سوالات
امتیاز جواب نمایش
روزی یک عددقرص آلبندازول به مدت 15روزبرای بیماری کرمک کافی است یاخیرقبلا دودوره مبندازول مصرف کردم بدون نتیجه بوده
0 1
سلام کبد جرب
0 3
سلام لینک ارسالی بازنمی شود میشه راهنمایی بفرمایید
0 5
سلام بنده ازپروتزپا استفاده میکنم از۱۰ روزپیش از پایین شکمم دردی شروع شده همانند دردزخم چاقو گاه گاهی قطع ووسل میشود وهرموقع احساس تخلیه روده رادارم ازمحل انتهایی شکم احساس درد می کنم. قابل ذکر است چندسالی هم بعلت تصادف ناف شکم اینجانب بازبود وگاه گاهی بسته میشد وعفونت ازآن خارج میشود وبنابه گفته پزشکان باتمیزنگه داشتن والکل ریختن ترمیم یافته خواهشمند است درمورددرمان درد شکم اینجانب راهنمایی فرمایید
0 0
مدتی است که دایم آروغ میزنم به طوریکه پشت سر هم بادگلو میزنم. بعضی مواقع فشار به دیافراگم سینه وارد میشه وباد خارج نمیشه. اذیت میشم. چه کنم. ممنون
0 4
باسلام برای درمان رفلاکس معده درزمان شیردهی چه قرصی بخورم تاعوارضی برای کودک نداشته باشد.تشکر
0 3
سلام من الان چند روزه که به جای مدفوع خون بیرون میرم
0 4
رفع حالت تهوع
0 2
من الان ۱۰ ماهه دفع بصورت اسهال دارم، به رنگ روشن و همراه باز گاز، یک الی دوبار در روز و با فاصله. البته گاهی عادی یا تبدیل به یبوست میشه. اکثراً نفخ روده دارم و هرموقع نفخ بیشتر میشه این حالت هم تشدید میشه. خون هم ندیدم تاحالا، یه راهنمایی میکنید؟ حدس میزنید مشکلم چیه؟
0 1
بهترین روشهای مبارزه با یبوست
0 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
روزی یک عددقرص آلبندازول به مدت 15روزبرای بیماری کرمک کافی است یاخیرقبلا دودوره مبندازول مصرف کردم بدون نتیجه بوده
1 1
سلام کبد جرب
1 3
سلام لینک ارسالی بازنمی شود میشه راهنمایی بفرمایید
1 5
سلام بنده ازپروتزپا استفاده میکنم از۱۰ روزپیش از پایین شکمم دردی شروع شده همانند دردزخم چاقو گاه گاهی قطع ووسل میشود وهرموقع احساس تخلیه روده رادارم ازمحل انتهایی شکم احساس درد می کنم. قابل ذکر است چندسالی هم بعلت تصادف ناف شکم اینجانب بازبود وگاه گاهی بسته میشد وعفونت ازآن خارج میشود وبنابه گفته پزشکان باتمیزنگه داشتن والکل ریختن ترمیم یافته خواهشمند است درمورددرمان درد شکم اینجانب راهنمایی فرمایید
1 0
مدتی است که دایم آروغ میزنم به طوریکه پشت سر هم بادگلو میزنم. بعضی مواقع فشار به دیافراگم سینه وارد میشه وباد خارج نمیشه. اذیت میشم. چه کنم. ممنون
1 4
باسلام برای درمان رفلاکس معده درزمان شیردهی چه قرصی بخورم تاعوارضی برای کودک نداشته باشد.تشکر
1 3
سلام من الان چند روزه که به جای مدفوع خون بیرون میرم
1 4
رفع حالت تهوع
1 2
من الان ۱۰ ماهه دفع بصورت اسهال دارم، به رنگ روشن و همراه باز گاز، یک الی دوبار در روز و با فاصله. البته گاهی عادی یا تبدیل به یبوست میشه. اکثراً نفخ روده دارم و هرموقع نفخ بیشتر میشه این حالت هم تشدید میشه. خون هم ندیدم تاحالا، یه راهنمایی میکنید؟ حدس میزنید مشکلم چیه؟
1 1
بهترین روشهای مبارزه با یبوست
1 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
روزی یک عددقرص آلبندازول به مدت 15روزبرای بیماری کرمک کافی است یاخیرقبلا دودوره مبندازول مصرف کردم بدون نتیجه بوده
1 1
سلام کبد جرب
1 3
سلام لینک ارسالی بازنمی شود میشه راهنمایی بفرمایید
1 5
سلام بنده ازپروتزپا استفاده میکنم از۱۰ روزپیش از پایین شکمم دردی شروع شده همانند دردزخم چاقو گاه گاهی قطع ووسل میشود وهرموقع احساس تخلیه روده رادارم ازمحل انتهایی شکم احساس درد می کنم. قابل ذکر است چندسالی هم بعلت تصادف ناف شکم اینجانب بازبود وگاه گاهی بسته میشد وعفونت ازآن خارج میشود وبنابه گفته پزشکان باتمیزنگه داشتن والکل ریختن ترمیم یافته خواهشمند است درمورددرمان درد شکم اینجانب راهنمایی فرمایید
1 0
مدتی است که دایم آروغ میزنم به طوریکه پشت سر هم بادگلو میزنم. بعضی مواقع فشار به دیافراگم سینه وارد میشه وباد خارج نمیشه. اذیت میشم. چه کنم. ممنون
1 4
باسلام برای درمان رفلاکس معده درزمان شیردهی چه قرصی بخورم تاعوارضی برای کودک نداشته باشد.تشکر
1 3
سلام من الان چند روزه که به جای مدفوع خون بیرون میرم
1 4
رفع حالت تهوع
1 2
من الان ۱۰ ماهه دفع بصورت اسهال دارم، به رنگ روشن و همراه باز گاز، یک الی دوبار در روز و با فاصله. البته گاهی عادی یا تبدیل به یبوست میشه. اکثراً نفخ روده دارم و هرموقع نفخ بیشتر میشه این حالت هم تشدید میشه. خون هم ندیدم تاحالا، یه راهنمایی میکنید؟ حدس میزنید مشکلم چیه؟
1 1
بهترین روشهای مبارزه با یبوست
1 2
سوالات
امتیاز جواب نمایش
روزی یک عددقرص آلبندازول به مدت 15روزبرای بیماری کرمک کافی است یاخیرقبلا دودوره مبندازول مصرف کردم بدون نتیجه بوده
1 1
سلام کبد جرب
1 3
سلام لینک ارسالی بازنمی شود میشه راهنمایی بفرمایید
1 5
سلام بنده ازپروتزپا استفاده میکنم از۱۰ روزپیش از پایین شکمم دردی شروع شده همانند دردزخم چاقو گاه گاهی قطع ووسل میشود وهرموقع احساس تخلیه روده رادارم ازمحل انتهایی شکم احساس درد می کنم. قابل ذکر است چندسالی هم بعلت تصادف ناف شکم اینجانب بازبود وگاه گاهی بسته میشد وعفونت ازآن خارج میشود وبنابه گفته پزشکان باتمیزنگه داشتن والکل ریختن ترمیم یافته خواهشمند است درمورددرمان درد شکم اینجانب راهنمایی فرمایید
1 0
مدتی است که دایم آروغ میزنم به طوریکه پشت سر هم بادگلو میزنم. بعضی مواقع فشار به دیافراگم سینه وارد میشه وباد خارج نمیشه. اذیت میشم. چه کنم. ممنون
1 4
باسلام برای درمان رفلاکس معده درزمان شیردهی چه قرصی بخورم تاعوارضی برای کودک نداشته باشد.تشکر
1 3
سلام من الان چند روزه که به جای مدفوع خون بیرون میرم
1 4
رفع حالت تهوع
1 2
من الان ۱۰ ماهه دفع بصورت اسهال دارم، به رنگ روشن و همراه باز گاز، یک الی دوبار در روز و با فاصله. البته گاهی عادی یا تبدیل به یبوست میشه. اکثراً نفخ روده دارم و هرموقع نفخ بیشتر میشه این حالت هم تشدید میشه. خون هم ندیدم تاحالا، یه راهنمایی میکنید؟ حدس میزنید مشکلم چیه؟
1 1
بهترین روشهای مبارزه با یبوست
1 2

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند