سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
0 1 3
با سلام ، پسر سه ساله ی من مدل پاهاش ضربدری هست آیا با کفش مخصوص خوب میشه ؟
0 1 3
سلام من 2سال پیش پاهام پیج خورده از اوم موقع تا حالا پاهام درد میکنه دکتر رفتم میگن چیزی نیست ولی راه میره هم درد میگیره بیشتر اوقات هم صدا میخوره پام. من الان تا چند وقته دیگه باید برم پیاده کربلا نمیدونم میتونم یا ن .
0 1 23
باسلام طرف راست بدنم از باسن تا انگشتهای پام درد داره ولی بیشتر درد در قسمت باسن به فاصله پنج سانتی از وسط کمر رو به طرف راستم هست آیا مشکل بنده حاد است نوع درد وپزشک معالج را به بنده معرفی نمایید با تشکر??
0 1 3
سلام صبح بخیر.من از پادرد شبانه رنج میبرمصبحها از خواب بیدارمیشم تا خودشب هیچ مشکلی ودردی ندارم ولی همینکه شب چشمم گرم خواب میشه پاهام از ران تا نوک انگشتانم دردمیزنه وخواب رواز چشمانم میگیره میشه کمکم کنید
0 1 31
با سلام زمانی است دو تا شست پام خیلی در دار
0 1 8
سلام ببشید یه سوال داشتم انگشت پام مدت یه هفته یه کم ورم داره به کم هم داره ایا شکسته
0 1 2
سلام چرا هنگامی ک میدویم قسمت راست زیر دنده درد میگیرد.برای پیشگیری ازین درد چکار باید کرد؟
0 1 22
در مورد درمان آنژیو لیپوم وریسک بیشتر شدن این نوع از چربیها راهنمایی کنین لطفا
0 1 6
من دچار کشیدگی تاندون شانه شده ام پیش دکتر متخصص رفتم تازمانی که دارو مصرف میکنم خوب است اما بعداز اتمام دوباره همان درد را دارد چیکار کنم
0 1 25
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
1 3
با سلام ، پسر سه ساله ی من مدل پاهاش ضربدری هست آیا با کفش مخصوص خوب میشه ؟
1 3
سلام من 2سال پیش پاهام پیج خورده از اوم موقع تا حالا پاهام درد میکنه دکتر رفتم میگن چیزی نیست ولی راه میره هم درد میگیره بیشتر اوقات هم صدا میخوره پام. من الان تا چند وقته دیگه باید برم پیاده کربلا نمیدونم میتونم یا ن .
1 23
باسلام طرف راست بدنم از باسن تا انگشتهای پام درد داره ولی بیشتر درد در قسمت باسن به فاصله پنج سانتی از وسط کمر رو به طرف راستم هست آیا مشکل بنده حاد است نوع درد وپزشک معالج را به بنده معرفی نمایید با تشکر??
1 3
سلام صبح بخیر.من از پادرد شبانه رنج میبرمصبحها از خواب بیدارمیشم تا خودشب هیچ مشکلی ودردی ندارم ولی همینکه شب چشمم گرم خواب میشه پاهام از ران تا نوک انگشتانم دردمیزنه وخواب رواز چشمانم میگیره میشه کمکم کنید
1 31
با سلام زمانی است دو تا شست پام خیلی در دار
1 8
سلام ببشید یه سوال داشتم انگشت پام مدت یه هفته یه کم ورم داره به کم هم داره ایا شکسته
1 2
سلام چرا هنگامی ک میدویم قسمت راست زیر دنده درد میگیرد.برای پیشگیری ازین درد چکار باید کرد؟
1 22
در مورد درمان آنژیو لیپوم وریسک بیشتر شدن این نوع از چربیها راهنمایی کنین لطفا
1 6
من دچار کشیدگی تاندون شانه شده ام پیش دکتر متخصص رفتم تازمانی که دارو مصرف میکنم خوب است اما بعداز اتمام دوباره همان درد را دارد چیکار کنم
1 25
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
1 3
با سلام ، پسر سه ساله ی من مدل پاهاش ضربدری هست آیا با کفش مخصوص خوب میشه ؟
1 3
سلام من 2سال پیش پاهام پیج خورده از اوم موقع تا حالا پاهام درد میکنه دکتر رفتم میگن چیزی نیست ولی راه میره هم درد میگیره بیشتر اوقات هم صدا میخوره پام. من الان تا چند وقته دیگه باید برم پیاده کربلا نمیدونم میتونم یا ن .
1 23
باسلام طرف راست بدنم از باسن تا انگشتهای پام درد داره ولی بیشتر درد در قسمت باسن به فاصله پنج سانتی از وسط کمر رو به طرف راستم هست آیا مشکل بنده حاد است نوع درد وپزشک معالج را به بنده معرفی نمایید با تشکر??
1 3
سلام صبح بخیر.من از پادرد شبانه رنج میبرمصبحها از خواب بیدارمیشم تا خودشب هیچ مشکلی ودردی ندارم ولی همینکه شب چشمم گرم خواب میشه پاهام از ران تا نوک انگشتانم دردمیزنه وخواب رواز چشمانم میگیره میشه کمکم کنید
1 31
با سلام زمانی است دو تا شست پام خیلی در دار
1 8
سلام ببشید یه سوال داشتم انگشت پام مدت یه هفته یه کم ورم داره به کم هم داره ایا شکسته
1 2
سلام چرا هنگامی ک میدویم قسمت راست زیر دنده درد میگیرد.برای پیشگیری ازین درد چکار باید کرد؟
1 22
در مورد درمان آنژیو لیپوم وریسک بیشتر شدن این نوع از چربیها راهنمایی کنین لطفا
1 6
من دچار کشیدگی تاندون شانه شده ام پیش دکتر متخصص رفتم تازمانی که دارو مصرف میکنم خوب است اما بعداز اتمام دوباره همان درد را دارد چیکار کنم
1 25
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
1 3
با سلام ، پسر سه ساله ی من مدل پاهاش ضربدری هست آیا با کفش مخصوص خوب میشه ؟
1 3
سلام من 2سال پیش پاهام پیج خورده از اوم موقع تا حالا پاهام درد میکنه دکتر رفتم میگن چیزی نیست ولی راه میره هم درد میگیره بیشتر اوقات هم صدا میخوره پام. من الان تا چند وقته دیگه باید برم پیاده کربلا نمیدونم میتونم یا ن .
1 23
باسلام طرف راست بدنم از باسن تا انگشتهای پام درد داره ولی بیشتر درد در قسمت باسن به فاصله پنج سانتی از وسط کمر رو به طرف راستم هست آیا مشکل بنده حاد است نوع درد وپزشک معالج را به بنده معرفی نمایید با تشکر??
1 3
سلام صبح بخیر.من از پادرد شبانه رنج میبرمصبحها از خواب بیدارمیشم تا خودشب هیچ مشکلی ودردی ندارم ولی همینکه شب چشمم گرم خواب میشه پاهام از ران تا نوک انگشتانم دردمیزنه وخواب رواز چشمانم میگیره میشه کمکم کنید
1 31
با سلام زمانی است دو تا شست پام خیلی در دار
1 8
سلام ببشید یه سوال داشتم انگشت پام مدت یه هفته یه کم ورم داره به کم هم داره ایا شکسته
1 2
سلام چرا هنگامی ک میدویم قسمت راست زیر دنده درد میگیرد.برای پیشگیری ازین درد چکار باید کرد؟
1 22
در مورد درمان آنژیو لیپوم وریسک بیشتر شدن این نوع از چربیها راهنمایی کنین لطفا
1 6
من دچار کشیدگی تاندون شانه شده ام پیش دکتر متخصص رفتم تازمانی که دارو مصرف میکنم خوب است اما بعداز اتمام دوباره همان درد را دارد چیکار کنم
1 25

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند