سوالات
امتیاز جواب نمایش
گاهی اقات غده هایی توی گردنم لمس میکنم که بعد از یه هفته از بین میرن.یه دفعه هم یکی از غده ها نسبتا بزرگ شده بود که جلوی آینه قابل دید بود ولی بعداز یه هفته خیلی کوچیک شد.درد هم ندارن.آیا مشکلی هست؟؟؟
0 1 126
سلام پسری هستمس 26ساله شنبه شب بعد از چند دقیقه خواب باحالت سرگیجه بیدار شدم و فقط در حالت خوابیده به سمت راست سرگیجه ندارم درحالت نشسته فشارم 8-9و درحالت خوابیده 11-12 سی تی و ام آر آی گفتن چیزی نیست آزمایش خون هم گرفتن گفتن خوبه. معده ام رو شستن چیزی نبود سه شب پیش مرخص شدم ولی هنوز نمیتونم بشینم و درست راه برم.
0 1 80
50ساله ام فشارم از12به15روی8اومده یک هفته کنترل کردم پایین نیومده بایددارو بخورم.
0 1 76
واسه افسردگی چه دارویی پیشنهاد میکنید؟
0 1 151
علائم کمبود ویتامین های گروه ب چیه
0 1 135
50سالمه فشارم از12روی8رفتروی15روی8.یک هفته کنترل کردم پایین نیومده باید دارو بخورم.
0 1 76
با سلام. من دو ماه پیش بدلیل عفونت تب و سرفه های شدید داشتم و پس از خوردن انتی بیوتیک در دو نوبت بالاخره سرفه هام قطع شد. ولی حدود یک ماهه که در گوش چپم صدای ضربه میاد ولی نه همیشه. در ضمن مشکل کم کاری تیروئید هم دارم و قرص لووکسین میخورم ۵./.خیلی نگرانم که صدای گوشم همیشه با من باشد.لطفا راهنمایی بفرمایید
0 1 146
سلام يه مدتي ميشه ك استخونام درد ميكنه يعني بدن دردي دارم ك از استخونام شروع ميشه مخصوصا پاهام گاهي وقتا شبا از درد خوابم نميبره
0 1 80
اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎﻱﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ?
0 1 157
ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺯﮔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴد ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻨﺶ 2.7*1.6*1.7 ﺩﺭ ﻟﺐ ﭼﭗ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻧﺪ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺟﻮاﺑﻢ..ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻳﺰ و ﻳﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﺷﻜﻞ اﺭﻳﮕﻮﻻﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ. ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻪ ﻭﻭﺳﻜﻮﻻﺭﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮاﻧﻢ
0 1 153
سوالات
امتیاز جواب نمایش
گاهی اقات غده هایی توی گردنم لمس میکنم که بعد از یه هفته از بین میرن.یه دفعه هم یکی از غده ها نسبتا بزرگ شده بود که جلوی آینه قابل دید بود ولی بعداز یه هفته خیلی کوچیک شد.درد هم ندارن.آیا مشکلی هست؟؟؟
1 126
سلام پسری هستمس 26ساله شنبه شب بعد از چند دقیقه خواب باحالت سرگیجه بیدار شدم و فقط در حالت خوابیده به سمت راست سرگیجه ندارم درحالت نشسته فشارم 8-9و درحالت خوابیده 11-12 سی تی و ام آر آی گفتن چیزی نیست آزمایش خون هم گرفتن گفتن خوبه. معده ام رو شستن چیزی نبود سه شب پیش مرخص شدم ولی هنوز نمیتونم بشینم و درست راه برم.
1 80
50ساله ام فشارم از12به15روی8اومده یک هفته کنترل کردم پایین نیومده بایددارو بخورم.
1 76
واسه افسردگی چه دارویی پیشنهاد میکنید؟
1 151
علائم کمبود ویتامین های گروه ب چیه
1 135
50سالمه فشارم از12روی8رفتروی15روی8.یک هفته کنترل کردم پایین نیومده باید دارو بخورم.
1 76
با سلام. من دو ماه پیش بدلیل عفونت تب و سرفه های شدید داشتم و پس از خوردن انتی بیوتیک در دو نوبت بالاخره سرفه هام قطع شد. ولی حدود یک ماهه که در گوش چپم صدای ضربه میاد ولی نه همیشه. در ضمن مشکل کم کاری تیروئید هم دارم و قرص لووکسین میخورم ۵./.خیلی نگرانم که صدای گوشم همیشه با من باشد.لطفا راهنمایی بفرمایید
1 146
سلام يه مدتي ميشه ك استخونام درد ميكنه يعني بدن دردي دارم ك از استخونام شروع ميشه مخصوصا پاهام گاهي وقتا شبا از درد خوابم نميبره
1 80
اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎﻱﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ?
1 157
ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺯﮔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴد ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻨﺶ 2.7*1.6*1.7 ﺩﺭ ﻟﺐ ﭼﭗ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻧﺪ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺟﻮاﺑﻢ..ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻳﺰ و ﻳﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﺷﻜﻞ اﺭﻳﮕﻮﻻﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ. ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻪ ﻭﻭﺳﻜﻮﻻﺭﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮاﻧﻢ
1 153
سوالات
امتیاز جواب نمایش
گاهی اقات غده هایی توی گردنم لمس میکنم که بعد از یه هفته از بین میرن.یه دفعه هم یکی از غده ها نسبتا بزرگ شده بود که جلوی آینه قابل دید بود ولی بعداز یه هفته خیلی کوچیک شد.درد هم ندارن.آیا مشکلی هست؟؟؟
1 126
سلام پسری هستمس 26ساله شنبه شب بعد از چند دقیقه خواب باحالت سرگیجه بیدار شدم و فقط در حالت خوابیده به سمت راست سرگیجه ندارم درحالت نشسته فشارم 8-9و درحالت خوابیده 11-12 سی تی و ام آر آی گفتن چیزی نیست آزمایش خون هم گرفتن گفتن خوبه. معده ام رو شستن چیزی نبود سه شب پیش مرخص شدم ولی هنوز نمیتونم بشینم و درست راه برم.
1 80
50ساله ام فشارم از12به15روی8اومده یک هفته کنترل کردم پایین نیومده بایددارو بخورم.
1 76
واسه افسردگی چه دارویی پیشنهاد میکنید؟
1 151
علائم کمبود ویتامین های گروه ب چیه
1 135
50سالمه فشارم از12روی8رفتروی15روی8.یک هفته کنترل کردم پایین نیومده باید دارو بخورم.
1 76
با سلام. من دو ماه پیش بدلیل عفونت تب و سرفه های شدید داشتم و پس از خوردن انتی بیوتیک در دو نوبت بالاخره سرفه هام قطع شد. ولی حدود یک ماهه که در گوش چپم صدای ضربه میاد ولی نه همیشه. در ضمن مشکل کم کاری تیروئید هم دارم و قرص لووکسین میخورم ۵./.خیلی نگرانم که صدای گوشم همیشه با من باشد.لطفا راهنمایی بفرمایید
1 146
سلام يه مدتي ميشه ك استخونام درد ميكنه يعني بدن دردي دارم ك از استخونام شروع ميشه مخصوصا پاهام گاهي وقتا شبا از درد خوابم نميبره
1 80
اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎﻱﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ?
1 157
ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺯﮔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴد ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻨﺶ 2.7*1.6*1.7 ﺩﺭ ﻟﺐ ﭼﭗ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻧﺪ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺟﻮاﺑﻢ..ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻳﺰ و ﻳﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﺷﻜﻞ اﺭﻳﮕﻮﻻﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ. ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻪ ﻭﻭﺳﻜﻮﻻﺭﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮاﻧﻢ
1 153
سوالات
امتیاز جواب نمایش
گاهی اقات غده هایی توی گردنم لمس میکنم که بعد از یه هفته از بین میرن.یه دفعه هم یکی از غده ها نسبتا بزرگ شده بود که جلوی آینه قابل دید بود ولی بعداز یه هفته خیلی کوچیک شد.درد هم ندارن.آیا مشکلی هست؟؟؟
1 126
سلام پسری هستمس 26ساله شنبه شب بعد از چند دقیقه خواب باحالت سرگیجه بیدار شدم و فقط در حالت خوابیده به سمت راست سرگیجه ندارم درحالت نشسته فشارم 8-9و درحالت خوابیده 11-12 سی تی و ام آر آی گفتن چیزی نیست آزمایش خون هم گرفتن گفتن خوبه. معده ام رو شستن چیزی نبود سه شب پیش مرخص شدم ولی هنوز نمیتونم بشینم و درست راه برم.
1 80
50ساله ام فشارم از12به15روی8اومده یک هفته کنترل کردم پایین نیومده بایددارو بخورم.
1 76
واسه افسردگی چه دارویی پیشنهاد میکنید؟
1 151
علائم کمبود ویتامین های گروه ب چیه
1 135
50سالمه فشارم از12روی8رفتروی15روی8.یک هفته کنترل کردم پایین نیومده باید دارو بخورم.
1 76
با سلام. من دو ماه پیش بدلیل عفونت تب و سرفه های شدید داشتم و پس از خوردن انتی بیوتیک در دو نوبت بالاخره سرفه هام قطع شد. ولی حدود یک ماهه که در گوش چپم صدای ضربه میاد ولی نه همیشه. در ضمن مشکل کم کاری تیروئید هم دارم و قرص لووکسین میخورم ۵./.خیلی نگرانم که صدای گوشم همیشه با من باشد.لطفا راهنمایی بفرمایید
1 146
سلام يه مدتي ميشه ك استخونام درد ميكنه يعني بدن دردي دارم ك از استخونام شروع ميشه مخصوصا پاهام گاهي وقتا شبا از درد خوابم نميبره
1 80
اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎﻱﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ?
1 157
ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺯﮔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﺪﻭﻝ ﺗﻴﺮﻭﻳﻴد ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻨﺶ 2.7*1.6*1.7 ﺩﺭ ﻟﺐ ﭼﭗ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻧﺪ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺟﻮاﺑﻢ..ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻳﺰ و ﻳﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﺷﻜﻞ اﺭﻳﮕﻮﻻﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ. ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻪ ﻭﻭﺳﻜﻮﻻﺭﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮاﻧﻢ
1 153

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند