سوالات
امتیاز جواب نمایش
برای درمان ترس از حفره یا فوبیای سوراخ چه کنیم ؟
0 1
سلام حالم بده
0 0
سلام هيبنوتيزم جيست?
0 7
معجزه اتفاق می افتد
0 3
جوابمو دریافت نکردم
0 24
سلام وقت بخیر .ازدواج با دختری که 8 سال کوچکتر هست مشکلی ایجاد نمیکنه .خانواده این خانوم مثل خانواده ی خود من فرهنگی هستند و ارتباط نزدیکی بین دو خانواده هست .و سالهاست همدیگه رو میشناسیم.این خانوم امثال کنکور داره که فکر میکنم میشه 19 سالش و اقا پسر خونه ی ما 26 سال داره .ما خواستگاری کردیم جواب رد نگرفتیم بهمون گفتن که سن دختر خانوم یمقدار بره بالاتر بعد دوباره مطرح کنید .البته نه اینکه این جواب رد باشه ما خانواده رو کاملا میشناسیم به عقیده ی اونها ازدواج دختر در 19 سالگی اشتباه هست .
0 3
سلام من گاهی اوقات بسیار خوش هستم و گاهی بسیار ناراحت و گریه می کنم نمی دانم به دلیل چه هیچ مشکلی هم ندارم آیا واقعا من آدم روانی هستم؟باید پیش پزشک مراجعه کنم؟
0 7
سلام.شما تست توواtova داریدهمچنین تست نقشه مغزی؟
0 3
علائم افسردگی و مبارزه با آن
0 4
زیاد میخوابم هروقت از شب بخوابم روز ساعت یک دو یا سه پامیشم دربیدارشدنم دچار مشکلم درمانش چیه
0 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
برای درمان ترس از حفره یا فوبیای سوراخ چه کنیم ؟
1 1
سلام حالم بده
1 0
سلام هيبنوتيزم جيست?
1 7
معجزه اتفاق می افتد
1 3
جوابمو دریافت نکردم
1 24
سلام وقت بخیر .ازدواج با دختری که 8 سال کوچکتر هست مشکلی ایجاد نمیکنه .خانواده این خانوم مثل خانواده ی خود من فرهنگی هستند و ارتباط نزدیکی بین دو خانواده هست .و سالهاست همدیگه رو میشناسیم.این خانوم امثال کنکور داره که فکر میکنم میشه 19 سالش و اقا پسر خونه ی ما 26 سال داره .ما خواستگاری کردیم جواب رد نگرفتیم بهمون گفتن که سن دختر خانوم یمقدار بره بالاتر بعد دوباره مطرح کنید .البته نه اینکه این جواب رد باشه ما خانواده رو کاملا میشناسیم به عقیده ی اونها ازدواج دختر در 19 سالگی اشتباه هست .
1 3
سلام من گاهی اوقات بسیار خوش هستم و گاهی بسیار ناراحت و گریه می کنم نمی دانم به دلیل چه هیچ مشکلی هم ندارم آیا واقعا من آدم روانی هستم؟باید پیش پزشک مراجعه کنم؟
1 7
سلام.شما تست توواtova داریدهمچنین تست نقشه مغزی؟
1 3
علائم افسردگی و مبارزه با آن
1 4
زیاد میخوابم هروقت از شب بخوابم روز ساعت یک دو یا سه پامیشم دربیدارشدنم دچار مشکلم درمانش چیه
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
برای درمان ترس از حفره یا فوبیای سوراخ چه کنیم ؟
1 1
سلام حالم بده
1 0
سلام هيبنوتيزم جيست?
1 7
معجزه اتفاق می افتد
1 3
جوابمو دریافت نکردم
1 24
سلام وقت بخیر .ازدواج با دختری که 8 سال کوچکتر هست مشکلی ایجاد نمیکنه .خانواده این خانوم مثل خانواده ی خود من فرهنگی هستند و ارتباط نزدیکی بین دو خانواده هست .و سالهاست همدیگه رو میشناسیم.این خانوم امثال کنکور داره که فکر میکنم میشه 19 سالش و اقا پسر خونه ی ما 26 سال داره .ما خواستگاری کردیم جواب رد نگرفتیم بهمون گفتن که سن دختر خانوم یمقدار بره بالاتر بعد دوباره مطرح کنید .البته نه اینکه این جواب رد باشه ما خانواده رو کاملا میشناسیم به عقیده ی اونها ازدواج دختر در 19 سالگی اشتباه هست .
1 3
سلام من گاهی اوقات بسیار خوش هستم و گاهی بسیار ناراحت و گریه می کنم نمی دانم به دلیل چه هیچ مشکلی هم ندارم آیا واقعا من آدم روانی هستم؟باید پیش پزشک مراجعه کنم؟
1 7
سلام.شما تست توواtova داریدهمچنین تست نقشه مغزی؟
1 3
علائم افسردگی و مبارزه با آن
1 4
زیاد میخوابم هروقت از شب بخوابم روز ساعت یک دو یا سه پامیشم دربیدارشدنم دچار مشکلم درمانش چیه
1 4
سوالات
امتیاز جواب نمایش
برای درمان ترس از حفره یا فوبیای سوراخ چه کنیم ؟
1 1
سلام حالم بده
1 0
سلام هيبنوتيزم جيست?
1 7
معجزه اتفاق می افتد
1 3
جوابمو دریافت نکردم
1 24
سلام وقت بخیر .ازدواج با دختری که 8 سال کوچکتر هست مشکلی ایجاد نمیکنه .خانواده این خانوم مثل خانواده ی خود من فرهنگی هستند و ارتباط نزدیکی بین دو خانواده هست .و سالهاست همدیگه رو میشناسیم.این خانوم امثال کنکور داره که فکر میکنم میشه 19 سالش و اقا پسر خونه ی ما 26 سال داره .ما خواستگاری کردیم جواب رد نگرفتیم بهمون گفتن که سن دختر خانوم یمقدار بره بالاتر بعد دوباره مطرح کنید .البته نه اینکه این جواب رد باشه ما خانواده رو کاملا میشناسیم به عقیده ی اونها ازدواج دختر در 19 سالگی اشتباه هست .
1 3
سلام من گاهی اوقات بسیار خوش هستم و گاهی بسیار ناراحت و گریه می کنم نمی دانم به دلیل چه هیچ مشکلی هم ندارم آیا واقعا من آدم روانی هستم؟باید پیش پزشک مراجعه کنم؟
1 7
سلام.شما تست توواtova داریدهمچنین تست نقشه مغزی؟
1 3
علائم افسردگی و مبارزه با آن
1 4
زیاد میخوابم هروقت از شب بخوابم روز ساعت یک دو یا سه پامیشم دربیدارشدنم دچار مشکلم درمانش چیه
1 4

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند