سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ،داروهای مفید برای کنترل سومصرف مواد ،مثل هروئین وشیشه کدامها هستند،ممنون ازلطفتون
0 0 45
سلام من مدتی سردردداشتم وبعداز سردردهای شدید تشنج کردم بطوری که درحالت بیهوش بودم همه صداهارو متوجه میشدم ولی هیچ عکس العملی نداشتم ولی بعداز مدت پنج سال تحت نظر دکتر بهتر شدم ولی باکمی عصبانیت باز حالم بدمیشود بطوری که حالت دو قطبی میگیرم بعداز کمی خوابیدن درست میشوم سه نوع دارو میخورم الوینتا...سرترالین. .کارماپازپین لطفا کمکم کنید تا بهتر شوم چیکار کنم که این حالی هایی که توضیح دادم به وجودم نیاد خیلی اذیت میشم ممنون تاکی باید دارو مصرف کنم...؟
0 0 23
سلام خسته نباشید من مدت یکسال که به علت مشغله فکری نه خواب نه خوراک درستی دارم مدتی هم هست که هیچ چیزی خوشحالم نمیکنه با کوچیک ترین توجه هم دلم میگیره وناراحت میشم اگه کسی تو جمعی از خودشان ناراحت یا خوشحال باشن به من بر میخوره ونا احت میشم این روزها فقدر دلم میخوادبشینم سیر دلم گریه کنم
0 0 17
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم آیا سندرم توره درمان داره وآیا باید تمام عمرم دارو بخورم ؟ با تشکر
0 0 15
درمان تیک عصبی چیست؟
0 0 21
در مورد ترنس بودن یه دختر توضیح بدید..دختری که حس میکنه پسره و از دختر بودن خودش بدش میاد امکان داره که برگرده و قبول کنه که دختره؟
0 1 24
ورتیوکستین در ایران تولید می شود؟
0 0 19
آیا اسکیزوفرنی قابل درمانه
0 0 18
سلام ۲۷سالمه و ۶سالی بشدت به صداهای اطراف حساسیت نشان میدهم کوچکترین صدایی مثل موخره میفته تو مغزم و بشدت عصبیم میکنه.مث عطسه خارش بدن خوردن غذا دیدن تیک عصبی در اطراف وخوردن میوه و و و .مشکلم چیه؟
0 0 82
با سلام یکی از دوستان من که حدود 24 تا 25 سالشه حدود 8 ساله که دچار بیماری خود ارضایی هست و هر کار مراقبتی انجام میده درمان نمیشه حالا بهش گفتن که باید بره پیش روانپزشک و دارو مصرف کنه میخواستم ببینم آیا این حرف درسته ؟
0 0 39
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ،داروهای مفید برای کنترل سومصرف مواد ،مثل هروئین وشیشه کدامها هستند،ممنون ازلطفتون
1 45
سلام من مدتی سردردداشتم وبعداز سردردهای شدید تشنج کردم بطوری که درحالت بیهوش بودم همه صداهارو متوجه میشدم ولی هیچ عکس العملی نداشتم ولی بعداز مدت پنج سال تحت نظر دکتر بهتر شدم ولی باکمی عصبانیت باز حالم بدمیشود بطوری که حالت دو قطبی میگیرم بعداز کمی خوابیدن درست میشوم سه نوع دارو میخورم الوینتا...سرترالین. .کارماپازپین لطفا کمکم کنید تا بهتر شوم چیکار کنم که این حالی هایی که توضیح دادم به وجودم نیاد خیلی اذیت میشم ممنون تاکی باید دارو مصرف کنم...؟
1 23
سلام خسته نباشید من مدت یکسال که به علت مشغله فکری نه خواب نه خوراک درستی دارم مدتی هم هست که هیچ چیزی خوشحالم نمیکنه با کوچیک ترین توجه هم دلم میگیره وناراحت میشم اگه کسی تو جمعی از خودشان ناراحت یا خوشحال باشن به من بر میخوره ونا احت میشم این روزها فقدر دلم میخوادبشینم سیر دلم گریه کنم
1 17
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم آیا سندرم توره درمان داره وآیا باید تمام عمرم دارو بخورم ؟ با تشکر
1 15
درمان تیک عصبی چیست؟
1 21
در مورد ترنس بودن یه دختر توضیح بدید..دختری که حس میکنه پسره و از دختر بودن خودش بدش میاد امکان داره که برگرده و قبول کنه که دختره؟
1 24
ورتیوکستین در ایران تولید می شود؟
1 19
آیا اسکیزوفرنی قابل درمانه
1 18
سلام ۲۷سالمه و ۶سالی بشدت به صداهای اطراف حساسیت نشان میدهم کوچکترین صدایی مثل موخره میفته تو مغزم و بشدت عصبیم میکنه.مث عطسه خارش بدن خوردن غذا دیدن تیک عصبی در اطراف وخوردن میوه و و و .مشکلم چیه؟
1 82
با سلام یکی از دوستان من که حدود 24 تا 25 سالشه حدود 8 ساله که دچار بیماری خود ارضایی هست و هر کار مراقبتی انجام میده درمان نمیشه حالا بهش گفتن که باید بره پیش روانپزشک و دارو مصرف کنه میخواستم ببینم آیا این حرف درسته ؟
1 39
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ،داروهای مفید برای کنترل سومصرف مواد ،مثل هروئین وشیشه کدامها هستند،ممنون ازلطفتون
1 45
سلام من مدتی سردردداشتم وبعداز سردردهای شدید تشنج کردم بطوری که درحالت بیهوش بودم همه صداهارو متوجه میشدم ولی هیچ عکس العملی نداشتم ولی بعداز مدت پنج سال تحت نظر دکتر بهتر شدم ولی باکمی عصبانیت باز حالم بدمیشود بطوری که حالت دو قطبی میگیرم بعداز کمی خوابیدن درست میشوم سه نوع دارو میخورم الوینتا...سرترالین. .کارماپازپین لطفا کمکم کنید تا بهتر شوم چیکار کنم که این حالی هایی که توضیح دادم به وجودم نیاد خیلی اذیت میشم ممنون تاکی باید دارو مصرف کنم...؟
1 23
سلام خسته نباشید من مدت یکسال که به علت مشغله فکری نه خواب نه خوراک درستی دارم مدتی هم هست که هیچ چیزی خوشحالم نمیکنه با کوچیک ترین توجه هم دلم میگیره وناراحت میشم اگه کسی تو جمعی از خودشان ناراحت یا خوشحال باشن به من بر میخوره ونا احت میشم این روزها فقدر دلم میخوادبشینم سیر دلم گریه کنم
1 17
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم آیا سندرم توره درمان داره وآیا باید تمام عمرم دارو بخورم ؟ با تشکر
1 15
درمان تیک عصبی چیست؟
1 21
در مورد ترنس بودن یه دختر توضیح بدید..دختری که حس میکنه پسره و از دختر بودن خودش بدش میاد امکان داره که برگرده و قبول کنه که دختره؟
1 24
ورتیوکستین در ایران تولید می شود؟
1 19
آیا اسکیزوفرنی قابل درمانه
1 18
سلام ۲۷سالمه و ۶سالی بشدت به صداهای اطراف حساسیت نشان میدهم کوچکترین صدایی مثل موخره میفته تو مغزم و بشدت عصبیم میکنه.مث عطسه خارش بدن خوردن غذا دیدن تیک عصبی در اطراف وخوردن میوه و و و .مشکلم چیه؟
1 82
با سلام یکی از دوستان من که حدود 24 تا 25 سالشه حدود 8 ساله که دچار بیماری خود ارضایی هست و هر کار مراقبتی انجام میده درمان نمیشه حالا بهش گفتن که باید بره پیش روانپزشک و دارو مصرف کنه میخواستم ببینم آیا این حرف درسته ؟
1 39
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام ،داروهای مفید برای کنترل سومصرف مواد ،مثل هروئین وشیشه کدامها هستند،ممنون ازلطفتون
1 45
سلام من مدتی سردردداشتم وبعداز سردردهای شدید تشنج کردم بطوری که درحالت بیهوش بودم همه صداهارو متوجه میشدم ولی هیچ عکس العملی نداشتم ولی بعداز مدت پنج سال تحت نظر دکتر بهتر شدم ولی باکمی عصبانیت باز حالم بدمیشود بطوری که حالت دو قطبی میگیرم بعداز کمی خوابیدن درست میشوم سه نوع دارو میخورم الوینتا...سرترالین. .کارماپازپین لطفا کمکم کنید تا بهتر شوم چیکار کنم که این حالی هایی که توضیح دادم به وجودم نیاد خیلی اذیت میشم ممنون تاکی باید دارو مصرف کنم...؟
1 23
سلام خسته نباشید من مدت یکسال که به علت مشغله فکری نه خواب نه خوراک درستی دارم مدتی هم هست که هیچ چیزی خوشحالم نمیکنه با کوچیک ترین توجه هم دلم میگیره وناراحت میشم اگه کسی تو جمعی از خودشان ناراحت یا خوشحال باشن به من بر میخوره ونا احت میشم این روزها فقدر دلم میخوادبشینم سیر دلم گریه کنم
1 17
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم آیا سندرم توره درمان داره وآیا باید تمام عمرم دارو بخورم ؟ با تشکر
1 15
درمان تیک عصبی چیست؟
1 21
در مورد ترنس بودن یه دختر توضیح بدید..دختری که حس میکنه پسره و از دختر بودن خودش بدش میاد امکان داره که برگرده و قبول کنه که دختره؟
1 24
ورتیوکستین در ایران تولید می شود؟
1 19
آیا اسکیزوفرنی قابل درمانه
1 18
سلام ۲۷سالمه و ۶سالی بشدت به صداهای اطراف حساسیت نشان میدهم کوچکترین صدایی مثل موخره میفته تو مغزم و بشدت عصبیم میکنه.مث عطسه خارش بدن خوردن غذا دیدن تیک عصبی در اطراف وخوردن میوه و و و .مشکلم چیه؟
1 82
با سلام یکی از دوستان من که حدود 24 تا 25 سالشه حدود 8 ساله که دچار بیماری خود ارضایی هست و هر کار مراقبتی انجام میده درمان نمیشه حالا بهش گفتن که باید بره پیش روانپزشک و دارو مصرف کنه میخواستم ببینم آیا این حرف درسته ؟
1 39

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند