سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام وقت بخیر.خانمی32 ساله هستم همیشه استخوان درددارم دکتراگفتن آرتریت همبشه بی حس وحالم نمیتونم ازجام تکان بخورم همیشه خستم حتی وقتی ازخواب بیارمیشم.خونم غلیظه .قندم لب مرزه.علت ودرمانومیخواستم باکمال احترام وتشکروقدردانی
0 4
قوی شدن اسپرم مردان با گیاهان سنتی
0 12
تایم مورد نیازبرای پارگی درجه2رباط صلیبی
0 6
دست مادرم درد شدیدی دارد,به طوری که نمیتواند دستش را بالا بگیرد.تشخیص دکتر پارگی تاندون دستش هست.راه درمان چیست
0 9
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
0 18
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
0 19
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 50
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
0 21
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
0 26
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
0 19
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام وقت بخیر.خانمی32 ساله هستم همیشه استخوان درددارم دکتراگفتن آرتریت همبشه بی حس وحالم نمیتونم ازجام تکان بخورم همیشه خستم حتی وقتی ازخواب بیارمیشم.خونم غلیظه .قندم لب مرزه.علت ودرمانومیخواستم باکمال احترام وتشکروقدردانی
1 4
قوی شدن اسپرم مردان با گیاهان سنتی
1 12
تایم مورد نیازبرای پارگی درجه2رباط صلیبی
1 6
دست مادرم درد شدیدی دارد,به طوری که نمیتواند دستش را بالا بگیرد.تشخیص دکتر پارگی تاندون دستش هست.راه درمان چیست
1 9
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
1 18
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
1 19
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 50
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
1 21
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
1 26
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
1 19
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام وقت بخیر.خانمی32 ساله هستم همیشه استخوان درددارم دکتراگفتن آرتریت همبشه بی حس وحالم نمیتونم ازجام تکان بخورم همیشه خستم حتی وقتی ازخواب بیارمیشم.خونم غلیظه .قندم لب مرزه.علت ودرمانومیخواستم باکمال احترام وتشکروقدردانی
1 4
قوی شدن اسپرم مردان با گیاهان سنتی
1 12
تایم مورد نیازبرای پارگی درجه2رباط صلیبی
1 6
دست مادرم درد شدیدی دارد,به طوری که نمیتواند دستش را بالا بگیرد.تشخیص دکتر پارگی تاندون دستش هست.راه درمان چیست
1 9
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
1 18
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
1 19
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 50
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
1 21
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
1 26
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
1 19
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام وقت بخیر.خانمی32 ساله هستم همیشه استخوان درددارم دکتراگفتن آرتریت همبشه بی حس وحالم نمیتونم ازجام تکان بخورم همیشه خستم حتی وقتی ازخواب بیارمیشم.خونم غلیظه .قندم لب مرزه.علت ودرمانومیخواستم باکمال احترام وتشکروقدردانی
1 4
قوی شدن اسپرم مردان با گیاهان سنتی
1 12
تایم مورد نیازبرای پارگی درجه2رباط صلیبی
1 6
دست مادرم درد شدیدی دارد,به طوری که نمیتواند دستش را بالا بگیرد.تشخیص دکتر پارگی تاندون دستش هست.راه درمان چیست
1 9
من مشکل کبود رشت استخان دارم باید چه داری استفاد کنم
1 18
سلام.من پسری ۲۷ ساله هستم که انگشتان دستهام از حالت عادیخیلی لاغر ترهستن آیا راهی هست که با دارو یا کار دیگری کمی بهتر بشه؟
1 19
سلام، من مشکل ضربه به کتف راست و سقوط با پشت از ارتفاع و درد و گز گز، خارش و احساس سوختگی و خونرسانی ضعیف در هر دو کتفم دارم و درد پیش رونده تا روی کلیه هام و درد در هر دو عظله زیر بقلم دارم پشتم زیاد خواب میره نفسم خوب در نمیاد تو حالت ایستاده و نشسته کلافه میشم و پشتم اذیتم می کنه روی پشتم که می خوابم فلج می شم و انگار جریان برق بهم وصل کردن به چه متخصصی مراجعه کنم
1 50
من شصتم یک ماهه بخیه خورده با شیشه بریده ولی نمیتونم خمش کنم یا ضربه میخوره درد میگیره باید چکار کنم چه تمریناتی انجام بدم
1 21
سلام مشکل زود انزالی دارم هنگام امیزش داروی معرفی شود
1 26
در تصادف سال 1388 مفصل پام تخریب و محدودیت خم شدن دارد با ماساژ درمانی یا درمان فیزیکی درمان میشود ؟
1 19

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند