سوالات
امتیاز جواب نمایش
چگونه اندازه آلت تناسلی را بزرگ کنیم
0 1 44
شرمنده کمکی نمیتونید بکنید که حداقل اول خودم بتونم بفهمم مشکل از کجاست؟
0 1 53
دلیل نداشتن احساس به جنس مخالف وبی تفاوتی چیه
0 1 53
سلام خسته نباشید من یه مشکلی برام پیش اومده در مورد همسرم و نمیتونم باید چطور رفتار کنم 5ساله ازدواج کردیم و تهران تقریبا تنها هستیم ، چند وقتی هست حتی اگر دستشویی رفتنم کمی طول بکشه همسرم صدا میکنه که کجایی؟ دو دقیقه توی خونه جلو چشمش نباشم یا صدام رو نشنوه صدام میکنه، حتی شده شب برای خوردن اب بیدار شدم از تخت بیام پایین سراسیمه پریده رو تخت نشسته که کجا داری میری؟ نمیدونم با این حسش چطور باید رفتار کنم؟ بعضی مواقع اعصابم میریزه به هم اهل بیرون رفتن تنها اضلا نیستم یعنی توی این 5 سال نشده تنها جایی برم فقط یه مورد مراسم ختم زنداییم دو روز مجبور شدم رفتم شهرستان و برگشتم. نمیدونم این رفتارش رو چکار کنم؟ راهنماییم کنید ممنون میشم
0 1 25
رابطم با دوست پسرم سرد شده چ کنم رابطمون مث روز اول شه
0 1 46
من الان پیش دکتر ظهیرالدین توی خ سمیه ميرم میخواستم ببینم تشخيصش و انتخاب داروش درست بوده
0 1 55
وسواس فكري چيست
0 1 185
سلام من پنج ماهه با مریضی خانمم درگیرم پنج ماه پیش بر اثر یک رعد و برق ترسید و بيماريش شروع شد سه ماه که دکترهای متفاوت رفتم ولی بدتر شد تشنج میکرد تبهم میزد دو ماهه که داره اینی پرامين 25 و اپی وال 200 مصرف میکنه ولی روند بهبودی نداره و خوابش زیاده و خیلی افسرده است من هنوز نمیدانم بيماريش چیه و اینکه این داروها خوبه برای بهبوديش
0 2 31
بصورت مداوم در طول روزاحساس ميكنم كاري بايد انجام ميدادم كه نداده ام
0 1 27
ايا ميشوداين استرس را از بين برد
0 1 73
سوالات
امتیاز جواب نمایش
چگونه اندازه آلت تناسلی را بزرگ کنیم
1 44
شرمنده کمکی نمیتونید بکنید که حداقل اول خودم بتونم بفهمم مشکل از کجاست؟
1 53
دلیل نداشتن احساس به جنس مخالف وبی تفاوتی چیه
1 53
سلام خسته نباشید من یه مشکلی برام پیش اومده در مورد همسرم و نمیتونم باید چطور رفتار کنم 5ساله ازدواج کردیم و تهران تقریبا تنها هستیم ، چند وقتی هست حتی اگر دستشویی رفتنم کمی طول بکشه همسرم صدا میکنه که کجایی؟ دو دقیقه توی خونه جلو چشمش نباشم یا صدام رو نشنوه صدام میکنه، حتی شده شب برای خوردن اب بیدار شدم از تخت بیام پایین سراسیمه پریده رو تخت نشسته که کجا داری میری؟ نمیدونم با این حسش چطور باید رفتار کنم؟ بعضی مواقع اعصابم میریزه به هم اهل بیرون رفتن تنها اضلا نیستم یعنی توی این 5 سال نشده تنها جایی برم فقط یه مورد مراسم ختم زنداییم دو روز مجبور شدم رفتم شهرستان و برگشتم. نمیدونم این رفتارش رو چکار کنم؟ راهنماییم کنید ممنون میشم
1 25
رابطم با دوست پسرم سرد شده چ کنم رابطمون مث روز اول شه
1 46
من الان پیش دکتر ظهیرالدین توی خ سمیه ميرم میخواستم ببینم تشخيصش و انتخاب داروش درست بوده
1 55
وسواس فكري چيست
1 185
سلام من پنج ماهه با مریضی خانمم درگیرم پنج ماه پیش بر اثر یک رعد و برق ترسید و بيماريش شروع شد سه ماه که دکترهای متفاوت رفتم ولی بدتر شد تشنج میکرد تبهم میزد دو ماهه که داره اینی پرامين 25 و اپی وال 200 مصرف میکنه ولی روند بهبودی نداره و خوابش زیاده و خیلی افسرده است من هنوز نمیدانم بيماريش چیه و اینکه این داروها خوبه برای بهبوديش
1 31
بصورت مداوم در طول روزاحساس ميكنم كاري بايد انجام ميدادم كه نداده ام
1 27
ايا ميشوداين استرس را از بين برد
1 73
سوالات
امتیاز جواب نمایش
چگونه اندازه آلت تناسلی را بزرگ کنیم
1 44
شرمنده کمکی نمیتونید بکنید که حداقل اول خودم بتونم بفهمم مشکل از کجاست؟
1 53
دلیل نداشتن احساس به جنس مخالف وبی تفاوتی چیه
1 53
سلام خسته نباشید من یه مشکلی برام پیش اومده در مورد همسرم و نمیتونم باید چطور رفتار کنم 5ساله ازدواج کردیم و تهران تقریبا تنها هستیم ، چند وقتی هست حتی اگر دستشویی رفتنم کمی طول بکشه همسرم صدا میکنه که کجایی؟ دو دقیقه توی خونه جلو چشمش نباشم یا صدام رو نشنوه صدام میکنه، حتی شده شب برای خوردن اب بیدار شدم از تخت بیام پایین سراسیمه پریده رو تخت نشسته که کجا داری میری؟ نمیدونم با این حسش چطور باید رفتار کنم؟ بعضی مواقع اعصابم میریزه به هم اهل بیرون رفتن تنها اضلا نیستم یعنی توی این 5 سال نشده تنها جایی برم فقط یه مورد مراسم ختم زنداییم دو روز مجبور شدم رفتم شهرستان و برگشتم. نمیدونم این رفتارش رو چکار کنم؟ راهنماییم کنید ممنون میشم
1 25
رابطم با دوست پسرم سرد شده چ کنم رابطمون مث روز اول شه
1 46
من الان پیش دکتر ظهیرالدین توی خ سمیه ميرم میخواستم ببینم تشخيصش و انتخاب داروش درست بوده
1 55
وسواس فكري چيست
1 185
سلام من پنج ماهه با مریضی خانمم درگیرم پنج ماه پیش بر اثر یک رعد و برق ترسید و بيماريش شروع شد سه ماه که دکترهای متفاوت رفتم ولی بدتر شد تشنج میکرد تبهم میزد دو ماهه که داره اینی پرامين 25 و اپی وال 200 مصرف میکنه ولی روند بهبودی نداره و خوابش زیاده و خیلی افسرده است من هنوز نمیدانم بيماريش چیه و اینکه این داروها خوبه برای بهبوديش
1 31
بصورت مداوم در طول روزاحساس ميكنم كاري بايد انجام ميدادم كه نداده ام
1 27
ايا ميشوداين استرس را از بين برد
1 73
سوالات
امتیاز جواب نمایش
چگونه اندازه آلت تناسلی را بزرگ کنیم
1 44
شرمنده کمکی نمیتونید بکنید که حداقل اول خودم بتونم بفهمم مشکل از کجاست؟
1 53
دلیل نداشتن احساس به جنس مخالف وبی تفاوتی چیه
1 53
سلام خسته نباشید من یه مشکلی برام پیش اومده در مورد همسرم و نمیتونم باید چطور رفتار کنم 5ساله ازدواج کردیم و تهران تقریبا تنها هستیم ، چند وقتی هست حتی اگر دستشویی رفتنم کمی طول بکشه همسرم صدا میکنه که کجایی؟ دو دقیقه توی خونه جلو چشمش نباشم یا صدام رو نشنوه صدام میکنه، حتی شده شب برای خوردن اب بیدار شدم از تخت بیام پایین سراسیمه پریده رو تخت نشسته که کجا داری میری؟ نمیدونم با این حسش چطور باید رفتار کنم؟ بعضی مواقع اعصابم میریزه به هم اهل بیرون رفتن تنها اضلا نیستم یعنی توی این 5 سال نشده تنها جایی برم فقط یه مورد مراسم ختم زنداییم دو روز مجبور شدم رفتم شهرستان و برگشتم. نمیدونم این رفتارش رو چکار کنم؟ راهنماییم کنید ممنون میشم
1 25
رابطم با دوست پسرم سرد شده چ کنم رابطمون مث روز اول شه
1 46
من الان پیش دکتر ظهیرالدین توی خ سمیه ميرم میخواستم ببینم تشخيصش و انتخاب داروش درست بوده
1 55
وسواس فكري چيست
1 185
سلام من پنج ماهه با مریضی خانمم درگیرم پنج ماه پیش بر اثر یک رعد و برق ترسید و بيماريش شروع شد سه ماه که دکترهای متفاوت رفتم ولی بدتر شد تشنج میکرد تبهم میزد دو ماهه که داره اینی پرامين 25 و اپی وال 200 مصرف میکنه ولی روند بهبودی نداره و خوابش زیاده و خیلی افسرده است من هنوز نمیدانم بيماريش چیه و اینکه این داروها خوبه برای بهبوديش
1 31
بصورت مداوم در طول روزاحساس ميكنم كاري بايد انجام ميدادم كه نداده ام
1 27
ايا ميشوداين استرس را از بين برد
1 73

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند