سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام من خود کارمند هستم ،واز دختر ۱۶ ماهه ام مادرم نگهداری میکند.چند ماهی است که بسیار بد غذا شده و به شدت وزن کم کرده در ضمن زیر یک سالگی راه افتاده ومرتب راه میرود،شربت های ویتامین و مکمل هم به او میدهم ،چه کار کنم اشتها داشته باشد
0 1 24
چه چیزی مصرف شود که تمام ویتامینهای مورد نیاز را به بدن برساند؟؟
0 1 7
شکم وپهلو با چه قرص گیاهی خوبه وبی ضرر است که لاغرشود؟
0 1 26
سلام 26سالمه لطفا درمورد اضافه وزن حدود18کیلو راهنماییم کنین.هیچ گونه مشکل وبیماری ندارم فقط معدم نفاخ هست ویبوست هم دارم
0 1 6
فشارم هميشه پايين است براي بالا اومدن فشار خون بايد چه دارويي ويا ويتاميني مصرف كرد
0 1 32
قد157.وزن73. ی برنامه غذایی میخوام ک شکم وپهلوم اب بشن
0 1 8
راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ پسر شش ساله ام از بقیه هم سن های خودش کوتاهتره
0 1 28
راه از بین بردن سریع تر موهای زاید در ناحیه بیکینی و زیر بغل بعد از لیزر چیست ؟ ایا راهی برای تسریع در زدوده شدن این موها وجود دارد؟ راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ فرزند پسر من از بقیه هم سن های خودش کوتاه تره راه درمان پلک زدن مداوم پسر ۱۰ ساله من چیست ؟ آیا با زالو درمانی و بادکش کردن تیرویید کم کاری ان برای همیشه درمان می شود؟ راه کوچک کردن معده و از بین بردن نفخ آن چیست؟ راه نابود کردن زگیل تناسلی چیست؟ پسر ۶ ساله من زمانی که گریه می کنه ریسه می ره و رنگ صورتش می پره و یا وقتی که جایی از بدنش درد می گیره
0 1 6
اصلا میل غذا ندارم و هر چیزی که میخورم معده ام درد میکند و سوزش بدی دارد و بعضا به قلبم نیز میزند چه اتفاقی افتاده
0 1 26
رو ناخنام نقطه نقطه شده انگار با میخ سوراخش کردن از چی میتونه باشه چیکار کنم؟؟؟
0 1 6
سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام من خود کارمند هستم ،واز دختر ۱۶ ماهه ام مادرم نگهداری میکند.چند ماهی است که بسیار بد غذا شده و به شدت وزن کم کرده در ضمن زیر یک سالگی راه افتاده ومرتب راه میرود،شربت های ویتامین و مکمل هم به او میدهم ،چه کار کنم اشتها داشته باشد
1 24
چه چیزی مصرف شود که تمام ویتامینهای مورد نیاز را به بدن برساند؟؟
1 7
شکم وپهلو با چه قرص گیاهی خوبه وبی ضرر است که لاغرشود؟
1 26
سلام 26سالمه لطفا درمورد اضافه وزن حدود18کیلو راهنماییم کنین.هیچ گونه مشکل وبیماری ندارم فقط معدم نفاخ هست ویبوست هم دارم
1 6
فشارم هميشه پايين است براي بالا اومدن فشار خون بايد چه دارويي ويا ويتاميني مصرف كرد
1 32
قد157.وزن73. ی برنامه غذایی میخوام ک شکم وپهلوم اب بشن
1 8
راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ پسر شش ساله ام از بقیه هم سن های خودش کوتاهتره
1 28
راه از بین بردن سریع تر موهای زاید در ناحیه بیکینی و زیر بغل بعد از لیزر چیست ؟ ایا راهی برای تسریع در زدوده شدن این موها وجود دارد؟ راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ فرزند پسر من از بقیه هم سن های خودش کوتاه تره راه درمان پلک زدن مداوم پسر ۱۰ ساله من چیست ؟ آیا با زالو درمانی و بادکش کردن تیرویید کم کاری ان برای همیشه درمان می شود؟ راه کوچک کردن معده و از بین بردن نفخ آن چیست؟ راه نابود کردن زگیل تناسلی چیست؟ پسر ۶ ساله من زمانی که گریه می کنه ریسه می ره و رنگ صورتش می پره و یا وقتی که جایی از بدنش درد می گیره
1 6
اصلا میل غذا ندارم و هر چیزی که میخورم معده ام درد میکند و سوزش بدی دارد و بعضا به قلبم نیز میزند چه اتفاقی افتاده
1 26
رو ناخنام نقطه نقطه شده انگار با میخ سوراخش کردن از چی میتونه باشه چیکار کنم؟؟؟
1 6
سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام من خود کارمند هستم ،واز دختر ۱۶ ماهه ام مادرم نگهداری میکند.چند ماهی است که بسیار بد غذا شده و به شدت وزن کم کرده در ضمن زیر یک سالگی راه افتاده ومرتب راه میرود،شربت های ویتامین و مکمل هم به او میدهم ،چه کار کنم اشتها داشته باشد
1 24
چه چیزی مصرف شود که تمام ویتامینهای مورد نیاز را به بدن برساند؟؟
1 7
شکم وپهلو با چه قرص گیاهی خوبه وبی ضرر است که لاغرشود؟
1 26
سلام 26سالمه لطفا درمورد اضافه وزن حدود18کیلو راهنماییم کنین.هیچ گونه مشکل وبیماری ندارم فقط معدم نفاخ هست ویبوست هم دارم
1 6
فشارم هميشه پايين است براي بالا اومدن فشار خون بايد چه دارويي ويا ويتاميني مصرف كرد
1 32
قد157.وزن73. ی برنامه غذایی میخوام ک شکم وپهلوم اب بشن
1 8
راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ پسر شش ساله ام از بقیه هم سن های خودش کوتاهتره
1 28
راه از بین بردن سریع تر موهای زاید در ناحیه بیکینی و زیر بغل بعد از لیزر چیست ؟ ایا راهی برای تسریع در زدوده شدن این موها وجود دارد؟ راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ فرزند پسر من از بقیه هم سن های خودش کوتاه تره راه درمان پلک زدن مداوم پسر ۱۰ ساله من چیست ؟ آیا با زالو درمانی و بادکش کردن تیرویید کم کاری ان برای همیشه درمان می شود؟ راه کوچک کردن معده و از بین بردن نفخ آن چیست؟ راه نابود کردن زگیل تناسلی چیست؟ پسر ۶ ساله من زمانی که گریه می کنه ریسه می ره و رنگ صورتش می پره و یا وقتی که جایی از بدنش درد می گیره
1 6
اصلا میل غذا ندارم و هر چیزی که میخورم معده ام درد میکند و سوزش بدی دارد و بعضا به قلبم نیز میزند چه اتفاقی افتاده
1 26
رو ناخنام نقطه نقطه شده انگار با میخ سوراخش کردن از چی میتونه باشه چیکار کنم؟؟؟
1 6
سوالات
امتیاز جواب نمایش
با سلام من خود کارمند هستم ،واز دختر ۱۶ ماهه ام مادرم نگهداری میکند.چند ماهی است که بسیار بد غذا شده و به شدت وزن کم کرده در ضمن زیر یک سالگی راه افتاده ومرتب راه میرود،شربت های ویتامین و مکمل هم به او میدهم ،چه کار کنم اشتها داشته باشد
1 24
چه چیزی مصرف شود که تمام ویتامینهای مورد نیاز را به بدن برساند؟؟
1 7
شکم وپهلو با چه قرص گیاهی خوبه وبی ضرر است که لاغرشود؟
1 26
سلام 26سالمه لطفا درمورد اضافه وزن حدود18کیلو راهنماییم کنین.هیچ گونه مشکل وبیماری ندارم فقط معدم نفاخ هست ویبوست هم دارم
1 6
فشارم هميشه پايين است براي بالا اومدن فشار خون بايد چه دارويي ويا ويتاميني مصرف كرد
1 32
قد157.وزن73. ی برنامه غذایی میخوام ک شکم وپهلوم اب بشن
1 8
راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ پسر شش ساله ام از بقیه هم سن های خودش کوتاهتره
1 28
راه از بین بردن سریع تر موهای زاید در ناحیه بیکینی و زیر بغل بعد از لیزر چیست ؟ ایا راهی برای تسریع در زدوده شدن این موها وجود دارد؟ راه بلند قد شدن کودکان چیست ؟ فرزند پسر من از بقیه هم سن های خودش کوتاه تره راه درمان پلک زدن مداوم پسر ۱۰ ساله من چیست ؟ آیا با زالو درمانی و بادکش کردن تیرویید کم کاری ان برای همیشه درمان می شود؟ راه کوچک کردن معده و از بین بردن نفخ آن چیست؟ راه نابود کردن زگیل تناسلی چیست؟ پسر ۶ ساله من زمانی که گریه می کنه ریسه می ره و رنگ صورتش می پره و یا وقتی که جایی از بدنش درد می گیره
1 6
اصلا میل غذا ندارم و هر چیزی که میخورم معده ام درد میکند و سوزش بدی دارد و بعضا به قلبم نیز میزند چه اتفاقی افتاده
1 26
رو ناخنام نقطه نقطه شده انگار با میخ سوراخش کردن از چی میتونه باشه چیکار کنم؟؟؟
1 6

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند