سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
0 2
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
0 2
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
0 6
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
0 6
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
0 8
تا چند روز کسی قطره فلج اطفال خورده نباید نزدیک فردی بشه که ایمانتیب مصرف میکنه؟
0 5
انفلوران و اتیلن چه داروی هستند
0 7
سلام بنده وکیلم دادگستری هستم شغلم سرشار از استرس و اضطراب می باشد حدود چند هفته است که دچار فشار قفسه سینه شده ام و از 12 شب شروع می شود و تا 8 الی 9 صبح ادامه دارد بعد گاهی می گیرد و گاهی رها می کند وقتی با دوستان صحبت می کنم حالم خوب است و یا سرگرم کارم هستم خوب است ولی زمانی که به فکر فرو می روم درد سینه ام شروع می شود لطفا مرا راهنمایی کنید علت آن چیست
1 11
سلام من دو هفته ای هست بعد از حمله ی اضطراب دچار تنگی نفس و تپش قلب شدم چیکار کنم خوب بشم
0 15
من دکترهای اصفهان را میخواهم
0 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
1 2
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
1 2
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
1 6
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
1 6
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
1 8
تا چند روز کسی قطره فلج اطفال خورده نباید نزدیک فردی بشه که ایمانتیب مصرف میکنه؟
1 5
انفلوران و اتیلن چه داروی هستند
1 7
سلام بنده وکیلم دادگستری هستم شغلم سرشار از استرس و اضطراب می باشد حدود چند هفته است که دچار فشار قفسه سینه شده ام و از 12 شب شروع می شود و تا 8 الی 9 صبح ادامه دارد بعد گاهی می گیرد و گاهی رها می کند وقتی با دوستان صحبت می کنم حالم خوب است و یا سرگرم کارم هستم خوب است ولی زمانی که به فکر فرو می روم درد سینه ام شروع می شود لطفا مرا راهنمایی کنید علت آن چیست
1 11
سلام من دو هفته ای هست بعد از حمله ی اضطراب دچار تنگی نفس و تپش قلب شدم چیکار کنم خوب بشم
1 15
من دکترهای اصفهان را میخواهم
1 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
1 2
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
1 2
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
1 6
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
1 6
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
1 8
تا چند روز کسی قطره فلج اطفال خورده نباید نزدیک فردی بشه که ایمانتیب مصرف میکنه؟
1 5
انفلوران و اتیلن چه داروی هستند
1 7
سلام بنده وکیلم دادگستری هستم شغلم سرشار از استرس و اضطراب می باشد حدود چند هفته است که دچار فشار قفسه سینه شده ام و از 12 شب شروع می شود و تا 8 الی 9 صبح ادامه دارد بعد گاهی می گیرد و گاهی رها می کند وقتی با دوستان صحبت می کنم حالم خوب است و یا سرگرم کارم هستم خوب است ولی زمانی که به فکر فرو می روم درد سینه ام شروع می شود لطفا مرا راهنمایی کنید علت آن چیست
1 11
سلام من دو هفته ای هست بعد از حمله ی اضطراب دچار تنگی نفس و تپش قلب شدم چیکار کنم خوب بشم
1 15
من دکترهای اصفهان را میخواهم
1 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من در جواب آزمایش خون مشاهده کردم که پلاکتم روی ۴۰۵ است و از حد نرمال ۵ تا بیشتر است.همچنین مادر من مشکل گرفتگی عروق دارد و خود من نیز چند وقت است که ران پای راستم متورم شده.آیا من مشکل گرفتگی عروق دارم؟
1 2
سلام مدت دو سال است فشار خونم در ر نوسان است دیاستولیک 14/و سیتولیک10 است چکار کنم در مانش کنم 45سالدارم وکلا استرسی هستم قد 174وز و ۸۹و تری گلیسرید ،535
1 2
سلام ایا قرص کونکور برای باز کردن رگهای قلب موثر است؟
1 6
یک هفته هست فشارخونم هرروز به شدت پایین میاد. سرم و مصرف مایعات و نمک هم فایده نداره .از انجام کارهای روزانه عاجز شدم
1 6
باسلام قرص کونکور 2.5 را به علت آریتمی قلبی مصرف می کنم اما جدیدا کمیاب شده. جایگزینی برای آن وجود دارد؟ و آیا جایگزین میتواند همان مطلوبیت را داشته باشد؟ و اینکه امکان دارد داروی جایگزین با بنده ناسازگار باشد و اصلا در چند درصد از بیماران امکان عدم پاسخ به داروی جایگزین است؟ صمیمانه از شما تشکر میکنم.
1 8
تا چند روز کسی قطره فلج اطفال خورده نباید نزدیک فردی بشه که ایمانتیب مصرف میکنه؟
1 5
انفلوران و اتیلن چه داروی هستند
1 7
سلام بنده وکیلم دادگستری هستم شغلم سرشار از استرس و اضطراب می باشد حدود چند هفته است که دچار فشار قفسه سینه شده ام و از 12 شب شروع می شود و تا 8 الی 9 صبح ادامه دارد بعد گاهی می گیرد و گاهی رها می کند وقتی با دوستان صحبت می کنم حالم خوب است و یا سرگرم کارم هستم خوب است ولی زمانی که به فکر فرو می روم درد سینه ام شروع می شود لطفا مرا راهنمایی کنید علت آن چیست
1 11
سلام من دو هفته ای هست بعد از حمله ی اضطراب دچار تنگی نفس و تپش قلب شدم چیکار کنم خوب بشم
1 15
من دکترهای اصفهان را میخواهم
1 11

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند