سوالات
امتیاز جواب نمایش
عوارض قرص پاروکستین چیست ؟
0 0 16
باسلام برای وسواس فکری که ده سال است خوب نمیشود با دارو چه کار باید کرد ومدام حال جسمانی بدون دارو خراب است باتشکر
0 0 3
با سلام علت سرگیجه و خواب الودگی توسط فلوکستین در چیست
0 1 4
باسلام وخسته نباشی دخترمن ۹ُساله است و۴ سال است تحت درمان می باشد در۶سالگی یک بار تشنج کرد تگرتول استفاده میکرد ولی به صورت خفیف ادامه داشت دکتر لوبل تجویز کرد بامصرف آن وضعیتش بدتر شد وصرع میوکلونیک هم اضافه شد دوباره قرصش راعوض کرد وسابریل تجویز کرد الان بیش از دوسال است مصرف میکند ولی بهبودی کامل صورت نگرفته است خفیف شده وچند مدت کورتون هم استفاده کرده ما تحت نظر دکتری درتهران هستیم ببخشید میخواستم راهنمایی مان کنید اگه ممکنه
0 0 2
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
0 0 2
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
0 1 19
جواب باز نمیشود
2 1 309
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
0 0 10
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
0 0 5
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
2 0 25
سوالات
امتیاز جواب نمایش
عوارض قرص پاروکستین چیست ؟
1 16
باسلام برای وسواس فکری که ده سال است خوب نمیشود با دارو چه کار باید کرد ومدام حال جسمانی بدون دارو خراب است باتشکر
1 3
با سلام علت سرگیجه و خواب الودگی توسط فلوکستین در چیست
1 4
باسلام وخسته نباشی دخترمن ۹ُساله است و۴ سال است تحت درمان می باشد در۶سالگی یک بار تشنج کرد تگرتول استفاده میکرد ولی به صورت خفیف ادامه داشت دکتر لوبل تجویز کرد بامصرف آن وضعیتش بدتر شد وصرع میوکلونیک هم اضافه شد دوباره قرصش راعوض کرد وسابریل تجویز کرد الان بیش از دوسال است مصرف میکند ولی بهبودی کامل صورت نگرفته است خفیف شده وچند مدت کورتون هم استفاده کرده ما تحت نظر دکتری درتهران هستیم ببخشید میخواستم راهنمایی مان کنید اگه ممکنه
1 2
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
1 2
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
1 19
جواب باز نمیشود
1 309
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
1 10
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
1 5
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
1 25
سوالات
امتیاز جواب نمایش
عوارض قرص پاروکستین چیست ؟
1 16
باسلام برای وسواس فکری که ده سال است خوب نمیشود با دارو چه کار باید کرد ومدام حال جسمانی بدون دارو خراب است باتشکر
1 3
با سلام علت سرگیجه و خواب الودگی توسط فلوکستین در چیست
1 4
باسلام وخسته نباشی دخترمن ۹ُساله است و۴ سال است تحت درمان می باشد در۶سالگی یک بار تشنج کرد تگرتول استفاده میکرد ولی به صورت خفیف ادامه داشت دکتر لوبل تجویز کرد بامصرف آن وضعیتش بدتر شد وصرع میوکلونیک هم اضافه شد دوباره قرصش راعوض کرد وسابریل تجویز کرد الان بیش از دوسال است مصرف میکند ولی بهبودی کامل صورت نگرفته است خفیف شده وچند مدت کورتون هم استفاده کرده ما تحت نظر دکتری درتهران هستیم ببخشید میخواستم راهنمایی مان کنید اگه ممکنه
1 2
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
1 2
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
1 19
جواب باز نمیشود
1 309
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
1 10
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
1 5
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
1 25
سوالات
امتیاز جواب نمایش
عوارض قرص پاروکستین چیست ؟
1 16
باسلام برای وسواس فکری که ده سال است خوب نمیشود با دارو چه کار باید کرد ومدام حال جسمانی بدون دارو خراب است باتشکر
1 3
با سلام علت سرگیجه و خواب الودگی توسط فلوکستین در چیست
1 4
باسلام وخسته نباشی دخترمن ۹ُساله است و۴ سال است تحت درمان می باشد در۶سالگی یک بار تشنج کرد تگرتول استفاده میکرد ولی به صورت خفیف ادامه داشت دکتر لوبل تجویز کرد بامصرف آن وضعیتش بدتر شد وصرع میوکلونیک هم اضافه شد دوباره قرصش راعوض کرد وسابریل تجویز کرد الان بیش از دوسال است مصرف میکند ولی بهبودی کامل صورت نگرفته است خفیف شده وچند مدت کورتون هم استفاده کرده ما تحت نظر دکتری درتهران هستیم ببخشید میخواستم راهنمایی مان کنید اگه ممکنه
1 2
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
1 2
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
1 19
جواب باز نمیشود
1 309
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
1 10
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
1 5
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
1 25

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند