لیست سوالات پزشکی

روانشناسی و مشاوره

3528- سلام .وقتتون بخیر.من الهه هستم و 20 سالمه.عرضم به حضورتون من شهوتم زیاده و خیلی ناراحتم.و علاقه ای شدید ب برده شدن و ارتباط با پسرا دارم. حتی گاها شده ک من فک کنم برم تو پارک با یکی دوس بشم و یا عضو صیغه ای ها بشم اما جلو خودمو میگیرم. فکر و تخیلات وحشتناک زیادی میکنم ک رو درسام تاثیر گذاشته.ایا اینا مشکل روانیه؟؟؟تو رو خدا کمکم کنید.

جواب

3511- دکتر برای پسر 7ساله ام استراموکس 10 تجویز کرده،کپسول نميتونه بخوره میتونم پودرشو تو آب حل کنم بهش بدم؟

جواب

3510- دختری دارم ۱۸ ساله خیلی خیلی عصبی است چه کنم

جواب

3498- دخترمن ن۸سال سن داره اصلا به حرف من گوش نمیکند وصداش میزنم جواب نمیدهد چطوربا ان برخور دکنم

جواب

3489- من حرف شما رو قبول دارم اره پیش دکتر روانشناس وقت گرفتم که برم لطفا به جز اون دو موردروشهای دیگر رو در لحظه قرار گرفتن در محیط بسته بگویید مرسی؟

جواب

3488- ســــلــــام مــــن ے دخــــتــــر 19 ســــالــــه هســــتــــم 5ســــالــــے مــــیــــشــــه ڪ مــــتــــوجــــه شــــدم مــــبــــتــــلــــا ب فــــوبــــیــــاے اجــــتــــمــــاعــــے هســــتــــم ایــــن تــــرس ب حــــدے شــــدیــــده ڪ حــــتــــے از صــــحــــبــــت ڪــردن حــــضــــورے بــــا خــــود دڪــتــــر هم مــــیــــتــــرســــم بــــا هم ســــن هاے خــــودمــــم نــــمــــیــــتــــونــــم رابــــطــــه بــــرقــــرار ڪــنــــمــــ ب همــــیــــن خــــاطــــر ڪ دانــــشــــگــــاه نــــرفــــتــــمــــ از چــــیــــزے گــــذشــــتــــم ڪ آرزوم بــــوده ب ڪــســــے هم نــــمــــیــــتــــونــــم تــــوضــــیــــح بــــدم ڪ دلــــیــــلــــش چــــیــــه ایــــن مــــوضــــوع خــــیــــلــــے داره اذیــــتــــم مــــیــــڪــنــــه فــــشــــارے ڪ اطــــرافــــیــــانــــم وارد مــــیــــڪــنــــن نــــمــــیــــتــــونــــم تــــحــــمــــل ڪــنــــمــــ تــــحــــصــــیــــلــــات بــــراے خــــانــــواده ے مــــا خــــیــــلــــے مــــهمــــه مــــن چــــیــــڪــار مــــیــــتــــونــــم بــــڪــنــــم نــــه خــــانــــوادم مــــیــــدونــــن ڪ ڪــمــــڪــم ڪــنــــن نــــه خــــودم مــــیــــتــــونــــم بــــا دڪــتــــر صــــحــــبــــت ڪــنــــم ب مــــروز زمــــان خــــوب نــــمــــیــــشــــه؟ ایــــنــمــــبــــگــــمــڪ مــــن اصــــلــــا ایــــنــــجــــورے نــــبــــودم همــــه چــــے از دبــــیــــرســــتــــانــــم شــــروع شــــد...

جواب

3477- وسواس طی چند جلسه حدودا درمان داره

جواب

3444- منبعی هست که بشه خیلی کامل وجامعتر باشه؟

جواب

3441- چه كتابي در رابطه با ديالكتيك درماني براي بردر لاين معرفي مي كنيد؟

جواب

3438- سلام. مدتیست احساس میکنم به گل اعتیاد پیدا کردم. از وقتی به این خودآگاهی رسیدم خیلی غمگینم... دو روزه که مصرف رو بطور جدی کنار گذاشتم. خواستم ببینم آیا واقعا ممکنه وضعیت حافظه و نشاطم که الان ضعیف شدن به حالت طبیعی برگردن؟ اگه آره چطوری؟ خیلی ناراحتم.. ممنون.

جواب