سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من دو روزی هست در قسمت واژن ترشحات پنیری به همراه خارش دارم چیکارکنم زودتر خوب بشه؟مجرد هستم
0 4
کانال پرسش وپاسخ مامایی میخوام
0 3
ترشحات غلیظ و سفید پیدا کردم و قبلش هم مدت چند روز خارش شدید نمیدونم علائم عفونت یا حساسیت به مواد کاندوم چون علایم هردو را انگاره دارم خیلی کم هم احساس سوزش دارم
0 4
سلام من ۲۱آذرپریودشدم وپریودام تقریبا نامنظمه رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روزپریودم عقب افتاددوباره رابطه داشتم ودرتاریخ ۱بهمن آزمایش دادم مثبت بود و۶بهمن دکتربهم گفت ساک تشکیل شده میخوام بدونم لقاح انجام شده برای قبل ۲۱دی هست یا ن بعداز۲۱دی؟همچنین سونوگرافی سن حاملگی روازتاریخ 21آذرمحاسبه کرده است.
0 2
سلام من ۲۱آذرآخرین پریودم بود رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روز که پریودم عقب افتاد دوباره رابطه داشتم میخوام بدونم لقاح انجام شده وبارداری الان مربوط به رابطه بین ۲۱آذرتا۲۱دی است یا موقع عقب افتادن پریود؟؟
0 5
سلام خانم دکترسوالی دارم خدمتتون
0 4
سلام من شش ماهه سزازین کردم و شیر میدم الان دو روزه یکم احساس خارش در ناحیه تناسیلیم دارم ترشحات غلیط سفید و بی بو دارم درمانش چیه؟
0 2
سلام ایاقطره استریل گوشی اتیپست برای بارداری سه ماهه اول ضررداره؟
0 7
سلام، ۳۴ ساله هستم، احساس میکنم چیزی در شکمم تکان میخوره.زیاد میایستم انگار سنگ میشه و میخواد بیوفته گاهی نبض میزنه چهار ماه پریود نشدم.لوله های رحم و بسته بودم. سونوگرافی رفتم و حامله نیستم. علت چیه؟
0 0
برای جلوگیری از بارداری از روز پنجم قاعدگی حدود ۱۵ قرص ال دی از یک بسته و ۶ قرص از بسته ی بعدی استفاده کردم..دوره بعد نیز ادامه ی بسته ی قبلی را مصرف کرده و برای تکمیل ۲۱ عدد بسته جدیدی را شروع کردم..آیا استفاده ی کامل و به ترتیب یه بسته ال دی مهم است یا مصرف ۲۱ قرص ال دی از بسته های مختلف هم باعث جلوگیری از بارداری میشود؟؟
0 0
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من دو روزی هست در قسمت واژن ترشحات پنیری به همراه خارش دارم چیکارکنم زودتر خوب بشه؟مجرد هستم
1 4
کانال پرسش وپاسخ مامایی میخوام
1 3
ترشحات غلیظ و سفید پیدا کردم و قبلش هم مدت چند روز خارش شدید نمیدونم علائم عفونت یا حساسیت به مواد کاندوم چون علایم هردو را انگاره دارم خیلی کم هم احساس سوزش دارم
1 4
سلام من ۲۱آذرپریودشدم وپریودام تقریبا نامنظمه رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روزپریودم عقب افتاددوباره رابطه داشتم ودرتاریخ ۱بهمن آزمایش دادم مثبت بود و۶بهمن دکتربهم گفت ساک تشکیل شده میخوام بدونم لقاح انجام شده برای قبل ۲۱دی هست یا ن بعداز۲۱دی؟همچنین سونوگرافی سن حاملگی روازتاریخ 21آذرمحاسبه کرده است.
1 2
سلام من ۲۱آذرآخرین پریودم بود رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روز که پریودم عقب افتاد دوباره رابطه داشتم میخوام بدونم لقاح انجام شده وبارداری الان مربوط به رابطه بین ۲۱آذرتا۲۱دی است یا موقع عقب افتادن پریود؟؟
1 5
سلام خانم دکترسوالی دارم خدمتتون
1 4
سلام من شش ماهه سزازین کردم و شیر میدم الان دو روزه یکم احساس خارش در ناحیه تناسیلیم دارم ترشحات غلیط سفید و بی بو دارم درمانش چیه؟
1 2
سلام ایاقطره استریل گوشی اتیپست برای بارداری سه ماهه اول ضررداره؟
1 7
سلام، ۳۴ ساله هستم، احساس میکنم چیزی در شکمم تکان میخوره.زیاد میایستم انگار سنگ میشه و میخواد بیوفته گاهی نبض میزنه چهار ماه پریود نشدم.لوله های رحم و بسته بودم. سونوگرافی رفتم و حامله نیستم. علت چیه؟
1 0
برای جلوگیری از بارداری از روز پنجم قاعدگی حدود ۱۵ قرص ال دی از یک بسته و ۶ قرص از بسته ی بعدی استفاده کردم..دوره بعد نیز ادامه ی بسته ی قبلی را مصرف کرده و برای تکمیل ۲۱ عدد بسته جدیدی را شروع کردم..آیا استفاده ی کامل و به ترتیب یه بسته ال دی مهم است یا مصرف ۲۱ قرص ال دی از بسته های مختلف هم باعث جلوگیری از بارداری میشود؟؟
1 0
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من دو روزی هست در قسمت واژن ترشحات پنیری به همراه خارش دارم چیکارکنم زودتر خوب بشه؟مجرد هستم
1 4
کانال پرسش وپاسخ مامایی میخوام
1 3
ترشحات غلیظ و سفید پیدا کردم و قبلش هم مدت چند روز خارش شدید نمیدونم علائم عفونت یا حساسیت به مواد کاندوم چون علایم هردو را انگاره دارم خیلی کم هم احساس سوزش دارم
1 4
سلام من ۲۱آذرپریودشدم وپریودام تقریبا نامنظمه رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روزپریودم عقب افتاددوباره رابطه داشتم ودرتاریخ ۱بهمن آزمایش دادم مثبت بود و۶بهمن دکتربهم گفت ساک تشکیل شده میخوام بدونم لقاح انجام شده برای قبل ۲۱دی هست یا ن بعداز۲۱دی؟همچنین سونوگرافی سن حاملگی روازتاریخ 21آذرمحاسبه کرده است.
1 2
سلام من ۲۱آذرآخرین پریودم بود رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روز که پریودم عقب افتاد دوباره رابطه داشتم میخوام بدونم لقاح انجام شده وبارداری الان مربوط به رابطه بین ۲۱آذرتا۲۱دی است یا موقع عقب افتادن پریود؟؟
1 5
سلام خانم دکترسوالی دارم خدمتتون
1 4
سلام من شش ماهه سزازین کردم و شیر میدم الان دو روزه یکم احساس خارش در ناحیه تناسیلیم دارم ترشحات غلیط سفید و بی بو دارم درمانش چیه؟
1 2
سلام ایاقطره استریل گوشی اتیپست برای بارداری سه ماهه اول ضررداره؟
1 7
سلام، ۳۴ ساله هستم، احساس میکنم چیزی در شکمم تکان میخوره.زیاد میایستم انگار سنگ میشه و میخواد بیوفته گاهی نبض میزنه چهار ماه پریود نشدم.لوله های رحم و بسته بودم. سونوگرافی رفتم و حامله نیستم. علت چیه؟
1 0
برای جلوگیری از بارداری از روز پنجم قاعدگی حدود ۱۵ قرص ال دی از یک بسته و ۶ قرص از بسته ی بعدی استفاده کردم..دوره بعد نیز ادامه ی بسته ی قبلی را مصرف کرده و برای تکمیل ۲۱ عدد بسته جدیدی را شروع کردم..آیا استفاده ی کامل و به ترتیب یه بسته ال دی مهم است یا مصرف ۲۱ قرص ال دی از بسته های مختلف هم باعث جلوگیری از بارداری میشود؟؟
1 0
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من دو روزی هست در قسمت واژن ترشحات پنیری به همراه خارش دارم چیکارکنم زودتر خوب بشه؟مجرد هستم
1 4
کانال پرسش وپاسخ مامایی میخوام
1 3
ترشحات غلیظ و سفید پیدا کردم و قبلش هم مدت چند روز خارش شدید نمیدونم علائم عفونت یا حساسیت به مواد کاندوم چون علایم هردو را انگاره دارم خیلی کم هم احساس سوزش دارم
1 4
سلام من ۲۱آذرپریودشدم وپریودام تقریبا نامنظمه رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روزپریودم عقب افتاددوباره رابطه داشتم ودرتاریخ ۱بهمن آزمایش دادم مثبت بود و۶بهمن دکتربهم گفت ساک تشکیل شده میخوام بدونم لقاح انجام شده برای قبل ۲۱دی هست یا ن بعداز۲۱دی؟همچنین سونوگرافی سن حاملگی روازتاریخ 21آذرمحاسبه کرده است.
1 2
سلام من ۲۱آذرآخرین پریودم بود رابطه داشتم و۲۱دی پریودنشدم ۳روز که پریودم عقب افتاد دوباره رابطه داشتم میخوام بدونم لقاح انجام شده وبارداری الان مربوط به رابطه بین ۲۱آذرتا۲۱دی است یا موقع عقب افتادن پریود؟؟
1 5
سلام خانم دکترسوالی دارم خدمتتون
1 4
سلام من شش ماهه سزازین کردم و شیر میدم الان دو روزه یکم احساس خارش در ناحیه تناسیلیم دارم ترشحات غلیط سفید و بی بو دارم درمانش چیه؟
1 2
سلام ایاقطره استریل گوشی اتیپست برای بارداری سه ماهه اول ضررداره؟
1 7
سلام، ۳۴ ساله هستم، احساس میکنم چیزی در شکمم تکان میخوره.زیاد میایستم انگار سنگ میشه و میخواد بیوفته گاهی نبض میزنه چهار ماه پریود نشدم.لوله های رحم و بسته بودم. سونوگرافی رفتم و حامله نیستم. علت چیه؟
1 0
برای جلوگیری از بارداری از روز پنجم قاعدگی حدود ۱۵ قرص ال دی از یک بسته و ۶ قرص از بسته ی بعدی استفاده کردم..دوره بعد نیز ادامه ی بسته ی قبلی را مصرف کرده و برای تکمیل ۲۱ عدد بسته جدیدی را شروع کردم..آیا استفاده ی کامل و به ترتیب یه بسته ال دی مهم است یا مصرف ۲۱ قرص ال دی از بسته های مختلف هم باعث جلوگیری از بارداری میشود؟؟
1 0

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند