لیست سوالات پزشکی

قلب و عروق

3179- علت درد قلب هنگام گرسنگی چیست

جواب

3145- سلام pvc قلب چقدر باشد احتیاج به ابلیشن می باشد؟ اگر احساس نکنم وpvc داشته باز هم احتیاج به ابلیشن می باشد؟

جواب

3142- سلام لطفا موارد مصرف قرص کونکور کور را توضیح دهید

جواب

3108- بعضی اوقات در قلبم احساس سوزش میکنم وتپش قلب هم بعد از غذا خوردن دارم علت چیست؟

جواب

3060- هفته ششم بارداری هستم. بیشتر مواقع پهلوی راستم زیر دنده آخرم درد می کنه . می خواستم بدونم طبیعی است یا مشکل خاصی دارم؟ من تخمدان پلی کیستیک داشتم که بعد از نه ماه درمان، باردار شدم.

جواب

3058- علت سوزش در قلب

جواب

3037- سلام. جدیدا بدستورپزشک قرص کنکور ۵ استفاده میکنم هر روز صبح نصف قرص. قبلش آناراپریل ه استفاده میکردم که فراموش کردم به دکتر بگم . الان اناراپریل رو ادامه بدم یا قطع کنم .

جواب

2964- قــصــد جــســارت نــداشــتــم شــرمــنــده .باتــوجــه بــه ایــنــڪــه درســت تــشــخــیــص داده نــمــیــشــه واذیــت مــیــشــوم جــســارت ڪــردم بــازم مــمــنــون از تــوضــیــحــاتــتــون

جواب

2961- ســفــت شــدن مــاهیــچــه هاے قــلــب وتــپــش قــلــب اصــلــا ربــطــے بــه بــازگــشــت اســیــد مــعــده نــداره لــطــفــا ســوال را بــا دقــت بــررســے ڪــنــیــد دڪــتــر قــلــب بــرام دیــلــتــیــازم واســپــریــن تــجــویــز ڪــردن وڪــو ڪــیــوتــن پــس ربــطــے بــه اســیــد مــعــده نــداره

جواب

2938- قرص concor cor برای چیست

جواب