سوالات
امتیاز جواب نمایش
سکته قلبی چطوراتفاق میوفته میشه توضیح بدید؟
0 2 9
باسلام خانمی 48ساله قبلا معمولا فشار خون ده تا یازده داشته ام حدود یک هفته است فشار خونم از پانزده روی ده تا سیزده روی نه متغیر است .ازمایش خون و نوار قلب هیچ مشکلی ندارم ایا باید قرص فشار خون مصرف کنم یا میشود با رعایت تغذیه و روشهای گیاهی بهبود یافت؟
0 2 2
سلام قرص کنکور برا چی هست
0 4 14
سلام .HDL خون مادرم در جواب آزمايش517 است آيا اين مقدار نگران كننده است؟
0 1 2
دلیل بالا بودنmchc در خانم مجرد پائین ۳۰سال چیست؟
0 1 10
سلام زنی 43ساله هستم با قد153و وزن62که مدتهاست کلسترول 200-220دارم و طی این مدت قرص چربی خون مصرف نکردم فشارخون من 10روی7 یا11روی 8 و گاهی12روی 83است آیا فشار خونم نرمال است؟
0 0 5
علت سندروم متابوليك چيست؟
0 1 12
فشارم بالا بوده ولیکن به دستور پزشک والساکور ۸۰ ونیتروگلسیرین کن کور ۲/۵ مخورم شبه فشارم میاد۹ روی ۶ آیا این فشار برایم خطرناک است ضمنا چند روز پیش انژیو پالاستی کرده ام
0 1 19
سلام من از آریپیپرازول 10 استفاده میکنم و گاهی اوقات ضربان قلب ام تند میشود میخواهم بدانم چه کار کنم تا بهتر شوم
0 1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سکته قلبی چطوراتفاق میوفته میشه توضیح بدید؟
1 9
باسلام خانمی 48ساله قبلا معمولا فشار خون ده تا یازده داشته ام حدود یک هفته است فشار خونم از پانزده روی ده تا سیزده روی نه متغیر است .ازمایش خون و نوار قلب هیچ مشکلی ندارم ایا باید قرص فشار خون مصرف کنم یا میشود با رعایت تغذیه و روشهای گیاهی بهبود یافت؟
1 2
سلام قرص کنکور برا چی هست
1 14
سلام .HDL خون مادرم در جواب آزمايش517 است آيا اين مقدار نگران كننده است؟
1 2
دلیل بالا بودنmchc در خانم مجرد پائین ۳۰سال چیست؟
1 10
سلام زنی 43ساله هستم با قد153و وزن62که مدتهاست کلسترول 200-220دارم و طی این مدت قرص چربی خون مصرف نکردم فشارخون من 10روی7 یا11روی 8 و گاهی12روی 83است آیا فشار خونم نرمال است؟
1 5
علت سندروم متابوليك چيست؟
1 12
فشارم بالا بوده ولیکن به دستور پزشک والساکور ۸۰ ونیتروگلسیرین کن کور ۲/۵ مخورم شبه فشارم میاد۹ روی ۶ آیا این فشار برایم خطرناک است ضمنا چند روز پیش انژیو پالاستی کرده ام
1 19
سلام من از آریپیپرازول 10 استفاده میکنم و گاهی اوقات ضربان قلب ام تند میشود میخواهم بدانم چه کار کنم تا بهتر شوم
1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سکته قلبی چطوراتفاق میوفته میشه توضیح بدید؟
1 9
باسلام خانمی 48ساله قبلا معمولا فشار خون ده تا یازده داشته ام حدود یک هفته است فشار خونم از پانزده روی ده تا سیزده روی نه متغیر است .ازمایش خون و نوار قلب هیچ مشکلی ندارم ایا باید قرص فشار خون مصرف کنم یا میشود با رعایت تغذیه و روشهای گیاهی بهبود یافت؟
1 2
سلام قرص کنکور برا چی هست
1 14
سلام .HDL خون مادرم در جواب آزمايش517 است آيا اين مقدار نگران كننده است؟
1 2
دلیل بالا بودنmchc در خانم مجرد پائین ۳۰سال چیست؟
1 10
سلام زنی 43ساله هستم با قد153و وزن62که مدتهاست کلسترول 200-220دارم و طی این مدت قرص چربی خون مصرف نکردم فشارخون من 10روی7 یا11روی 8 و گاهی12روی 83است آیا فشار خونم نرمال است؟
1 5
علت سندروم متابوليك چيست؟
1 12
فشارم بالا بوده ولیکن به دستور پزشک والساکور ۸۰ ونیتروگلسیرین کن کور ۲/۵ مخورم شبه فشارم میاد۹ روی ۶ آیا این فشار برایم خطرناک است ضمنا چند روز پیش انژیو پالاستی کرده ام
1 19
سلام من از آریپیپرازول 10 استفاده میکنم و گاهی اوقات ضربان قلب ام تند میشود میخواهم بدانم چه کار کنم تا بهتر شوم
1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سکته قلبی چطوراتفاق میوفته میشه توضیح بدید؟
1 9
باسلام خانمی 48ساله قبلا معمولا فشار خون ده تا یازده داشته ام حدود یک هفته است فشار خونم از پانزده روی ده تا سیزده روی نه متغیر است .ازمایش خون و نوار قلب هیچ مشکلی ندارم ایا باید قرص فشار خون مصرف کنم یا میشود با رعایت تغذیه و روشهای گیاهی بهبود یافت؟
1 2
سلام قرص کنکور برا چی هست
1 14
سلام .HDL خون مادرم در جواب آزمايش517 است آيا اين مقدار نگران كننده است؟
1 2
دلیل بالا بودنmchc در خانم مجرد پائین ۳۰سال چیست؟
1 10
سلام زنی 43ساله هستم با قد153و وزن62که مدتهاست کلسترول 200-220دارم و طی این مدت قرص چربی خون مصرف نکردم فشارخون من 10روی7 یا11روی 8 و گاهی12روی 83است آیا فشار خونم نرمال است؟
1 5
علت سندروم متابوليك چيست؟
1 12
فشارم بالا بوده ولیکن به دستور پزشک والساکور ۸۰ ونیتروگلسیرین کن کور ۲/۵ مخورم شبه فشارم میاد۹ روی ۶ آیا این فشار برایم خطرناک است ضمنا چند روز پیش انژیو پالاستی کرده ام
1 19
سلام من از آریپیپرازول 10 استفاده میکنم و گاهی اوقات ضربان قلب ام تند میشود میخواهم بدانم چه کار کنم تا بهتر شوم
1 3

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند