سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسر بچه دو سال و نیم که هنوز هم شبها بارها از خواب بیدار میشود و یا حرف میزند یا گریه میکند .. هیچ نوع مشکل فیزیکی و شرایط خواب و خانوادگی هم وجود ندارد.‌. فقط هر چه در طول روز اتفاق میافتد را شب خواب میبیند.. الان ۲‌.۵ هست که من خواب شب ندارم از بس بیدار میشود..? لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم..
0 0 120
سر درد دارم
0 0 562
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
0 0 125
دخترم ۷سالشه داخل نافش درد میگیره سونو و ازمایش گرفتن سالم بود هر ۲هفته یکبار اینطور میشه لطفا راهنمایی کنید
0 0 65
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
0 0 113
سلام دخترم ۷ سالش وقتی که جای از بدنش زخم میشه حتی یک خراش کوچک جای زخمش چرک میکنه التهاب پیدا میکنه بعداز یکماه جاش خوب میشه دلیلش چی میتونه باشه با تشکر از شما
0 0 80
سلام قطرهر ینو سالتین رامیشه در بینی کودک ۱۵ ماهه ریخت
0 0 66
دخترم نزدیک یک ماه سرفه های خلط دار داره بهش برم هگزین چرک خشک کن سفکسیم صد دادم خوب نشد الان چیکار کنم منون
0 0 80
سلام ببخشید دختر شش سالم نزدیک یه ماه سرفه خلط دار داره هر دارویی دادم خوب نمیش راهنماییم کنید ممنون
0 0 73
با سلام پسر من ٦ سالشه يه كم كمبود ويتامين Dداره ايا ميتونه از قرص ويتامين Dاستفاده كنه؟ و با چه دوزى
0 0 125
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسر بچه دو سال و نیم که هنوز هم شبها بارها از خواب بیدار میشود و یا حرف میزند یا گریه میکند .. هیچ نوع مشکل فیزیکی و شرایط خواب و خانوادگی هم وجود ندارد.‌. فقط هر چه در طول روز اتفاق میافتد را شب خواب میبیند.. الان ۲‌.۵ هست که من خواب شب ندارم از بس بیدار میشود..? لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم..
1 120
سر درد دارم
1 562
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
1 125
دخترم ۷سالشه داخل نافش درد میگیره سونو و ازمایش گرفتن سالم بود هر ۲هفته یکبار اینطور میشه لطفا راهنمایی کنید
1 65
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
1 113
سلام دخترم ۷ سالش وقتی که جای از بدنش زخم میشه حتی یک خراش کوچک جای زخمش چرک میکنه التهاب پیدا میکنه بعداز یکماه جاش خوب میشه دلیلش چی میتونه باشه با تشکر از شما
1 80
سلام قطرهر ینو سالتین رامیشه در بینی کودک ۱۵ ماهه ریخت
1 66
دخترم نزدیک یک ماه سرفه های خلط دار داره بهش برم هگزین چرک خشک کن سفکسیم صد دادم خوب نشد الان چیکار کنم منون
1 80
سلام ببخشید دختر شش سالم نزدیک یه ماه سرفه خلط دار داره هر دارویی دادم خوب نمیش راهنماییم کنید ممنون
1 73
با سلام پسر من ٦ سالشه يه كم كمبود ويتامين Dداره ايا ميتونه از قرص ويتامين Dاستفاده كنه؟ و با چه دوزى
1 125
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسر بچه دو سال و نیم که هنوز هم شبها بارها از خواب بیدار میشود و یا حرف میزند یا گریه میکند .. هیچ نوع مشکل فیزیکی و شرایط خواب و خانوادگی هم وجود ندارد.‌. فقط هر چه در طول روز اتفاق میافتد را شب خواب میبیند.. الان ۲‌.۵ هست که من خواب شب ندارم از بس بیدار میشود..? لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم..
1 120
سر درد دارم
1 562
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
1 125
دخترم ۷سالشه داخل نافش درد میگیره سونو و ازمایش گرفتن سالم بود هر ۲هفته یکبار اینطور میشه لطفا راهنمایی کنید
1 65
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
1 113
سلام دخترم ۷ سالش وقتی که جای از بدنش زخم میشه حتی یک خراش کوچک جای زخمش چرک میکنه التهاب پیدا میکنه بعداز یکماه جاش خوب میشه دلیلش چی میتونه باشه با تشکر از شما
1 80
سلام قطرهر ینو سالتین رامیشه در بینی کودک ۱۵ ماهه ریخت
1 66
دخترم نزدیک یک ماه سرفه های خلط دار داره بهش برم هگزین چرک خشک کن سفکسیم صد دادم خوب نشد الان چیکار کنم منون
1 80
سلام ببخشید دختر شش سالم نزدیک یه ماه سرفه خلط دار داره هر دارویی دادم خوب نمیش راهنماییم کنید ممنون
1 73
با سلام پسر من ٦ سالشه يه كم كمبود ويتامين Dداره ايا ميتونه از قرص ويتامين Dاستفاده كنه؟ و با چه دوزى
1 125
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پسر بچه دو سال و نیم که هنوز هم شبها بارها از خواب بیدار میشود و یا حرف میزند یا گریه میکند .. هیچ نوع مشکل فیزیکی و شرایط خواب و خانوادگی هم وجود ندارد.‌. فقط هر چه در طول روز اتفاق میافتد را شب خواب میبیند.. الان ۲‌.۵ هست که من خواب شب ندارم از بس بیدار میشود..? لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم..
1 120
سر درد دارم
1 562
علت درد بیضه پسر بچه ها چیست؟
1 125
دخترم ۷سالشه داخل نافش درد میگیره سونو و ازمایش گرفتن سالم بود هر ۲هفته یکبار اینطور میشه لطفا راهنمایی کنید
1 65
برای خس خس بینی کودکم از کدام دارو استفاده کنم
1 113
سلام دخترم ۷ سالش وقتی که جای از بدنش زخم میشه حتی یک خراش کوچک جای زخمش چرک میکنه التهاب پیدا میکنه بعداز یکماه جاش خوب میشه دلیلش چی میتونه باشه با تشکر از شما
1 80
سلام قطرهر ینو سالتین رامیشه در بینی کودک ۱۵ ماهه ریخت
1 66
دخترم نزدیک یک ماه سرفه های خلط دار داره بهش برم هگزین چرک خشک کن سفکسیم صد دادم خوب نشد الان چیکار کنم منون
1 80
سلام ببخشید دختر شش سالم نزدیک یه ماه سرفه خلط دار داره هر دارویی دادم خوب نمیش راهنماییم کنید ممنون
1 73
با سلام پسر من ٦ سالشه يه كم كمبود ويتامين Dداره ايا ميتونه از قرص ويتامين Dاستفاده كنه؟ و با چه دوزى
1 125

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند