سوالات
امتیاز جواب نمایش
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
0 9
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
0 9
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 36
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
0 12
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
0 13
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
0 11
درمان زود انزالی
0 514
با سلام. علت تضعیف زانو ها برای مردی مسن چیست؟
0 21
سوزن سوزن شدن نوک انگشتان
0 16
وقتی انگشت کوچک پا کبودشود ودردکندیعنی دررفته است
0 19
سوالات
امتیاز جواب نمایش
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
1 9
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
1 9
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 36
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
1 12
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
1 13
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
1 11
درمان زود انزالی
1 514
با سلام. علت تضعیف زانو ها برای مردی مسن چیست؟
1 21
سوزن سوزن شدن نوک انگشتان
1 16
وقتی انگشت کوچک پا کبودشود ودردکندیعنی دررفته است
1 19
سوالات
امتیاز جواب نمایش
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
1 9
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
1 9
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 36
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
1 12
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
1 13
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
1 11
درمان زود انزالی
1 514
با سلام. علت تضعیف زانو ها برای مردی مسن چیست؟
1 21
سوزن سوزن شدن نوک انگشتان
1 16
وقتی انگشت کوچک پا کبودشود ودردکندیعنی دررفته است
1 19
سوالات
امتیاز جواب نمایش
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
1 9
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
1 9
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 36
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
1 12
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
1 13
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
1 11
درمان زود انزالی
1 514
با سلام. علت تضعیف زانو ها برای مردی مسن چیست؟
1 21
سوزن سوزن شدن نوک انگشتان
1 16
وقتی انگشت کوچک پا کبودشود ودردکندیعنی دررفته است
1 19

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند