سوالات
امتیاز جواب نمایش
توصیه های بعد از واکسن چهارماهگی نوزاد
0 1 149
سلام من دخترم دوساله ونیم موقع غذا خیلی اذیت میکنه فقط آب خیلی زیاد میخوره چکار کنم؟
0 1 168
My sons: Sohiel&mahammadamin pourabbasi: با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
0 1 336
همه اين مواد غذايي استفاده ميشه فقط دز د٣براي كودك يازده سالو ميخواستم بدونم
0 1 82
با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
0 1 336
سلام برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چکارکنم
0 1 161
برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چه کنم
0 1 153
باسلام پسرم ١١سالشه وهميشه باوجود منزل ويلايي وافتابگير كمبود D3داره تا پارسال قطره اد ميخورد امسال مجدد ويتامينش ٢٨ هست چه تجويز ميكنيد؟
0 2 159
سلام مدتی است پسرم که ۸ ساله است از درد پا شکایت می کند کهاین دردبیشتردر ناحیه زانووبه قسمت پایین زانو می باشد ودر موقع فعالیت کردن بیشتر می شود وام آر ای نیزچندسال قبل انجام شده وچیزی نبوده ودرآزمایشات کمبود ویتامین دی اعلام شده ودراین مدت هرچند وقت یکبار درد می گیرد وباید پاهاش باپارچه ای محکم ببندم واین خیلی من را ناراحت کرده واقعا مشکل بچه من چیه ومن بعنوان یک مادر چه کار کنم.ودوباره چکاری براش انجام بدهم ؟ ممنون
0 1 158
سوالات
امتیاز جواب نمایش
توصیه های بعد از واکسن چهارماهگی نوزاد
1 149
سلام من دخترم دوساله ونیم موقع غذا خیلی اذیت میکنه فقط آب خیلی زیاد میخوره چکار کنم؟
1 168
My sons: Sohiel&mahammadamin pourabbasi: با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
1 336
همه اين مواد غذايي استفاده ميشه فقط دز د٣براي كودك يازده سالو ميخواستم بدونم
1 82
با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
1 336
سلام برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چکارکنم
1 161
برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چه کنم
1 153
باسلام پسرم ١١سالشه وهميشه باوجود منزل ويلايي وافتابگير كمبود D3داره تا پارسال قطره اد ميخورد امسال مجدد ويتامينش ٢٨ هست چه تجويز ميكنيد؟
1 159
سلام مدتی است پسرم که ۸ ساله است از درد پا شکایت می کند کهاین دردبیشتردر ناحیه زانووبه قسمت پایین زانو می باشد ودر موقع فعالیت کردن بیشتر می شود وام آر ای نیزچندسال قبل انجام شده وچیزی نبوده ودرآزمایشات کمبود ویتامین دی اعلام شده ودراین مدت هرچند وقت یکبار درد می گیرد وباید پاهاش باپارچه ای محکم ببندم واین خیلی من را ناراحت کرده واقعا مشکل بچه من چیه ومن بعنوان یک مادر چه کار کنم.ودوباره چکاری براش انجام بدهم ؟ ممنون
1 158
سوالات
امتیاز جواب نمایش
توصیه های بعد از واکسن چهارماهگی نوزاد
1 149
سلام من دخترم دوساله ونیم موقع غذا خیلی اذیت میکنه فقط آب خیلی زیاد میخوره چکار کنم؟
1 168
My sons: Sohiel&mahammadamin pourabbasi: با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
1 336
همه اين مواد غذايي استفاده ميشه فقط دز د٣براي كودك يازده سالو ميخواستم بدونم
1 82
با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
1 336
سلام برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چکارکنم
1 161
برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چه کنم
1 153
باسلام پسرم ١١سالشه وهميشه باوجود منزل ويلايي وافتابگير كمبود D3داره تا پارسال قطره اد ميخورد امسال مجدد ويتامينش ٢٨ هست چه تجويز ميكنيد؟
1 159
سلام مدتی است پسرم که ۸ ساله است از درد پا شکایت می کند کهاین دردبیشتردر ناحیه زانووبه قسمت پایین زانو می باشد ودر موقع فعالیت کردن بیشتر می شود وام آر ای نیزچندسال قبل انجام شده وچیزی نبوده ودرآزمایشات کمبود ویتامین دی اعلام شده ودراین مدت هرچند وقت یکبار درد می گیرد وباید پاهاش باپارچه ای محکم ببندم واین خیلی من را ناراحت کرده واقعا مشکل بچه من چیه ومن بعنوان یک مادر چه کار کنم.ودوباره چکاری براش انجام بدهم ؟ ممنون
1 158
سوالات
امتیاز جواب نمایش
توصیه های بعد از واکسن چهارماهگی نوزاد
1 149
سلام من دخترم دوساله ونیم موقع غذا خیلی اذیت میکنه فقط آب خیلی زیاد میخوره چکار کنم؟
1 168
My sons: Sohiel&mahammadamin pourabbasi: با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
1 336
همه اين مواد غذايي استفاده ميشه فقط دز د٣براي كودك يازده سالو ميخواستم بدونم
1 82
با سلام من دو پسر کوچیک به فاصله یک و نیم دارم که پسر کوچکتر خیلی از برادر بزرگ‌ خودش کتک میخوره پسر بزرگم ۳ ساله پسر کوچکیم یک و نیم تقریبا
1 336
سلام برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چکارکنم
1 161
برای اشتهای کودک 1سال و4ماهم چه کنم
1 153
باسلام پسرم ١١سالشه وهميشه باوجود منزل ويلايي وافتابگير كمبود D3داره تا پارسال قطره اد ميخورد امسال مجدد ويتامينش ٢٨ هست چه تجويز ميكنيد؟
1 159
سلام مدتی است پسرم که ۸ ساله است از درد پا شکایت می کند کهاین دردبیشتردر ناحیه زانووبه قسمت پایین زانو می باشد ودر موقع فعالیت کردن بیشتر می شود وام آر ای نیزچندسال قبل انجام شده وچیزی نبوده ودرآزمایشات کمبود ویتامین دی اعلام شده ودراین مدت هرچند وقت یکبار درد می گیرد وباید پاهاش باپارچه ای محکم ببندم واین خیلی من را ناراحت کرده واقعا مشکل بچه من چیه ومن بعنوان یک مادر چه کار کنم.ودوباره چکاری براش انجام بدهم ؟ ممنون
1 158

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند