سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام چشم راستم دچار تکسوپلاسموز چشمی شده آیا دید من به حالت قبل باز میگردد
0 0 124
پزشگ متخصص ریه.؟
0 0 83
درمان مگس پران چشم ویا تارهای سیاه جلو چشم
1 0 140
سلام وقت بهخیر سوال من اینه که فردی اب سیاه چشماشو خراب کرده ولی یکم بینایی داره عمل پیوند قرنیه و کنترل فشار چشم داشته ایا پرتو درمانی برای ایشون نتیجه خواهد داشت ؟
0 0 78
چشم چپم ۲۵ صدم ضعیف شده و آستیگمات داره اگر از عینک استفاده کنم بعد از مدتی خوب میشه؟
0 0 155
سلام وقتتون بخیر حدود یک ماهه که روی سفیدی چشم پدر من یک لکه سفید شیری و کرم حدود نیم سانت زده شده که شبیه لکه چربی میمونه از طرفی قبل ازین لکه احساس کرد که چشماش ضعیف شده مخصوصا هنگام مطالعه ولی درحالت عادی روزمره نیازی به عینک نداره از طرفی ایشون سنشون بالا نیست حدود چهل و دو که بگم برای افزایش سنه
0 0 85
درمان چربی چشم چی هست؟
0 0 94
با سلام از بین قطره های چشمی فلوکرت و کلرامفنیکل کدام یک دارای کورتن می باشد
0 0 156
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
0 0 83
عمل لیزیک چیست؟
0 0 75
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام چشم راستم دچار تکسوپلاسموز چشمی شده آیا دید من به حالت قبل باز میگردد
1 124
پزشگ متخصص ریه.؟
1 83
درمان مگس پران چشم ویا تارهای سیاه جلو چشم
1 140
سلام وقت بهخیر سوال من اینه که فردی اب سیاه چشماشو خراب کرده ولی یکم بینایی داره عمل پیوند قرنیه و کنترل فشار چشم داشته ایا پرتو درمانی برای ایشون نتیجه خواهد داشت ؟
1 78
چشم چپم ۲۵ صدم ضعیف شده و آستیگمات داره اگر از عینک استفاده کنم بعد از مدتی خوب میشه؟
1 155
سلام وقتتون بخیر حدود یک ماهه که روی سفیدی چشم پدر من یک لکه سفید شیری و کرم حدود نیم سانت زده شده که شبیه لکه چربی میمونه از طرفی قبل ازین لکه احساس کرد که چشماش ضعیف شده مخصوصا هنگام مطالعه ولی درحالت عادی روزمره نیازی به عینک نداره از طرفی ایشون سنشون بالا نیست حدود چهل و دو که بگم برای افزایش سنه
1 85
درمان چربی چشم چی هست؟
1 94
با سلام از بین قطره های چشمی فلوکرت و کلرامفنیکل کدام یک دارای کورتن می باشد
1 156
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
1 83
عمل لیزیک چیست؟
1 75
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام چشم راستم دچار تکسوپلاسموز چشمی شده آیا دید من به حالت قبل باز میگردد
1 124
پزشگ متخصص ریه.؟
1 83
درمان مگس پران چشم ویا تارهای سیاه جلو چشم
1 140
سلام وقت بهخیر سوال من اینه که فردی اب سیاه چشماشو خراب کرده ولی یکم بینایی داره عمل پیوند قرنیه و کنترل فشار چشم داشته ایا پرتو درمانی برای ایشون نتیجه خواهد داشت ؟
1 78
چشم چپم ۲۵ صدم ضعیف شده و آستیگمات داره اگر از عینک استفاده کنم بعد از مدتی خوب میشه؟
1 155
سلام وقتتون بخیر حدود یک ماهه که روی سفیدی چشم پدر من یک لکه سفید شیری و کرم حدود نیم سانت زده شده که شبیه لکه چربی میمونه از طرفی قبل ازین لکه احساس کرد که چشماش ضعیف شده مخصوصا هنگام مطالعه ولی درحالت عادی روزمره نیازی به عینک نداره از طرفی ایشون سنشون بالا نیست حدود چهل و دو که بگم برای افزایش سنه
1 85
درمان چربی چشم چی هست؟
1 94
با سلام از بین قطره های چشمی فلوکرت و کلرامفنیکل کدام یک دارای کورتن می باشد
1 156
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
1 83
عمل لیزیک چیست؟
1 75
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام چشم راستم دچار تکسوپلاسموز چشمی شده آیا دید من به حالت قبل باز میگردد
1 124
پزشگ متخصص ریه.؟
1 83
درمان مگس پران چشم ویا تارهای سیاه جلو چشم
1 140
سلام وقت بهخیر سوال من اینه که فردی اب سیاه چشماشو خراب کرده ولی یکم بینایی داره عمل پیوند قرنیه و کنترل فشار چشم داشته ایا پرتو درمانی برای ایشون نتیجه خواهد داشت ؟
1 78
چشم چپم ۲۵ صدم ضعیف شده و آستیگمات داره اگر از عینک استفاده کنم بعد از مدتی خوب میشه؟
1 155
سلام وقتتون بخیر حدود یک ماهه که روی سفیدی چشم پدر من یک لکه سفید شیری و کرم حدود نیم سانت زده شده که شبیه لکه چربی میمونه از طرفی قبل ازین لکه احساس کرد که چشماش ضعیف شده مخصوصا هنگام مطالعه ولی درحالت عادی روزمره نیازی به عینک نداره از طرفی ایشون سنشون بالا نیست حدود چهل و دو که بگم برای افزایش سنه
1 85
درمان چربی چشم چی هست؟
1 94
با سلام از بین قطره های چشمی فلوکرت و کلرامفنیکل کدام یک دارای کورتن می باشد
1 156
پسربچه۱۱ماه ای دارم که یک دوره ناپریون براش استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت وبعداز اون یک دوره باکتری ماید+رایت+انتی بیوتیک دکتر تجویزکرد.که الان بعدازاتمام دارو دوباره قرمزی وخارش چندبرابری چشم هاش برگشته...بایدچیکارکنم؟علت چیه؟
1 83
عمل لیزیک چیست؟
1 75

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند