سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
0 1 46
چه داروهایی عوارضی چون افسردگی شدید و بی حسی و بی حالی دارند
0 0 12
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
0 1 44
علام بیماری اسکیزو فرنی چیست؟
0 0 42
دلیل شوکهای پیاپی در خواب چیست
0 0 39
من پسر۱۲ ساله دارم خیلی میترس
0 0 45
قرص کلونیدین و امی تریپترین برای چی هست
0 1 18
داروی دلوکسی کپ برای چیست؟
0 0 23
دوسال پیش بخاطر توهماتی که داشتم پزشک معالج تشخیص اسکیزوفرنی دادن که من اصلا قبول ندارم ؛ الان داروهاموقطع کردم ومشکل توهم ندارم فقط بسیار غمگین وپراسترس هستم ؛ انگار فردی غمگین درونم فریاد میزند ومنرو تشویق به کارهایی میکنه که دوست ندارم هیچ علاقه وامیدی به زندگی ندارم وهیچ چیزی خوشحالم نمیکنه ؛ آیا تشخیص اسکیزو درمورد من درست بوده؟
0 0 24
سلام برای مقابله با افکار خودکشی چه باید کرد ؟ البته سابقه اینکاروهم دارم ؛ فعلا هم هیچ داروی مصرف نمیکنم فقط شبی دو تا کلونازپام میخورم ممنون
5 1 16
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
1 46
چه داروهایی عوارضی چون افسردگی شدید و بی حسی و بی حالی دارند
1 12
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
1 44
علام بیماری اسکیزو فرنی چیست؟
1 42
دلیل شوکهای پیاپی در خواب چیست
1 39
من پسر۱۲ ساله دارم خیلی میترس
1 45
قرص کلونیدین و امی تریپترین برای چی هست
1 18
داروی دلوکسی کپ برای چیست؟
1 23
دوسال پیش بخاطر توهماتی که داشتم پزشک معالج تشخیص اسکیزوفرنی دادن که من اصلا قبول ندارم ؛ الان داروهاموقطع کردم ومشکل توهم ندارم فقط بسیار غمگین وپراسترس هستم ؛ انگار فردی غمگین درونم فریاد میزند ومنرو تشویق به کارهایی میکنه که دوست ندارم هیچ علاقه وامیدی به زندگی ندارم وهیچ چیزی خوشحالم نمیکنه ؛ آیا تشخیص اسکیزو درمورد من درست بوده؟
1 24
سلام برای مقابله با افکار خودکشی چه باید کرد ؟ البته سابقه اینکاروهم دارم ؛ فعلا هم هیچ داروی مصرف نمیکنم فقط شبی دو تا کلونازپام میخورم ممنون
1 16
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
1 46
چه داروهایی عوارضی چون افسردگی شدید و بی حسی و بی حالی دارند
1 12
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
1 44
علام بیماری اسکیزو فرنی چیست؟
1 42
دلیل شوکهای پیاپی در خواب چیست
1 39
من پسر۱۲ ساله دارم خیلی میترس
1 45
قرص کلونیدین و امی تریپترین برای چی هست
1 18
داروی دلوکسی کپ برای چیست؟
1 23
دوسال پیش بخاطر توهماتی که داشتم پزشک معالج تشخیص اسکیزوفرنی دادن که من اصلا قبول ندارم ؛ الان داروهاموقطع کردم ومشکل توهم ندارم فقط بسیار غمگین وپراسترس هستم ؛ انگار فردی غمگین درونم فریاد میزند ومنرو تشویق به کارهایی میکنه که دوست ندارم هیچ علاقه وامیدی به زندگی ندارم وهیچ چیزی خوشحالم نمیکنه ؛ آیا تشخیص اسکیزو درمورد من درست بوده؟
1 24
سلام برای مقابله با افکار خودکشی چه باید کرد ؟ البته سابقه اینکاروهم دارم ؛ فعلا هم هیچ داروی مصرف نمیکنم فقط شبی دو تا کلونازپام میخورم ممنون
1 16
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام من از اجنه خیلی میترسم آیا جن به انسان صدمه میزنه یا انسان رو اذیت میکنه لطفا توضیح توضیح دهید چون برخی از عنوان جن زدگی و رفتن جن در بدن انسان سخن میگویند
1 46
چه داروهایی عوارضی چون افسردگی شدید و بی حسی و بی حالی دارند
1 12
سلام ببخشید من شوهرم ۹ماهه رفته بهم خیانت کرده و درخواست طلاق داده خودش و الان درگیر کارهای دادگاه هستیم با این وجود من بازم دوسش داشتم و نمی خواستم جدا بشم ولی خودش و خانوادش دیگه نخواستن الان من حال روحیم داغونه نابود شدم همش گریه می کنم چیکارکنم لطفا کمکم کنین
1 44
علام بیماری اسکیزو فرنی چیست؟
1 42
دلیل شوکهای پیاپی در خواب چیست
1 39
من پسر۱۲ ساله دارم خیلی میترس
1 45
قرص کلونیدین و امی تریپترین برای چی هست
1 18
داروی دلوکسی کپ برای چیست؟
1 23
دوسال پیش بخاطر توهماتی که داشتم پزشک معالج تشخیص اسکیزوفرنی دادن که من اصلا قبول ندارم ؛ الان داروهاموقطع کردم ومشکل توهم ندارم فقط بسیار غمگین وپراسترس هستم ؛ انگار فردی غمگین درونم فریاد میزند ومنرو تشویق به کارهایی میکنه که دوست ندارم هیچ علاقه وامیدی به زندگی ندارم وهیچ چیزی خوشحالم نمیکنه ؛ آیا تشخیص اسکیزو درمورد من درست بوده؟
1 24
سلام برای مقابله با افکار خودکشی چه باید کرد ؟ البته سابقه اینکاروهم دارم ؛ فعلا هم هیچ داروی مصرف نمیکنم فقط شبی دو تا کلونازپام میخورم ممنون
1 16

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند