سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام جواب دوتا ازمایشم شده SGOT 65ویکی دیگه SGPT 85 میخواستم بدونم چه نوع آزمایشی هست واینکه بالا هست یانه
0 1
سلام،بنده درشرکتی مشغول به کارهستم حدود۳سال،چندروزمیشه که ۷،۸تاآزمایش عدم اعتیادبرام نوشتندکه برم بیارم،من متادون مصرف دارم،متادون هم گفتندکه جوابش روبیارم،حال اگه قرص ب۲ به جای متادون استفاده کنم آیامرفین داره،یاجواب ازمایش منفی میشه؟به نظرشماچه رااه حلی میشه پیداکنم؟چون ازکاربیرونم میکنند!
0 7
چرا هیچ پاسخی به سوالم ندادید؟؟؟
0 3
سلام ازمایش خون (Blood pb) به مقدار 34 microgr/dl در بزرگسالان و تقریبا بدون علایم بالینی نیاز به درمان دارویی دارد ؟ یا صرفا با قطع تماس و تقویت بدن ، به مرور کاهش میابد؟
0 1
سلام چراکسیکه آسم داره نباید بوتاکس کنه؟
0 6
سوختگی ساعد دست بر اثر روغن داغ که یه تاول هم زده چگونه درمان کنم که تاول پاره نشه
0 5
قرص تقویت جنسی بعد از پنجاه سالگی چیست
0 7
//irodan.com/health/qs/74976/دختری-ران-پام-بغلم-غده-دکتر-گفتش-عفونته-قرص-عفونت-غده-ی/ ببخشید این لینکی که به من دادید کار نمیکنه ?یعنی باز نمیشه همش دارم تند تند غده میزنم سرتاسر سینم اها گلو درد شدید هم دارم میشه یه لینک یا یه متن یا یه چیزی بدین که باز شه لطفا
0 4
سلام دختری ۱۵ساله هستم من قبلا توی ران پام و زیر بغلم غده زد دکتر گفتش عفونته و بهم قرص عفونت داد اما خوب نشد دوباره رفتم دکتر باز قرص قوی تر داد غده ی زیر بغلم خوب شد ولی کشاله رانم هنوز هستش علاوه براون تو سینه سمت راستم پر از غده های سفت و درد ناک شده همین یک ساعت هم زیر این یکی سینم درد شدید داشت دست زدم غده زده پایین تر از زیر بغلمم غده زده غده های سفت و پردردی هستن سرطانع؟ عمم در اثر سرطان سینه فوت شده
0 3
سلام من پسر مجردی هستم که برای کاهش خود ارضایی چه قرص های استفاده کن
0 5
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام جواب دوتا ازمایشم شده SGOT 65ویکی دیگه SGPT 85 میخواستم بدونم چه نوع آزمایشی هست واینکه بالا هست یانه
1 1
سلام،بنده درشرکتی مشغول به کارهستم حدود۳سال،چندروزمیشه که ۷،۸تاآزمایش عدم اعتیادبرام نوشتندکه برم بیارم،من متادون مصرف دارم،متادون هم گفتندکه جوابش روبیارم،حال اگه قرص ب۲ به جای متادون استفاده کنم آیامرفین داره،یاجواب ازمایش منفی میشه؟به نظرشماچه رااه حلی میشه پیداکنم؟چون ازکاربیرونم میکنند!
1 7
چرا هیچ پاسخی به سوالم ندادید؟؟؟
1 3
سلام ازمایش خون (Blood pb) به مقدار 34 microgr/dl در بزرگسالان و تقریبا بدون علایم بالینی نیاز به درمان دارویی دارد ؟ یا صرفا با قطع تماس و تقویت بدن ، به مرور کاهش میابد؟
1 1
سلام چراکسیکه آسم داره نباید بوتاکس کنه؟
1 6
سوختگی ساعد دست بر اثر روغن داغ که یه تاول هم زده چگونه درمان کنم که تاول پاره نشه
1 5
قرص تقویت جنسی بعد از پنجاه سالگی چیست
1 7
//irodan.com/health/qs/74976/دختری-ران-پام-بغلم-غده-دکتر-گفتش-عفونته-قرص-عفونت-غده-ی/ ببخشید این لینکی که به من دادید کار نمیکنه ?یعنی باز نمیشه همش دارم تند تند غده میزنم سرتاسر سینم اها گلو درد شدید هم دارم میشه یه لینک یا یه متن یا یه چیزی بدین که باز شه لطفا
1 4
سلام دختری ۱۵ساله هستم من قبلا توی ران پام و زیر بغلم غده زد دکتر گفتش عفونته و بهم قرص عفونت داد اما خوب نشد دوباره رفتم دکتر باز قرص قوی تر داد غده ی زیر بغلم خوب شد ولی کشاله رانم هنوز هستش علاوه براون تو سینه سمت راستم پر از غده های سفت و درد ناک شده همین یک ساعت هم زیر این یکی سینم درد شدید داشت دست زدم غده زده پایین تر از زیر بغلمم غده زده غده های سفت و پردردی هستن سرطانع؟ عمم در اثر سرطان سینه فوت شده
1 3
سلام من پسر مجردی هستم که برای کاهش خود ارضایی چه قرص های استفاده کن
1 5
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام جواب دوتا ازمایشم شده SGOT 65ویکی دیگه SGPT 85 میخواستم بدونم چه نوع آزمایشی هست واینکه بالا هست یانه
1 1
سلام،بنده درشرکتی مشغول به کارهستم حدود۳سال،چندروزمیشه که ۷،۸تاآزمایش عدم اعتیادبرام نوشتندکه برم بیارم،من متادون مصرف دارم،متادون هم گفتندکه جوابش روبیارم،حال اگه قرص ب۲ به جای متادون استفاده کنم آیامرفین داره،یاجواب ازمایش منفی میشه؟به نظرشماچه رااه حلی میشه پیداکنم؟چون ازکاربیرونم میکنند!
1 7
چرا هیچ پاسخی به سوالم ندادید؟؟؟
1 3
سلام ازمایش خون (Blood pb) به مقدار 34 microgr/dl در بزرگسالان و تقریبا بدون علایم بالینی نیاز به درمان دارویی دارد ؟ یا صرفا با قطع تماس و تقویت بدن ، به مرور کاهش میابد؟
1 1
سلام چراکسیکه آسم داره نباید بوتاکس کنه؟
1 6
سوختگی ساعد دست بر اثر روغن داغ که یه تاول هم زده چگونه درمان کنم که تاول پاره نشه
1 5
قرص تقویت جنسی بعد از پنجاه سالگی چیست
1 7
//irodan.com/health/qs/74976/دختری-ران-پام-بغلم-غده-دکتر-گفتش-عفونته-قرص-عفونت-غده-ی/ ببخشید این لینکی که به من دادید کار نمیکنه ?یعنی باز نمیشه همش دارم تند تند غده میزنم سرتاسر سینم اها گلو درد شدید هم دارم میشه یه لینک یا یه متن یا یه چیزی بدین که باز شه لطفا
1 4
سلام دختری ۱۵ساله هستم من قبلا توی ران پام و زیر بغلم غده زد دکتر گفتش عفونته و بهم قرص عفونت داد اما خوب نشد دوباره رفتم دکتر باز قرص قوی تر داد غده ی زیر بغلم خوب شد ولی کشاله رانم هنوز هستش علاوه براون تو سینه سمت راستم پر از غده های سفت و درد ناک شده همین یک ساعت هم زیر این یکی سینم درد شدید داشت دست زدم غده زده پایین تر از زیر بغلمم غده زده غده های سفت و پردردی هستن سرطانع؟ عمم در اثر سرطان سینه فوت شده
1 3
سلام من پسر مجردی هستم که برای کاهش خود ارضایی چه قرص های استفاده کن
1 5
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام جواب دوتا ازمایشم شده SGOT 65ویکی دیگه SGPT 85 میخواستم بدونم چه نوع آزمایشی هست واینکه بالا هست یانه
1 1
سلام،بنده درشرکتی مشغول به کارهستم حدود۳سال،چندروزمیشه که ۷،۸تاآزمایش عدم اعتیادبرام نوشتندکه برم بیارم،من متادون مصرف دارم،متادون هم گفتندکه جوابش روبیارم،حال اگه قرص ب۲ به جای متادون استفاده کنم آیامرفین داره،یاجواب ازمایش منفی میشه؟به نظرشماچه رااه حلی میشه پیداکنم؟چون ازکاربیرونم میکنند!
1 7
چرا هیچ پاسخی به سوالم ندادید؟؟؟
1 3
سلام ازمایش خون (Blood pb) به مقدار 34 microgr/dl در بزرگسالان و تقریبا بدون علایم بالینی نیاز به درمان دارویی دارد ؟ یا صرفا با قطع تماس و تقویت بدن ، به مرور کاهش میابد؟
1 1
سلام چراکسیکه آسم داره نباید بوتاکس کنه؟
1 6
سوختگی ساعد دست بر اثر روغن داغ که یه تاول هم زده چگونه درمان کنم که تاول پاره نشه
1 5
قرص تقویت جنسی بعد از پنجاه سالگی چیست
1 7
//irodan.com/health/qs/74976/دختری-ران-پام-بغلم-غده-دکتر-گفتش-عفونته-قرص-عفونت-غده-ی/ ببخشید این لینکی که به من دادید کار نمیکنه ?یعنی باز نمیشه همش دارم تند تند غده میزنم سرتاسر سینم اها گلو درد شدید هم دارم میشه یه لینک یا یه متن یا یه چیزی بدین که باز شه لطفا
1 4
سلام دختری ۱۵ساله هستم من قبلا توی ران پام و زیر بغلم غده زد دکتر گفتش عفونته و بهم قرص عفونت داد اما خوب نشد دوباره رفتم دکتر باز قرص قوی تر داد غده ی زیر بغلم خوب شد ولی کشاله رانم هنوز هستش علاوه براون تو سینه سمت راستم پر از غده های سفت و درد ناک شده همین یک ساعت هم زیر این یکی سینم درد شدید داشت دست زدم غده زده پایین تر از زیر بغلمم غده زده غده های سفت و پردردی هستن سرطانع؟ عمم در اثر سرطان سینه فوت شده
1 3
سلام من پسر مجردی هستم که برای کاهش خود ارضایی چه قرص های استفاده کن
1 5

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند