سوالات
امتیاز جواب نمایش
فشار خون ۱۸ می تواند نشانه چه چیزی باشد؟
0 0 23
ایا داروی مکلیزین با وارفارین تداخل دارویی دارد یا خیر؟
0 0 28
والسارتان را چه موقع بهتره بخوریم وقرص کونکور هم همیطور ممنون
0 0 31
با عرض سلام .آیا قرصهای ستریزن و زادیتن (Zaditen) کورتون دارند؟
0 0 28
سلام عرق سرد به پیشانی ام میزنه بدنم یخ میکنه حالت تهوع شدید دارم هر دفعه ای تو قلبم میسوزه امکانش نیست الان به دکتر مراجعه کنم میشه راهنماییم کنید؟
0 0 1
۴۱ سال دارم ۱۴ سال دیابت دارم ۱۶ واحد انسولین ۷۰۳۰ صبح میزنم قند ناشتام بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ متغیره فشارم۱۷ و۱۶ و۱۵ است استاتین ۲۰ برای چربی ۱۷۰ ۲ساله میخورم چطوری میشه قند وفشار وچربی رو کنترل کرد فشارم الان ۱۷ و۱۶ است
0 0 27
چرا فنی توئین فقط با نرمال سالین دایلوت می‌شود؟
0 0 33
بــجــاے قــرص ڪــنــڪــور از چــه داردیــے اســتــفــاده شــود
0 0 33
با سلام نه سال پيش عمل قلب كه چهار رك را تعويضكردند حدوداً سه سال قبل انژ يو كردم كفتند چهار رك به طور كامل باز است اما حدود سه ماه است كه روي سينه ام سمت قلبم در روز چند باراحساس خواب رفتكي وسوزن سوزن شدن ميكنم كه با جا بجاي گردنم ان خواب رفتكي ازبين ميرود با توجه به اينكه هيج كونه داروي مصرف نميكنم ايا اين خواب رفتكي مر بوط به قلبم ميباشد
0 0 1
آیا میتوان برای برطرف شدن تنگی نفس از پمپ هوای آکواریوم استفاده کرد؟
0 1 31
سوالات
امتیاز جواب نمایش
فشار خون ۱۸ می تواند نشانه چه چیزی باشد؟
1 23
ایا داروی مکلیزین با وارفارین تداخل دارویی دارد یا خیر؟
1 28
والسارتان را چه موقع بهتره بخوریم وقرص کونکور هم همیطور ممنون
1 31
با عرض سلام .آیا قرصهای ستریزن و زادیتن (Zaditen) کورتون دارند؟
1 28
سلام عرق سرد به پیشانی ام میزنه بدنم یخ میکنه حالت تهوع شدید دارم هر دفعه ای تو قلبم میسوزه امکانش نیست الان به دکتر مراجعه کنم میشه راهنماییم کنید؟
1 1
۴۱ سال دارم ۱۴ سال دیابت دارم ۱۶ واحد انسولین ۷۰۳۰ صبح میزنم قند ناشتام بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ متغیره فشارم۱۷ و۱۶ و۱۵ است استاتین ۲۰ برای چربی ۱۷۰ ۲ساله میخورم چطوری میشه قند وفشار وچربی رو کنترل کرد فشارم الان ۱۷ و۱۶ است
1 27
چرا فنی توئین فقط با نرمال سالین دایلوت می‌شود؟
1 33
بــجــاے قــرص ڪــنــڪــور از چــه داردیــے اســتــفــاده شــود
1 33
با سلام نه سال پيش عمل قلب كه چهار رك را تعويضكردند حدوداً سه سال قبل انژ يو كردم كفتند چهار رك به طور كامل باز است اما حدود سه ماه است كه روي سينه ام سمت قلبم در روز چند باراحساس خواب رفتكي وسوزن سوزن شدن ميكنم كه با جا بجاي گردنم ان خواب رفتكي ازبين ميرود با توجه به اينكه هيج كونه داروي مصرف نميكنم ايا اين خواب رفتكي مر بوط به قلبم ميباشد
1 1
آیا میتوان برای برطرف شدن تنگی نفس از پمپ هوای آکواریوم استفاده کرد؟
1 31
سوالات
امتیاز جواب نمایش
فشار خون ۱۸ می تواند نشانه چه چیزی باشد؟
1 23
ایا داروی مکلیزین با وارفارین تداخل دارویی دارد یا خیر؟
1 28
والسارتان را چه موقع بهتره بخوریم وقرص کونکور هم همیطور ممنون
1 31
با عرض سلام .آیا قرصهای ستریزن و زادیتن (Zaditen) کورتون دارند؟
1 28
سلام عرق سرد به پیشانی ام میزنه بدنم یخ میکنه حالت تهوع شدید دارم هر دفعه ای تو قلبم میسوزه امکانش نیست الان به دکتر مراجعه کنم میشه راهنماییم کنید؟
1 1
۴۱ سال دارم ۱۴ سال دیابت دارم ۱۶ واحد انسولین ۷۰۳۰ صبح میزنم قند ناشتام بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ متغیره فشارم۱۷ و۱۶ و۱۵ است استاتین ۲۰ برای چربی ۱۷۰ ۲ساله میخورم چطوری میشه قند وفشار وچربی رو کنترل کرد فشارم الان ۱۷ و۱۶ است
1 27
چرا فنی توئین فقط با نرمال سالین دایلوت می‌شود؟
1 33
بــجــاے قــرص ڪــنــڪــور از چــه داردیــے اســتــفــاده شــود
1 33
با سلام نه سال پيش عمل قلب كه چهار رك را تعويضكردند حدوداً سه سال قبل انژ يو كردم كفتند چهار رك به طور كامل باز است اما حدود سه ماه است كه روي سينه ام سمت قلبم در روز چند باراحساس خواب رفتكي وسوزن سوزن شدن ميكنم كه با جا بجاي گردنم ان خواب رفتكي ازبين ميرود با توجه به اينكه هيج كونه داروي مصرف نميكنم ايا اين خواب رفتكي مر بوط به قلبم ميباشد
1 1
آیا میتوان برای برطرف شدن تنگی نفس از پمپ هوای آکواریوم استفاده کرد؟
1 31
سوالات
امتیاز جواب نمایش
فشار خون ۱۸ می تواند نشانه چه چیزی باشد؟
1 23
ایا داروی مکلیزین با وارفارین تداخل دارویی دارد یا خیر؟
1 28
والسارتان را چه موقع بهتره بخوریم وقرص کونکور هم همیطور ممنون
1 31
با عرض سلام .آیا قرصهای ستریزن و زادیتن (Zaditen) کورتون دارند؟
1 28
سلام عرق سرد به پیشانی ام میزنه بدنم یخ میکنه حالت تهوع شدید دارم هر دفعه ای تو قلبم میسوزه امکانش نیست الان به دکتر مراجعه کنم میشه راهنماییم کنید؟
1 1
۴۱ سال دارم ۱۴ سال دیابت دارم ۱۶ واحد انسولین ۷۰۳۰ صبح میزنم قند ناشتام بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ متغیره فشارم۱۷ و۱۶ و۱۵ است استاتین ۲۰ برای چربی ۱۷۰ ۲ساله میخورم چطوری میشه قند وفشار وچربی رو کنترل کرد فشارم الان ۱۷ و۱۶ است
1 27
چرا فنی توئین فقط با نرمال سالین دایلوت می‌شود؟
1 33
بــجــاے قــرص ڪــنــڪــور از چــه داردیــے اســتــفــاده شــود
1 33
با سلام نه سال پيش عمل قلب كه چهار رك را تعويضكردند حدوداً سه سال قبل انژ يو كردم كفتند چهار رك به طور كامل باز است اما حدود سه ماه است كه روي سينه ام سمت قلبم در روز چند باراحساس خواب رفتكي وسوزن سوزن شدن ميكنم كه با جا بجاي گردنم ان خواب رفتكي ازبين ميرود با توجه به اينكه هيج كونه داروي مصرف نميكنم ايا اين خواب رفتكي مر بوط به قلبم ميباشد
1 1
آیا میتوان برای برطرف شدن تنگی نفس از پمپ هوای آکواریوم استفاده کرد؟
1 31

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند