سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من دیابت دارم فشار خون اول متورال پنجاه وبعد والسارتان هشتاد میخورم الان تپش داشتم نوار و اکو شدم هیچی نبود وزنم بالاست وحالا کونکور پنج میخورم آیا بهتر میشم وسرما خوردم انگار گوشم وبینی گرفته
0 0 27
فرق های (چرب.فیبروز.سیروز.هپاتوسلولارکارسینوما)درچیست و رویش درمان اینها چگونه است؟؟
0 0 28
قرص5 .concorcor 2 برای چه استفاده میشود و چه عوارضی برای فرد مصرف کننده دارد
0 0 2
احساس سنگینی دربازوی چپ وقلب دارم نشانه چیست
0 0 33
قرص کنکور 5.ملغم برای چییت
0 0 36
مادر به دلیل سکته مغزی قرص زالربان مصرف میکنه و الان اولین دوره این دارو طبق تجویز پزشک به اتمام رسیده ، آیا این قرص باید مدام مصرف شود مثل قرص فشار خون یا غیره ....
0 0 2
داروی وین کریستین آلمانی کجا پیدا میشه
0 0 32
شل بودن دریچه قلب کودک چیست و درمان قطعی دارد ؟
0 0 26
سلام، حدود ۵ ماه است که در سرما انگشتان پاهام سفید رنگ‌ و بی حس می شن و بعد از اینکه در محیط گرم قرار می گیرن به حالت قبل برمی گرده قبلا مشکل فقط همین بود الان حدود ۲ هفته است علاوه بر مشکل فوق احساس درد هم دارم وقتی به سمت چپ پا بالای انگشت شصت قسمتی که رگ رد شده دست می زنم درد بیشتر می شود. به نظر شما چه بیماری است و به چه پزشکی باید مراجعه کنم؟ درضمن قبلا هم به متخصص قلب مراجعه کردم آنژیوگرافی انجام شده و مشکل کرفتگی رگ نداشتم. * استعمال سیگار به نسبت زیاد ممکن دلیل این بیماری باشه؟
0 0 33
یکی از نزدیکام بیماری قلبی داره از سن ۹ سالگی و همه دکترای قلبی گفتن که راه درمانی نداره این بیماری ینی میگن که حتی با پیوند قلب هم درمان نمیشه و قلب جدید باز بیمار میشه نظر شما چیه؟اسم این بیماری چیه؟درمانی نداره؟
0 0 34
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من دیابت دارم فشار خون اول متورال پنجاه وبعد والسارتان هشتاد میخورم الان تپش داشتم نوار و اکو شدم هیچی نبود وزنم بالاست وحالا کونکور پنج میخورم آیا بهتر میشم وسرما خوردم انگار گوشم وبینی گرفته
1 27
فرق های (چرب.فیبروز.سیروز.هپاتوسلولارکارسینوما)درچیست و رویش درمان اینها چگونه است؟؟
1 28
قرص5 .concorcor 2 برای چه استفاده میشود و چه عوارضی برای فرد مصرف کننده دارد
1 2
احساس سنگینی دربازوی چپ وقلب دارم نشانه چیست
1 33
قرص کنکور 5.ملغم برای چییت
1 36
مادر به دلیل سکته مغزی قرص زالربان مصرف میکنه و الان اولین دوره این دارو طبق تجویز پزشک به اتمام رسیده ، آیا این قرص باید مدام مصرف شود مثل قرص فشار خون یا غیره ....
1 2
داروی وین کریستین آلمانی کجا پیدا میشه
1 32
شل بودن دریچه قلب کودک چیست و درمان قطعی دارد ؟
1 26
سلام، حدود ۵ ماه است که در سرما انگشتان پاهام سفید رنگ‌ و بی حس می شن و بعد از اینکه در محیط گرم قرار می گیرن به حالت قبل برمی گرده قبلا مشکل فقط همین بود الان حدود ۲ هفته است علاوه بر مشکل فوق احساس درد هم دارم وقتی به سمت چپ پا بالای انگشت شصت قسمتی که رگ رد شده دست می زنم درد بیشتر می شود. به نظر شما چه بیماری است و به چه پزشکی باید مراجعه کنم؟ درضمن قبلا هم به متخصص قلب مراجعه کردم آنژیوگرافی انجام شده و مشکل کرفتگی رگ نداشتم. * استعمال سیگار به نسبت زیاد ممکن دلیل این بیماری باشه؟
1 33
یکی از نزدیکام بیماری قلبی داره از سن ۹ سالگی و همه دکترای قلبی گفتن که راه درمانی نداره این بیماری ینی میگن که حتی با پیوند قلب هم درمان نمیشه و قلب جدید باز بیمار میشه نظر شما چیه؟اسم این بیماری چیه؟درمانی نداره؟
1 34
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من دیابت دارم فشار خون اول متورال پنجاه وبعد والسارتان هشتاد میخورم الان تپش داشتم نوار و اکو شدم هیچی نبود وزنم بالاست وحالا کونکور پنج میخورم آیا بهتر میشم وسرما خوردم انگار گوشم وبینی گرفته
1 27
فرق های (چرب.فیبروز.سیروز.هپاتوسلولارکارسینوما)درچیست و رویش درمان اینها چگونه است؟؟
1 28
قرص5 .concorcor 2 برای چه استفاده میشود و چه عوارضی برای فرد مصرف کننده دارد
1 2
احساس سنگینی دربازوی چپ وقلب دارم نشانه چیست
1 33
قرص کنکور 5.ملغم برای چییت
1 36
مادر به دلیل سکته مغزی قرص زالربان مصرف میکنه و الان اولین دوره این دارو طبق تجویز پزشک به اتمام رسیده ، آیا این قرص باید مدام مصرف شود مثل قرص فشار خون یا غیره ....
1 2
داروی وین کریستین آلمانی کجا پیدا میشه
1 32
شل بودن دریچه قلب کودک چیست و درمان قطعی دارد ؟
1 26
سلام، حدود ۵ ماه است که در سرما انگشتان پاهام سفید رنگ‌ و بی حس می شن و بعد از اینکه در محیط گرم قرار می گیرن به حالت قبل برمی گرده قبلا مشکل فقط همین بود الان حدود ۲ هفته است علاوه بر مشکل فوق احساس درد هم دارم وقتی به سمت چپ پا بالای انگشت شصت قسمتی که رگ رد شده دست می زنم درد بیشتر می شود. به نظر شما چه بیماری است و به چه پزشکی باید مراجعه کنم؟ درضمن قبلا هم به متخصص قلب مراجعه کردم آنژیوگرافی انجام شده و مشکل کرفتگی رگ نداشتم. * استعمال سیگار به نسبت زیاد ممکن دلیل این بیماری باشه؟
1 33
یکی از نزدیکام بیماری قلبی داره از سن ۹ سالگی و همه دکترای قلبی گفتن که راه درمانی نداره این بیماری ینی میگن که حتی با پیوند قلب هم درمان نمیشه و قلب جدید باز بیمار میشه نظر شما چیه؟اسم این بیماری چیه؟درمانی نداره؟
1 34
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من دیابت دارم فشار خون اول متورال پنجاه وبعد والسارتان هشتاد میخورم الان تپش داشتم نوار و اکو شدم هیچی نبود وزنم بالاست وحالا کونکور پنج میخورم آیا بهتر میشم وسرما خوردم انگار گوشم وبینی گرفته
1 27
فرق های (چرب.فیبروز.سیروز.هپاتوسلولارکارسینوما)درچیست و رویش درمان اینها چگونه است؟؟
1 28
قرص5 .concorcor 2 برای چه استفاده میشود و چه عوارضی برای فرد مصرف کننده دارد
1 2
احساس سنگینی دربازوی چپ وقلب دارم نشانه چیست
1 33
قرص کنکور 5.ملغم برای چییت
1 36
مادر به دلیل سکته مغزی قرص زالربان مصرف میکنه و الان اولین دوره این دارو طبق تجویز پزشک به اتمام رسیده ، آیا این قرص باید مدام مصرف شود مثل قرص فشار خون یا غیره ....
1 2
داروی وین کریستین آلمانی کجا پیدا میشه
1 32
شل بودن دریچه قلب کودک چیست و درمان قطعی دارد ؟
1 26
سلام، حدود ۵ ماه است که در سرما انگشتان پاهام سفید رنگ‌ و بی حس می شن و بعد از اینکه در محیط گرم قرار می گیرن به حالت قبل برمی گرده قبلا مشکل فقط همین بود الان حدود ۲ هفته است علاوه بر مشکل فوق احساس درد هم دارم وقتی به سمت چپ پا بالای انگشت شصت قسمتی که رگ رد شده دست می زنم درد بیشتر می شود. به نظر شما چه بیماری است و به چه پزشکی باید مراجعه کنم؟ درضمن قبلا هم به متخصص قلب مراجعه کردم آنژیوگرافی انجام شده و مشکل کرفتگی رگ نداشتم. * استعمال سیگار به نسبت زیاد ممکن دلیل این بیماری باشه؟
1 33
یکی از نزدیکام بیماری قلبی داره از سن ۹ سالگی و همه دکترای قلبی گفتن که راه درمانی نداره این بیماری ینی میگن که حتی با پیوند قلب هم درمان نمیشه و قلب جدید باز بیمار میشه نظر شما چیه؟اسم این بیماری چیه؟درمانی نداره؟
1 34

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند