سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام فرق بین دو قرص بیزوفار ۲.۵ با concore cor 2.5 چیست ؟ به طور همزمان باید مصرف کرد یا جدا؟
1 0 168
برای ویتامین d چی بخوریم ؟
0 0 114
سلام مادر من ۳ تا از رگهای قلبش گرفته گفتن باید پیوند بشه میخواستم بدونم با بالون و فنر جواب میده یا حتما باید عمل بشن
0 0 108
فشار خون بالا دارم لوزاتان 50 اچ میخورم تموم شده میتونم قرص کونکور 2.5 ملغم بخورم
0 0 64
سلام جنسیت دختر سن ۱۸ چند ماهیه قلبم درد میگیره قفسه ی سینم سنگین میشه و گاها تنفس سخت چند پله بالا میرم یا راه میرم حتی تو خونه گاها ، تپش قلب شدید میگیرم و این اتفاق چه در استرس و چه در لحظات اروم اتفاق می افته تازگیا به شدت هم‌لاغر شدم به نظر شما می تونه از چی باشه ؟ نیاز هست متخصص ببینم یا نه
0 0 55
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
0 0 43
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
0 0 44
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
0 0 49
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
0 0 109
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
0 0 42
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام فرق بین دو قرص بیزوفار ۲.۵ با concore cor 2.5 چیست ؟ به طور همزمان باید مصرف کرد یا جدا؟
1 168
برای ویتامین d چی بخوریم ؟
1 114
سلام مادر من ۳ تا از رگهای قلبش گرفته گفتن باید پیوند بشه میخواستم بدونم با بالون و فنر جواب میده یا حتما باید عمل بشن
1 108
فشار خون بالا دارم لوزاتان 50 اچ میخورم تموم شده میتونم قرص کونکور 2.5 ملغم بخورم
1 64
سلام جنسیت دختر سن ۱۸ چند ماهیه قلبم درد میگیره قفسه ی سینم سنگین میشه و گاها تنفس سخت چند پله بالا میرم یا راه میرم حتی تو خونه گاها ، تپش قلب شدید میگیرم و این اتفاق چه در استرس و چه در لحظات اروم اتفاق می افته تازگیا به شدت هم‌لاغر شدم به نظر شما می تونه از چی باشه ؟ نیاز هست متخصص ببینم یا نه
1 55
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
1 43
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
1 44
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
1 49
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
1 109
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
1 42
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام فرق بین دو قرص بیزوفار ۲.۵ با concore cor 2.5 چیست ؟ به طور همزمان باید مصرف کرد یا جدا؟
1 168
برای ویتامین d چی بخوریم ؟
1 114
سلام مادر من ۳ تا از رگهای قلبش گرفته گفتن باید پیوند بشه میخواستم بدونم با بالون و فنر جواب میده یا حتما باید عمل بشن
1 108
فشار خون بالا دارم لوزاتان 50 اچ میخورم تموم شده میتونم قرص کونکور 2.5 ملغم بخورم
1 64
سلام جنسیت دختر سن ۱۸ چند ماهیه قلبم درد میگیره قفسه ی سینم سنگین میشه و گاها تنفس سخت چند پله بالا میرم یا راه میرم حتی تو خونه گاها ، تپش قلب شدید میگیرم و این اتفاق چه در استرس و چه در لحظات اروم اتفاق می افته تازگیا به شدت هم‌لاغر شدم به نظر شما می تونه از چی باشه ؟ نیاز هست متخصص ببینم یا نه
1 55
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
1 43
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
1 44
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
1 49
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
1 109
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
1 42
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام فرق بین دو قرص بیزوفار ۲.۵ با concore cor 2.5 چیست ؟ به طور همزمان باید مصرف کرد یا جدا؟
1 168
برای ویتامین d چی بخوریم ؟
1 114
سلام مادر من ۳ تا از رگهای قلبش گرفته گفتن باید پیوند بشه میخواستم بدونم با بالون و فنر جواب میده یا حتما باید عمل بشن
1 108
فشار خون بالا دارم لوزاتان 50 اچ میخورم تموم شده میتونم قرص کونکور 2.5 ملغم بخورم
1 64
سلام جنسیت دختر سن ۱۸ چند ماهیه قلبم درد میگیره قفسه ی سینم سنگین میشه و گاها تنفس سخت چند پله بالا میرم یا راه میرم حتی تو خونه گاها ، تپش قلب شدید میگیرم و این اتفاق چه در استرس و چه در لحظات اروم اتفاق می افته تازگیا به شدت هم‌لاغر شدم به نظر شما می تونه از چی باشه ؟ نیاز هست متخصص ببینم یا نه
1 55
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
1 43
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
1 44
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
1 49
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
1 109
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
1 42

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند