سوالات
امتیاز جواب نمایش
گرفتگی عضلات صورت
0 0 138
بهترین سایت اطلاعات مغزواعصاب کشور ؟
0 1 136
وقتی یک جا ثابت استادم از ناحیه گردنم تا پاهام تعادل ندارم
0 1 129
مشكل خواب هست از آلپرازولام و مكمل ملاتونين استفاده ميكنم بدون اينها چطور ميشود آسان خوابيد؟ تشكر
0 1 94
من.ازسال.۹۲.پلاکت.خونم.بالای.۶۰۰۰۰۰. رسیده.وهرسه.ماه.به.دکترخون.مراجعه. میکن.هنوز.داروی.تجویز.نکرده.منهم مشکلی.جاصی.ندارم
0 1 132
سلام من خیلی وقته که سر درد دارم دکتر رفتم نوار و عکس گرفتم ولی خدارو شکر مشکلی نداشتم اما گاهی اوقات سردردهای شدیدی شروع میشه که با خوردن قرص های مثل ژلوفن اونم چنتا میتونم آرومش کنم.میخواستم نظرات پزشکان عزیز رو در مورد این سردردها بدونم.ممنون
0 1 52
پس به سوال من جواب داده نشد
0 0 142
با سلام من عمل دیسک کمر کردم حدودا چهار ماه پیش نزد اقای پرفسور رحیمی زاده چند روزی هست که ساق پا قسمتی که شروع درد از همانجا بوده درد و کمی احساس خیسی زیر پوست دارم چون شروع درد دیسک از همونجا بوده و نگرانم دکترم پیشنهاد کپسول پرگابالین ۵۰ را داده شبی یک عدد سه شبه مصرف میکنم احساس سنگینی پیشانی و کمی سر درد دارم خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنونم
0 1 121
اصلا چرا اوتیسم به وجود می آید علت واقعی آن چیست
0 1 112
سوالات
امتیاز جواب نمایش
گرفتگی عضلات صورت
1 138
بهترین سایت اطلاعات مغزواعصاب کشور ؟
1 136
وقتی یک جا ثابت استادم از ناحیه گردنم تا پاهام تعادل ندارم
1 129
مشكل خواب هست از آلپرازولام و مكمل ملاتونين استفاده ميكنم بدون اينها چطور ميشود آسان خوابيد؟ تشكر
1 94
من.ازسال.۹۲.پلاکت.خونم.بالای.۶۰۰۰۰۰. رسیده.وهرسه.ماه.به.دکترخون.مراجعه. میکن.هنوز.داروی.تجویز.نکرده.منهم مشکلی.جاصی.ندارم
1 132
سلام من خیلی وقته که سر درد دارم دکتر رفتم نوار و عکس گرفتم ولی خدارو شکر مشکلی نداشتم اما گاهی اوقات سردردهای شدیدی شروع میشه که با خوردن قرص های مثل ژلوفن اونم چنتا میتونم آرومش کنم.میخواستم نظرات پزشکان عزیز رو در مورد این سردردها بدونم.ممنون
1 52
پس به سوال من جواب داده نشد
1 142
با سلام من عمل دیسک کمر کردم حدودا چهار ماه پیش نزد اقای پرفسور رحیمی زاده چند روزی هست که ساق پا قسمتی که شروع درد از همانجا بوده درد و کمی احساس خیسی زیر پوست دارم چون شروع درد دیسک از همونجا بوده و نگرانم دکترم پیشنهاد کپسول پرگابالین ۵۰ را داده شبی یک عدد سه شبه مصرف میکنم احساس سنگینی پیشانی و کمی سر درد دارم خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنونم
1 121
اصلا چرا اوتیسم به وجود می آید علت واقعی آن چیست
1 112
سوالات
امتیاز جواب نمایش
گرفتگی عضلات صورت
1 138
بهترین سایت اطلاعات مغزواعصاب کشور ؟
1 136
وقتی یک جا ثابت استادم از ناحیه گردنم تا پاهام تعادل ندارم
1 129
مشكل خواب هست از آلپرازولام و مكمل ملاتونين استفاده ميكنم بدون اينها چطور ميشود آسان خوابيد؟ تشكر
1 94
من.ازسال.۹۲.پلاکت.خونم.بالای.۶۰۰۰۰۰. رسیده.وهرسه.ماه.به.دکترخون.مراجعه. میکن.هنوز.داروی.تجویز.نکرده.منهم مشکلی.جاصی.ندارم
1 132
سلام من خیلی وقته که سر درد دارم دکتر رفتم نوار و عکس گرفتم ولی خدارو شکر مشکلی نداشتم اما گاهی اوقات سردردهای شدیدی شروع میشه که با خوردن قرص های مثل ژلوفن اونم چنتا میتونم آرومش کنم.میخواستم نظرات پزشکان عزیز رو در مورد این سردردها بدونم.ممنون
1 52
پس به سوال من جواب داده نشد
1 142
با سلام من عمل دیسک کمر کردم حدودا چهار ماه پیش نزد اقای پرفسور رحیمی زاده چند روزی هست که ساق پا قسمتی که شروع درد از همانجا بوده درد و کمی احساس خیسی زیر پوست دارم چون شروع درد دیسک از همونجا بوده و نگرانم دکترم پیشنهاد کپسول پرگابالین ۵۰ را داده شبی یک عدد سه شبه مصرف میکنم احساس سنگینی پیشانی و کمی سر درد دارم خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنونم
1 121
اصلا چرا اوتیسم به وجود می آید علت واقعی آن چیست
1 112
سوالات
امتیاز جواب نمایش
گرفتگی عضلات صورت
1 138
بهترین سایت اطلاعات مغزواعصاب کشور ؟
1 136
وقتی یک جا ثابت استادم از ناحیه گردنم تا پاهام تعادل ندارم
1 129
مشكل خواب هست از آلپرازولام و مكمل ملاتونين استفاده ميكنم بدون اينها چطور ميشود آسان خوابيد؟ تشكر
1 94
من.ازسال.۹۲.پلاکت.خونم.بالای.۶۰۰۰۰۰. رسیده.وهرسه.ماه.به.دکترخون.مراجعه. میکن.هنوز.داروی.تجویز.نکرده.منهم مشکلی.جاصی.ندارم
1 132
سلام من خیلی وقته که سر درد دارم دکتر رفتم نوار و عکس گرفتم ولی خدارو شکر مشکلی نداشتم اما گاهی اوقات سردردهای شدیدی شروع میشه که با خوردن قرص های مثل ژلوفن اونم چنتا میتونم آرومش کنم.میخواستم نظرات پزشکان عزیز رو در مورد این سردردها بدونم.ممنون
1 52
پس به سوال من جواب داده نشد
1 142
با سلام من عمل دیسک کمر کردم حدودا چهار ماه پیش نزد اقای پرفسور رحیمی زاده چند روزی هست که ساق پا قسمتی که شروع درد از همانجا بوده درد و کمی احساس خیسی زیر پوست دارم چون شروع درد دیسک از همونجا بوده و نگرانم دکترم پیشنهاد کپسول پرگابالین ۵۰ را داده شبی یک عدد سه شبه مصرف میکنم احساس سنگینی پیشانی و کمی سر درد دارم خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنونم
1 121
اصلا چرا اوتیسم به وجود می آید علت واقعی آن چیست
1 112

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند