لیست سوالات پزشکی

دستگاه گوارش

71992- مقاطعی از مخاط معده آنترال و اکسینتیک با ادم انفیلترای شدید آماسی غالب لنفوپلاسماسیتری با تشکیل فولیکولهای لنفاوی و کریپتیت نوتروفیلی منتشر در لامیناپروپریا به همراه آتیبی راکتیو اپیتلیال شدید روئت شد. همچنین آرگانیسم های شبیهH pylori در سطوح مخاطی به تعداد زیاد مشاهده شد. میخواستم ببینم نتیجه ی این آندوسکوپی چیه؟؟؟؟

جواب

71991- با سلام میخواستم ببینم نتیجه ی این چیه؟

جواب

71983- آیا اریتروپوئیتین بعداز شیمیایی تا یک ماه یک روز درمیان باید تزریق شود

جواب

71981- سوال من درباره شیمی درمانی میباشد

جواب

71977- علت داغ شدن شدید بدن تهوع واستفراغ

جواب

71963- لرزش بدن و استرس و احساس تهوع

جواب

71950- وقتی دور ناف به خصوص بالای ناف رو لمس میکنم احساس سفتی میکنم.ایا طبیعی است؟

جواب

71916- روده هام صدا میده

جواب

71915- لینک روزدم جوابی نداد

جواب

71912- من بیماریpscوکرونlBD دارم دکتر گوارش روزی یکی قرص پرد نیزولون 5 میلی وازارام 50 و اردوکسی 250 روزی 2 عدد برام نوشته علایم معده درد من بهتر شده اما هنوز بعضی از روزها درد معده واسهال دارم ب دکتر ک گفتم کلیدنیوم وامپرازولم نوشت ولی دردم بدتر شد ولش کردم چه کار کنم ک خوب بشم

جواب