لیست سوالات پزشکی

دستگاه گوارش

9489- سلام هزینه اندوسکوپی چقدره .

جواب

9441- ســلــامــ مــیــخــواســتــم بــپــرســم ڪــه نــوشــیــدن آب یــخ در هنــگــام فــعــالــیــت ورزشــے ڪــه بــدن داغ و عــرق ریــز اســت چــه عــوارضــے دارد و آیــا بــاعــث ورم و ســنــڪــیــنــے شــڪــم مــیــشــود..مــمــنــونــ

جواب

9435- ســلــامــ مــیــخــواســتــم بــدانــم عــوارض اســتــفــراغ زیــاد چــیــســت بــه خــصــوص زمــانــے ڪــه مــعــده خــالــے بــاشــد و فــشــار زیــادے بــه دســتــگــاه گــوارش وارد شــود آیــا بــاعــث نــفــخ و ورم شــڪــم مــیــشــود

جواب

9383- آیا عمل کیست ریه خطرناک است

جواب

9382- چراسوزش درسمت چپ قفسه سینه دارم درحالی که مشکل قلبی ندارم

جواب

9368- بیست تا قرص آ.اس.آ۸۰ خوردم الان پشیمونم چیکار کنم میترسم چیزیم شهّ.. 21 سالمه

جواب

9363- برای درمان بواسیر از چه دارویی استفاده میشه کرد که جواب بده

جواب

9362- برای درمان بواسیر از چه دارویی استفاده باید کرد

جواب

9354- راههاي رفع بيماريهاي عصبي روده مثل سندروم روده تحريك پذير

جواب

9347- بعضی اوقات حالت تحوع بهم دست میده سرم احساس سنگینی میکنی و هرچیزی ک میخورم انگار سر معدمه آرغ هم گاهی اوقات میزنم

جواب