی پیش میاد براش ؟؟؟؟؟؟،؟
1 11
خارش چشم و سرخ شدن آن و عفونت به شکل شوره خشک
1 11

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند