سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
0 1
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
0 9
جواب باز نمیشود
1 267
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
0 3
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
0 1
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
0 7
به جوابم دسترسی ندارم
0 6
سلام ، من طبق تشخیص پزشکان بیماری اسکیزوفرنی پارانویید دارم و از ۱۴ سالگی ام دچارش شدم . بعضی صداها منو عصبانی میکنه ، برای رفع عصبانیت ام دارویی وجود داره ؟
1 3
من دچار گرفتگی گوش راست هستم و صداهایی مثل مکالمه ی تلفنی رو با گوش راست نمیشنوم وصداهای بلند رو نامفهوم حدودا یک سال ک دچار این مشکل هستم ایا درمان پذیر هست؟ میتونه علت بی تعادلی ها هنگام راه رفتن باشه؟
1 3
سلام من بیشتر اوقات استرس دارم همیشه نگرانم که اتفاق بدی بیافته به ندرت می خندم حوصله هیچ کاری رو ندارم همیشه بدنم کسل و خسته هست به سختی می خوابم
0 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
1 1
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
1 9
جواب باز نمیشود
1 267
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
1 3
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
1 1
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
1 7
به جوابم دسترسی ندارم
1 6
سلام ، من طبق تشخیص پزشکان بیماری اسکیزوفرنی پارانویید دارم و از ۱۴ سالگی ام دچارش شدم . بعضی صداها منو عصبانی میکنه ، برای رفع عصبانیت ام دارویی وجود داره ؟
1 3
من دچار گرفتگی گوش راست هستم و صداهایی مثل مکالمه ی تلفنی رو با گوش راست نمیشنوم وصداهای بلند رو نامفهوم حدودا یک سال ک دچار این مشکل هستم ایا درمان پذیر هست؟ میتونه علت بی تعادلی ها هنگام راه رفتن باشه؟
1 3
سلام من بیشتر اوقات استرس دارم همیشه نگرانم که اتفاق بدی بیافته به ندرت می خندم حوصله هیچ کاری رو ندارم همیشه بدنم کسل و خسته هست به سختی می خوابم
1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
1 1
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
1 9
جواب باز نمیشود
1 267
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
1 3
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
1 1
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
1 7
به جوابم دسترسی ندارم
1 6
سلام ، من طبق تشخیص پزشکان بیماری اسکیزوفرنی پارانویید دارم و از ۱۴ سالگی ام دچارش شدم . بعضی صداها منو عصبانی میکنه ، برای رفع عصبانیت ام دارویی وجود داره ؟
1 3
من دچار گرفتگی گوش راست هستم و صداهایی مثل مکالمه ی تلفنی رو با گوش راست نمیشنوم وصداهای بلند رو نامفهوم حدودا یک سال ک دچار این مشکل هستم ایا درمان پذیر هست؟ میتونه علت بی تعادلی ها هنگام راه رفتن باشه؟
1 3
سلام من بیشتر اوقات استرس دارم همیشه نگرانم که اتفاق بدی بیافته به ندرت می خندم حوصله هیچ کاری رو ندارم همیشه بدنم کسل و خسته هست به سختی می خوابم
1 3
سوالات
امتیاز جواب نمایش
آیا در بیماران سکته مغزی که روند رو به بهبود داشتن امکان سکته ی مجدد وجود دارد؟
1 1
با سلام من مدتی شونه و گردنم درد میکنه و مشکل یبوست و با درد شدید دارم و یه موضوع دیگه خارش سر و اظطراب خواب دارم یعنی خواب اشفته و ترسناک میبینم
1 9
جواب باز نمیشود
1 267
سلام من به خاطر عوارض قرص ریسپریدون پرولاکتینم بالا رفته و دکترم بهم قرص بروموکریپتین دادن و خوب بود ولی باز دوباره پرولاکتینم بالا رفت و دکتر قرص بروموکریپتین رو زیاد کردن ولی باز هم خونریزی ادامه دارد به خاطر پرولاکتین بالا و دکتر قرص ریسپریدون رو نمی تونن قطع کنن چون بیماری برگشت پیدا میکنه و‌حالم بد میشه چون همین اخیرا که قرص کم شد حالم بد شد و باید قرص رو به اندازه بخورم ولی پرولاکتینم بالا میره باید چیکار کنم؟
1 3
سلام حدود ۱۰سال است وسواس فکری دارم اما با دارو خوب نمیشود پزشکان میگویند باید از شوک استفاده کنی ایا دیگر راهی جز بیمارستان و شوک درمانی وجود ندار ؟؟
1 1
سلام خوردن لورازپام برای افسردگی مفیده
1 7
به جوابم دسترسی ندارم
1 6
سلام ، من طبق تشخیص پزشکان بیماری اسکیزوفرنی پارانویید دارم و از ۱۴ سالگی ام دچارش شدم . بعضی صداها منو عصبانی میکنه ، برای رفع عصبانیت ام دارویی وجود داره ؟
1 3
من دچار گرفتگی گوش راست هستم و صداهایی مثل مکالمه ی تلفنی رو با گوش راست نمیشنوم وصداهای بلند رو نامفهوم حدودا یک سال ک دچار این مشکل هستم ایا درمان پذیر هست؟ میتونه علت بی تعادلی ها هنگام راه رفتن باشه؟
1 3
سلام من بیشتر اوقات استرس دارم همیشه نگرانم که اتفاق بدی بیافته به ندرت می خندم حوصله هیچ کاری رو ندارم همیشه بدنم کسل و خسته هست به سختی می خوابم
1 3

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند