سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلامast74وalt154چه بیماری رو نشون میده
0 0 306
میل جنسی ندارم
0 0 629
سلام اسم وتنگی نفس دارم واکسن پونومو بزنم
0 0 160
با سلام من چند وقت پیش 40 عدد قرص کاربامازپین 400 همزمان خوردم و باعث شد سه روز در کما باشم و دیالیز شدم سونوگرافی انجام دادم بیشتر متن آن نرمال و طبیعی بود ولی یه چیزی که باعث سئوال من شد این بود که (افزایش اکوژنیسیته کورتیکال کلیه ها مشاهده شد Lt.k=116×44mm rt.k=109×32mm) معنی آن چیست آیا خطرناک است؟
0 0 315
سلام خسته نباشید کپسول ژلوفن اگه باز شده باشه مصرف شه ایا ضررداره؟
0 0 153
سلام من یه جوون ۲۸ ساله هستم یه چن وقتی یه مشکل برام پیش اومد که یه استرس برام پیش اومد واون مشکل تموم شد والان مشکل لرزش دست پا وتپش قلب وتتکی نفس برام پیش اومد
0 0 168
چگونه وقتی اضافه وزن دارم پاها در کنار هم بنشینم
0 0 161
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
0 1 83
علتهای خونریزی ازطریق مقعد؟
0 0 87
سلام قرص ترکیبی سرماخوردگی بزرگسالان اسمش چیه چی توصیه میکنید؟ !
0 0 134
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلامast74وalt154چه بیماری رو نشون میده
1 306
میل جنسی ندارم
1 629
سلام اسم وتنگی نفس دارم واکسن پونومو بزنم
1 160
با سلام من چند وقت پیش 40 عدد قرص کاربامازپین 400 همزمان خوردم و باعث شد سه روز در کما باشم و دیالیز شدم سونوگرافی انجام دادم بیشتر متن آن نرمال و طبیعی بود ولی یه چیزی که باعث سئوال من شد این بود که (افزایش اکوژنیسیته کورتیکال کلیه ها مشاهده شد Lt.k=116×44mm rt.k=109×32mm) معنی آن چیست آیا خطرناک است؟
1 315
سلام خسته نباشید کپسول ژلوفن اگه باز شده باشه مصرف شه ایا ضررداره؟
1 153
سلام من یه جوون ۲۸ ساله هستم یه چن وقتی یه مشکل برام پیش اومد که یه استرس برام پیش اومد واون مشکل تموم شد والان مشکل لرزش دست پا وتپش قلب وتتکی نفس برام پیش اومد
1 168
چگونه وقتی اضافه وزن دارم پاها در کنار هم بنشینم
1 161
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
1 83
علتهای خونریزی ازطریق مقعد؟
1 87
سلام قرص ترکیبی سرماخوردگی بزرگسالان اسمش چیه چی توصیه میکنید؟ !
1 134
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلامast74وalt154چه بیماری رو نشون میده
1 306
میل جنسی ندارم
1 629
سلام اسم وتنگی نفس دارم واکسن پونومو بزنم
1 160
با سلام من چند وقت پیش 40 عدد قرص کاربامازپین 400 همزمان خوردم و باعث شد سه روز در کما باشم و دیالیز شدم سونوگرافی انجام دادم بیشتر متن آن نرمال و طبیعی بود ولی یه چیزی که باعث سئوال من شد این بود که (افزایش اکوژنیسیته کورتیکال کلیه ها مشاهده شد Lt.k=116×44mm rt.k=109×32mm) معنی آن چیست آیا خطرناک است؟
1 315
سلام خسته نباشید کپسول ژلوفن اگه باز شده باشه مصرف شه ایا ضررداره؟
1 153
سلام من یه جوون ۲۸ ساله هستم یه چن وقتی یه مشکل برام پیش اومد که یه استرس برام پیش اومد واون مشکل تموم شد والان مشکل لرزش دست پا وتپش قلب وتتکی نفس برام پیش اومد
1 168
چگونه وقتی اضافه وزن دارم پاها در کنار هم بنشینم
1 161
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
1 83
علتهای خونریزی ازطریق مقعد؟
1 87
سلام قرص ترکیبی سرماخوردگی بزرگسالان اسمش چیه چی توصیه میکنید؟ !
1 134
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلامast74وalt154چه بیماری رو نشون میده
1 306
میل جنسی ندارم
1 629
سلام اسم وتنگی نفس دارم واکسن پونومو بزنم
1 160
با سلام من چند وقت پیش 40 عدد قرص کاربامازپین 400 همزمان خوردم و باعث شد سه روز در کما باشم و دیالیز شدم سونوگرافی انجام دادم بیشتر متن آن نرمال و طبیعی بود ولی یه چیزی که باعث سئوال من شد این بود که (افزایش اکوژنیسیته کورتیکال کلیه ها مشاهده شد Lt.k=116×44mm rt.k=109×32mm) معنی آن چیست آیا خطرناک است؟
1 315
سلام خسته نباشید کپسول ژلوفن اگه باز شده باشه مصرف شه ایا ضررداره؟
1 153
سلام من یه جوون ۲۸ ساله هستم یه چن وقتی یه مشکل برام پیش اومد که یه استرس برام پیش اومد واون مشکل تموم شد والان مشکل لرزش دست پا وتپش قلب وتتکی نفس برام پیش اومد
1 168
چگونه وقتی اضافه وزن دارم پاها در کنار هم بنشینم
1 161
سلام من سیگار میکشم دوساله سرفه میکنم گاهی اوقات به نظرتون میتونه سرطان ریه باشه؟
1 83
علتهای خونریزی ازطریق مقعد؟
1 87
سلام قرص ترکیبی سرماخوردگی بزرگسالان اسمش چیه چی توصیه میکنید؟ !
1 134

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند