سوالات
امتیاز جواب نمایش
علت سوزش در قلب
0 1 39
سلام. جدیدا بدستورپزشک قرص کنکور ۵ استفاده میکنم هر روز صبح نصف قرص. قبلش آناراپریل ه استفاده میکردم که فراموش کردم به دکتر بگم . الان اناراپریل رو ادامه بدم یا قطع کنم .
0 1 8
قــصــد جــســارت نــداشــتــم شــرمــنــده .باتــوجــه بــه ایــنــڪــه درســت تــشــخــیــص داده نــمــیــشــه واذیــت مــیــشــوم جــســارت ڪــردم بــازم مــمــنــون از تــوضــیــحــاتــتــون
0 1 35
ســفــت شــدن مــاهیــچــه هاے قــلــب وتــپــش قــلــب اصــلــا ربــطــے بــه بــازگــشــت اســیــد مــعــده نــداره لــطــفــا ســوال را بــا دقــت بــررســے ڪــنــیــد دڪــتــر قــلــب بــرام دیــلــتــیــازم واســپــریــن تــجــویــز ڪــردن وڪــو ڪــیــوتــن پــس ربــطــے بــه اســیــد مــعــده نــداره
0 1 35
قرص concor cor برای چیست
0 1 162
بــا ســلــام مــدت دوســال شــبــها در خــواب عــضــلــه هاے قــلــبــم بــقــدرے ســفــت مــیــشــد ڪــه بــا صــداے اخ بــلــنــد بــیــدار مــیــشــدم وتــنــد تــنــد بــایــد مــاســاژ مــیــدادم ڪــه بــهتــر بــشــه جــواب اڪــو وتــســت ورزشــم خــوب بــود ولــے یــڪــے از دڪــتــرا گــفــتــن ڪــه فــعــالــیــت قــلــبــت ڪــمــتــر از حــد نــرمــالــه اخــر ســر پــیــش یــه دڪــتــر رفــتــم قــرص ڪــو ڪــیــوتــن داد خــوردم خــوب شــدم ولــے دوهفــتــه س ڪــه دوبــاره بــرگــشــتــه مــن بــایــد چــڪــاز ڪــنــم مــشــڪــلــم چــیــه
0 1 9
دختر من در ناحیه ی گردن همانژیوم داره الان شش ساله هست از سن دو سالگی این همانژیوم رویت کرد. بعضی از دکترا معتقدند زودتر عمل کنم و بعضی معتقدند هنوز صبر کنم. ميخوام بپرسم شما چه راهی پیشنهاد میکنین. سپاس
0 1 38
عوارض قرص زالربان
0 1 41
سلام.از یک شب پیش دچار درد در ناحیه سمت راست قفسه سینه ام شدم. این درد بیشتر موقع خوابیدن ایجاد میشه. الان هم سمت راست گردنم به طور خفیف درد گرفته. خواستم ببینم علت و درمان چیست؟ تشکر
0 1 10
با سلام و خسته نباشید مدت 2,3سال بیشتر میشه که به شدت تپش قلب میگیرم حتی گاهی وقتا با کوچکترین حرکت ممکن.. بعدش نفس کشیدن برام سخت میشه بعدش بدنم کلا سر میشه جوری که راه رفتنم برام سخت میشه فقط باید بشینم ١جا اروم سعی کنم نفس بکشم تا شاید بهتر شم اگه بهتر نشم مجبور میشم ١پروپرانول بخورم که بهتر شم دکتر قلب رفتم گفت مشکلی نیس .. گاهی وقتا بدنمم به شدت میلرزه و دیدمم تار میشه.. ١سری مشکلات دیگم هست که اذیتم میکنه مثل سر شدن به شدت دست و پاهام مخصوصا.. که ١سری شبا امکان داره نذاره بخوابم.. اسری جاها انگار بدنم نمیکشه مثلا ١بار همین چند وقت پیش بعد ورزش 3یا 4بار بدون اینکه بفهمم پوست تخمه از دستم هی می افتاد یا نمیتونستم در بطری رو تو دستم نگه دارم.. دکتر هم رفتم اما هرکی ١چیز میگفت ١کی پروپرانول داد ١کی ازمایش کامل نوشت ازمایشم دادم کلی طبیعی بود همه چی میگفت اگه جواب طبیعی باشه باید به متخصص مغزو اعصاب مراجعه کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید هرچیزی که امکانش هست.. من الان دقیقا باید چیکار کنم ؟? ممنون
0 0 28
سوالات
امتیاز جواب نمایش
علت سوزش در قلب
1 39
سلام. جدیدا بدستورپزشک قرص کنکور ۵ استفاده میکنم هر روز صبح نصف قرص. قبلش آناراپریل ه استفاده میکردم که فراموش کردم به دکتر بگم . الان اناراپریل رو ادامه بدم یا قطع کنم .
1 8
قــصــد جــســارت نــداشــتــم شــرمــنــده .باتــوجــه بــه ایــنــڪــه درســت تــشــخــیــص داده نــمــیــشــه واذیــت مــیــشــوم جــســارت ڪــردم بــازم مــمــنــون از تــوضــیــحــاتــتــون
1 35
ســفــت شــدن مــاهیــچــه هاے قــلــب وتــپــش قــلــب اصــلــا ربــطــے بــه بــازگــشــت اســیــد مــعــده نــداره لــطــفــا ســوال را بــا دقــت بــررســے ڪــنــیــد دڪــتــر قــلــب بــرام دیــلــتــیــازم واســپــریــن تــجــویــز ڪــردن وڪــو ڪــیــوتــن پــس ربــطــے بــه اســیــد مــعــده نــداره
1 35
قرص concor cor برای چیست
1 162
بــا ســلــام مــدت دوســال شــبــها در خــواب عــضــلــه هاے قــلــبــم بــقــدرے ســفــت مــیــشــد ڪــه بــا صــداے اخ بــلــنــد بــیــدار مــیــشــدم وتــنــد تــنــد بــایــد مــاســاژ مــیــدادم ڪــه بــهتــر بــشــه جــواب اڪــو وتــســت ورزشــم خــوب بــود ولــے یــڪــے از دڪــتــرا گــفــتــن ڪــه فــعــالــیــت قــلــبــت ڪــمــتــر از حــد نــرمــالــه اخــر ســر پــیــش یــه دڪــتــر رفــتــم قــرص ڪــو ڪــیــوتــن داد خــوردم خــوب شــدم ولــے دوهفــتــه س ڪــه دوبــاره بــرگــشــتــه مــن بــایــد چــڪــاز ڪــنــم مــشــڪــلــم چــیــه
1 9
دختر من در ناحیه ی گردن همانژیوم داره الان شش ساله هست از سن دو سالگی این همانژیوم رویت کرد. بعضی از دکترا معتقدند زودتر عمل کنم و بعضی معتقدند هنوز صبر کنم. ميخوام بپرسم شما چه راهی پیشنهاد میکنین. سپاس
1 38
عوارض قرص زالربان
1 41
سلام.از یک شب پیش دچار درد در ناحیه سمت راست قفسه سینه ام شدم. این درد بیشتر موقع خوابیدن ایجاد میشه. الان هم سمت راست گردنم به طور خفیف درد گرفته. خواستم ببینم علت و درمان چیست؟ تشکر
1 10
با سلام و خسته نباشید مدت 2,3سال بیشتر میشه که به شدت تپش قلب میگیرم حتی گاهی وقتا با کوچکترین حرکت ممکن.. بعدش نفس کشیدن برام سخت میشه بعدش بدنم کلا سر میشه جوری که راه رفتنم برام سخت میشه فقط باید بشینم ١جا اروم سعی کنم نفس بکشم تا شاید بهتر شم اگه بهتر نشم مجبور میشم ١پروپرانول بخورم که بهتر شم دکتر قلب رفتم گفت مشکلی نیس .. گاهی وقتا بدنمم به شدت میلرزه و دیدمم تار میشه.. ١سری مشکلات دیگم هست که اذیتم میکنه مثل سر شدن به شدت دست و پاهام مخصوصا.. که ١سری شبا امکان داره نذاره بخوابم.. اسری جاها انگار بدنم نمیکشه مثلا ١بار همین چند وقت پیش بعد ورزش 3یا 4بار بدون اینکه بفهمم پوست تخمه از دستم هی می افتاد یا نمیتونستم در بطری رو تو دستم نگه دارم.. دکتر هم رفتم اما هرکی ١چیز میگفت ١کی پروپرانول داد ١کی ازمایش کامل نوشت ازمایشم دادم کلی طبیعی بود همه چی میگفت اگه جواب طبیعی باشه باید به متخصص مغزو اعصاب مراجعه کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید هرچیزی که امکانش هست.. من الان دقیقا باید چیکار کنم ؟? ممنون
1 28
سوالات
امتیاز جواب نمایش
علت سوزش در قلب
1 39
سلام. جدیدا بدستورپزشک قرص کنکور ۵ استفاده میکنم هر روز صبح نصف قرص. قبلش آناراپریل ه استفاده میکردم که فراموش کردم به دکتر بگم . الان اناراپریل رو ادامه بدم یا قطع کنم .
1 8
قــصــد جــســارت نــداشــتــم شــرمــنــده .باتــوجــه بــه ایــنــڪــه درســت تــشــخــیــص داده نــمــیــشــه واذیــت مــیــشــوم جــســارت ڪــردم بــازم مــمــنــون از تــوضــیــحــاتــتــون
1 35
ســفــت شــدن مــاهیــچــه هاے قــلــب وتــپــش قــلــب اصــلــا ربــطــے بــه بــازگــشــت اســیــد مــعــده نــداره لــطــفــا ســوال را بــا دقــت بــررســے ڪــنــیــد دڪــتــر قــلــب بــرام دیــلــتــیــازم واســپــریــن تــجــویــز ڪــردن وڪــو ڪــیــوتــن پــس ربــطــے بــه اســیــد مــعــده نــداره
1 35
قرص concor cor برای چیست
1 162
بــا ســلــام مــدت دوســال شــبــها در خــواب عــضــلــه هاے قــلــبــم بــقــدرے ســفــت مــیــشــد ڪــه بــا صــداے اخ بــلــنــد بــیــدار مــیــشــدم وتــنــد تــنــد بــایــد مــاســاژ مــیــدادم ڪــه بــهتــر بــشــه جــواب اڪــو وتــســت ورزشــم خــوب بــود ولــے یــڪــے از دڪــتــرا گــفــتــن ڪــه فــعــالــیــت قــلــبــت ڪــمــتــر از حــد نــرمــالــه اخــر ســر پــیــش یــه دڪــتــر رفــتــم قــرص ڪــو ڪــیــوتــن داد خــوردم خــوب شــدم ولــے دوهفــتــه س ڪــه دوبــاره بــرگــشــتــه مــن بــایــد چــڪــاز ڪــنــم مــشــڪــلــم چــیــه
1 9
دختر من در ناحیه ی گردن همانژیوم داره الان شش ساله هست از سن دو سالگی این همانژیوم رویت کرد. بعضی از دکترا معتقدند زودتر عمل کنم و بعضی معتقدند هنوز صبر کنم. ميخوام بپرسم شما چه راهی پیشنهاد میکنین. سپاس
1 38
عوارض قرص زالربان
1 41
سلام.از یک شب پیش دچار درد در ناحیه سمت راست قفسه سینه ام شدم. این درد بیشتر موقع خوابیدن ایجاد میشه. الان هم سمت راست گردنم به طور خفیف درد گرفته. خواستم ببینم علت و درمان چیست؟ تشکر
1 10
با سلام و خسته نباشید مدت 2,3سال بیشتر میشه که به شدت تپش قلب میگیرم حتی گاهی وقتا با کوچکترین حرکت ممکن.. بعدش نفس کشیدن برام سخت میشه بعدش بدنم کلا سر میشه جوری که راه رفتنم برام سخت میشه فقط باید بشینم ١جا اروم سعی کنم نفس بکشم تا شاید بهتر شم اگه بهتر نشم مجبور میشم ١پروپرانول بخورم که بهتر شم دکتر قلب رفتم گفت مشکلی نیس .. گاهی وقتا بدنمم به شدت میلرزه و دیدمم تار میشه.. ١سری مشکلات دیگم هست که اذیتم میکنه مثل سر شدن به شدت دست و پاهام مخصوصا.. که ١سری شبا امکان داره نذاره بخوابم.. اسری جاها انگار بدنم نمیکشه مثلا ١بار همین چند وقت پیش بعد ورزش 3یا 4بار بدون اینکه بفهمم پوست تخمه از دستم هی می افتاد یا نمیتونستم در بطری رو تو دستم نگه دارم.. دکتر هم رفتم اما هرکی ١چیز میگفت ١کی پروپرانول داد ١کی ازمایش کامل نوشت ازمایشم دادم کلی طبیعی بود همه چی میگفت اگه جواب طبیعی باشه باید به متخصص مغزو اعصاب مراجعه کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید هرچیزی که امکانش هست.. من الان دقیقا باید چیکار کنم ؟? ممنون
1 28
سوالات
امتیاز جواب نمایش
علت سوزش در قلب
1 39
سلام. جدیدا بدستورپزشک قرص کنکور ۵ استفاده میکنم هر روز صبح نصف قرص. قبلش آناراپریل ه استفاده میکردم که فراموش کردم به دکتر بگم . الان اناراپریل رو ادامه بدم یا قطع کنم .
1 8
قــصــد جــســارت نــداشــتــم شــرمــنــده .باتــوجــه بــه ایــنــڪــه درســت تــشــخــیــص داده نــمــیــشــه واذیــت مــیــشــوم جــســارت ڪــردم بــازم مــمــنــون از تــوضــیــحــاتــتــون
1 35
ســفــت شــدن مــاهیــچــه هاے قــلــب وتــپــش قــلــب اصــلــا ربــطــے بــه بــازگــشــت اســیــد مــعــده نــداره لــطــفــا ســوال را بــا دقــت بــررســے ڪــنــیــد دڪــتــر قــلــب بــرام دیــلــتــیــازم واســپــریــن تــجــویــز ڪــردن وڪــو ڪــیــوتــن پــس ربــطــے بــه اســیــد مــعــده نــداره
1 35
قرص concor cor برای چیست
1 162
بــا ســلــام مــدت دوســال شــبــها در خــواب عــضــلــه هاے قــلــبــم بــقــدرے ســفــت مــیــشــد ڪــه بــا صــداے اخ بــلــنــد بــیــدار مــیــشــدم وتــنــد تــنــد بــایــد مــاســاژ مــیــدادم ڪــه بــهتــر بــشــه جــواب اڪــو وتــســت ورزشــم خــوب بــود ولــے یــڪــے از دڪــتــرا گــفــتــن ڪــه فــعــالــیــت قــلــبــت ڪــمــتــر از حــد نــرمــالــه اخــر ســر پــیــش یــه دڪــتــر رفــتــم قــرص ڪــو ڪــیــوتــن داد خــوردم خــوب شــدم ولــے دوهفــتــه س ڪــه دوبــاره بــرگــشــتــه مــن بــایــد چــڪــاز ڪــنــم مــشــڪــلــم چــیــه
1 9
دختر من در ناحیه ی گردن همانژیوم داره الان شش ساله هست از سن دو سالگی این همانژیوم رویت کرد. بعضی از دکترا معتقدند زودتر عمل کنم و بعضی معتقدند هنوز صبر کنم. ميخوام بپرسم شما چه راهی پیشنهاد میکنین. سپاس
1 38
عوارض قرص زالربان
1 41
سلام.از یک شب پیش دچار درد در ناحیه سمت راست قفسه سینه ام شدم. این درد بیشتر موقع خوابیدن ایجاد میشه. الان هم سمت راست گردنم به طور خفیف درد گرفته. خواستم ببینم علت و درمان چیست؟ تشکر
1 10
با سلام و خسته نباشید مدت 2,3سال بیشتر میشه که به شدت تپش قلب میگیرم حتی گاهی وقتا با کوچکترین حرکت ممکن.. بعدش نفس کشیدن برام سخت میشه بعدش بدنم کلا سر میشه جوری که راه رفتنم برام سخت میشه فقط باید بشینم ١جا اروم سعی کنم نفس بکشم تا شاید بهتر شم اگه بهتر نشم مجبور میشم ١پروپرانول بخورم که بهتر شم دکتر قلب رفتم گفت مشکلی نیس .. گاهی وقتا بدنمم به شدت میلرزه و دیدمم تار میشه.. ١سری مشکلات دیگم هست که اذیتم میکنه مثل سر شدن به شدت دست و پاهام مخصوصا.. که ١سری شبا امکان داره نذاره بخوابم.. اسری جاها انگار بدنم نمیکشه مثلا ١بار همین چند وقت پیش بعد ورزش 3یا 4بار بدون اینکه بفهمم پوست تخمه از دستم هی می افتاد یا نمیتونستم در بطری رو تو دستم نگه دارم.. دکتر هم رفتم اما هرکی ١چیز میگفت ١کی پروپرانول داد ١کی ازمایش کامل نوشت ازمایشم دادم کلی طبیعی بود همه چی میگفت اگه جواب طبیعی باشه باید به متخصص مغزو اعصاب مراجعه کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید هرچیزی که امکانش هست.. من الان دقیقا باید چیکار کنم ؟? ممنون
1 28

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند