سوالات
امتیاز جواب نمایش
وسواس فكري و سر درد مرا عذاب مي دهد
0 1 154
خیلی لجبازی وساده است حرف شنوی ندارد مشاوره هم شده نتیجه ندیدم مدام حرف این و اون را میزنه آیا خصلت اخلاقی میتونه باشه دوست داره همش بگه مریظم بهش توجه بشه اگر کسی مریض شود خودش را به مریضی میزند
0 0 135
من حدود ١٥ سال حشيش كشيدم و الان ٤ ساله كه گل ميكشم ديگه خسته شدم و از بهترين راه ميخوام ترك كنم
0 2 140
بهترین روانپزشک در تهران کیه ؟
0 1 184
متشکرم آیا داروهاش مناسب حالش است
0 1 137
سلام من دختر 22ساله دارم که از 15سالگی افسردگی گرفت بر اثررژیم لاغریوسواس خوردن گرفته بود تحت درمان است میگن بیماری دوقطبی ولی 6ساله دارد میخوره زیاد نتیجه ندیدیم الان سه ساله ازدواج کرده ولی خیلی بیحوصله پرخاشگر پرحرف کم تحرک دار که میخوره هالوپرایدول لاموتریژن سیپرالکس ولی مدام از مادر شوهرش بد میگه دوباره داروش عوض کرد ایمیپرامین کلومیپرامین دکتر دیگه ولی حالش بد شد چه کار کنم کمتر از مادر شوهرش حرف بزنه به کارها شم نمیتونه برسه لطفا راهنمای کنید متشکرم مسولیت پذیر نیست
0 3 51
مصرف هالوپریدول به تنهایی معمولا برای درمان چه عوارض روانپزشکی استفاده میشه؟؟
0 3 86
ترک سرترالین به دلیل جرقه های ایجاد شده بود
0 1 136
ترک دارو سرترالین تحت نظر پزشک بوده . اما بعد از ترک دچار بی حالی و خواب زیاد و خمیازه های طولانی شده ام
0 4 58
ایا متخصص اعصاب و روان در تشخیص و درمان با ۶م تفاوت دارند
0 1 150
سوالات
امتیاز جواب نمایش
وسواس فكري و سر درد مرا عذاب مي دهد
1 154
خیلی لجبازی وساده است حرف شنوی ندارد مشاوره هم شده نتیجه ندیدم مدام حرف این و اون را میزنه آیا خصلت اخلاقی میتونه باشه دوست داره همش بگه مریظم بهش توجه بشه اگر کسی مریض شود خودش را به مریضی میزند
1 135
من حدود ١٥ سال حشيش كشيدم و الان ٤ ساله كه گل ميكشم ديگه خسته شدم و از بهترين راه ميخوام ترك كنم
1 140
بهترین روانپزشک در تهران کیه ؟
1 184
متشکرم آیا داروهاش مناسب حالش است
1 137
سلام من دختر 22ساله دارم که از 15سالگی افسردگی گرفت بر اثررژیم لاغریوسواس خوردن گرفته بود تحت درمان است میگن بیماری دوقطبی ولی 6ساله دارد میخوره زیاد نتیجه ندیدیم الان سه ساله ازدواج کرده ولی خیلی بیحوصله پرخاشگر پرحرف کم تحرک دار که میخوره هالوپرایدول لاموتریژن سیپرالکس ولی مدام از مادر شوهرش بد میگه دوباره داروش عوض کرد ایمیپرامین کلومیپرامین دکتر دیگه ولی حالش بد شد چه کار کنم کمتر از مادر شوهرش حرف بزنه به کارها شم نمیتونه برسه لطفا راهنمای کنید متشکرم مسولیت پذیر نیست
1 51
مصرف هالوپریدول به تنهایی معمولا برای درمان چه عوارض روانپزشکی استفاده میشه؟؟
1 86
ترک سرترالین به دلیل جرقه های ایجاد شده بود
1 136
ترک دارو سرترالین تحت نظر پزشک بوده . اما بعد از ترک دچار بی حالی و خواب زیاد و خمیازه های طولانی شده ام
1 58
ایا متخصص اعصاب و روان در تشخیص و درمان با ۶م تفاوت دارند
1 150
سوالات
امتیاز جواب نمایش
وسواس فكري و سر درد مرا عذاب مي دهد
1 154
خیلی لجبازی وساده است حرف شنوی ندارد مشاوره هم شده نتیجه ندیدم مدام حرف این و اون را میزنه آیا خصلت اخلاقی میتونه باشه دوست داره همش بگه مریظم بهش توجه بشه اگر کسی مریض شود خودش را به مریضی میزند
1 135
من حدود ١٥ سال حشيش كشيدم و الان ٤ ساله كه گل ميكشم ديگه خسته شدم و از بهترين راه ميخوام ترك كنم
1 140
بهترین روانپزشک در تهران کیه ؟
1 184
متشکرم آیا داروهاش مناسب حالش است
1 137
سلام من دختر 22ساله دارم که از 15سالگی افسردگی گرفت بر اثررژیم لاغریوسواس خوردن گرفته بود تحت درمان است میگن بیماری دوقطبی ولی 6ساله دارد میخوره زیاد نتیجه ندیدیم الان سه ساله ازدواج کرده ولی خیلی بیحوصله پرخاشگر پرحرف کم تحرک دار که میخوره هالوپرایدول لاموتریژن سیپرالکس ولی مدام از مادر شوهرش بد میگه دوباره داروش عوض کرد ایمیپرامین کلومیپرامین دکتر دیگه ولی حالش بد شد چه کار کنم کمتر از مادر شوهرش حرف بزنه به کارها شم نمیتونه برسه لطفا راهنمای کنید متشکرم مسولیت پذیر نیست
1 51
مصرف هالوپریدول به تنهایی معمولا برای درمان چه عوارض روانپزشکی استفاده میشه؟؟
1 86
ترک سرترالین به دلیل جرقه های ایجاد شده بود
1 136
ترک دارو سرترالین تحت نظر پزشک بوده . اما بعد از ترک دچار بی حالی و خواب زیاد و خمیازه های طولانی شده ام
1 58
ایا متخصص اعصاب و روان در تشخیص و درمان با ۶م تفاوت دارند
1 150
سوالات
امتیاز جواب نمایش
وسواس فكري و سر درد مرا عذاب مي دهد
1 154
خیلی لجبازی وساده است حرف شنوی ندارد مشاوره هم شده نتیجه ندیدم مدام حرف این و اون را میزنه آیا خصلت اخلاقی میتونه باشه دوست داره همش بگه مریظم بهش توجه بشه اگر کسی مریض شود خودش را به مریضی میزند
1 135
من حدود ١٥ سال حشيش كشيدم و الان ٤ ساله كه گل ميكشم ديگه خسته شدم و از بهترين راه ميخوام ترك كنم
1 140
بهترین روانپزشک در تهران کیه ؟
1 184
متشکرم آیا داروهاش مناسب حالش است
1 137
سلام من دختر 22ساله دارم که از 15سالگی افسردگی گرفت بر اثررژیم لاغریوسواس خوردن گرفته بود تحت درمان است میگن بیماری دوقطبی ولی 6ساله دارد میخوره زیاد نتیجه ندیدیم الان سه ساله ازدواج کرده ولی خیلی بیحوصله پرخاشگر پرحرف کم تحرک دار که میخوره هالوپرایدول لاموتریژن سیپرالکس ولی مدام از مادر شوهرش بد میگه دوباره داروش عوض کرد ایمیپرامین کلومیپرامین دکتر دیگه ولی حالش بد شد چه کار کنم کمتر از مادر شوهرش حرف بزنه به کارها شم نمیتونه برسه لطفا راهنمای کنید متشکرم مسولیت پذیر نیست
1 51
مصرف هالوپریدول به تنهایی معمولا برای درمان چه عوارض روانپزشکی استفاده میشه؟؟
1 86
ترک سرترالین به دلیل جرقه های ایجاد شده بود
1 136
ترک دارو سرترالین تحت نظر پزشک بوده . اما بعد از ترک دچار بی حالی و خواب زیاد و خمیازه های طولانی شده ام
1 58
ایا متخصص اعصاب و روان در تشخیص و درمان با ۶م تفاوت دارند
1 150

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند