سوالات
امتیاز جواب نمایش
درد کمرم طوری شده که نمی تونم بلند بشم از جام..
0 1 35
فوق تخصص استخوان
0 1 53
بنده ۴ماه پیش استخوان فمور رانم شکست و توسط ۳عدد پیچ جراحی شدم اکنون در عکس رادیولوژی استخوان فمور حداقل دو سانت از لگن خارج شده و در حین حرکات درد دارد خواستم بدونم درمان جا افتادن این استخوان چیست ؟
0 1 23
برای درمان دررفتگی استخوان فمور ران چکار باید کرد؟
0 1 29
باسلام مدتی از کتف تا نوک انگشتان یک دستم بی حس میشود و تمام عضلات پشت کتفم حالت دردناک و گرفتگی بپیدا میکند جدیدا هم این درد به گردنم میزنه تمام چکاپ ها را انجام دادم سالم بود تهران نزد پزشکی ماهر عمل استخوان گردنی کردم ولی فایده نداشت فقط کمی تورمش کم شد جدیدا هم فیزیوتراپ سوزن هایی پشت گردنم زد و گفت گره هایی وجود دارد ولی بعد یک هفته به محض انجام کار سنگین و یا سبک مثل ظرف شستن همان درد و بی حسی شروع میشود لطفا راهنمایی کنید با تشکر و ارزوی سلامتی
0 1 31
درمان گودی کمر و گردن چیست؟
0 1 49
طب فیزیکی و توانبخشی
0 1 87
سلام-من به دلیل موقیت نامناسب بدنی درحال درس خوندن و خوابیدن در طولانی مدت دارای انحنای ستون فقرات نسبتا متوسط تا زیاد شده ام. راه درمان من چه خواهد بود؟ این انحنا میتواند روی قد من هم زیاد تاثیر گذاشته باشد؟ آیا مکملی پیشنهاد میدهید؟مرد هستم 22سال سن دارم
0 1 9
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
0 1 13
سوالات
امتیاز جواب نمایش
درد کمرم طوری شده که نمی تونم بلند بشم از جام..
1 35
فوق تخصص استخوان
1 53
بنده ۴ماه پیش استخوان فمور رانم شکست و توسط ۳عدد پیچ جراحی شدم اکنون در عکس رادیولوژی استخوان فمور حداقل دو سانت از لگن خارج شده و در حین حرکات درد دارد خواستم بدونم درمان جا افتادن این استخوان چیست ؟
1 23
برای درمان دررفتگی استخوان فمور ران چکار باید کرد؟
1 29
باسلام مدتی از کتف تا نوک انگشتان یک دستم بی حس میشود و تمام عضلات پشت کتفم حالت دردناک و گرفتگی بپیدا میکند جدیدا هم این درد به گردنم میزنه تمام چکاپ ها را انجام دادم سالم بود تهران نزد پزشکی ماهر عمل استخوان گردنی کردم ولی فایده نداشت فقط کمی تورمش کم شد جدیدا هم فیزیوتراپ سوزن هایی پشت گردنم زد و گفت گره هایی وجود دارد ولی بعد یک هفته به محض انجام کار سنگین و یا سبک مثل ظرف شستن همان درد و بی حسی شروع میشود لطفا راهنمایی کنید با تشکر و ارزوی سلامتی
1 31
درمان گودی کمر و گردن چیست؟
1 49
طب فیزیکی و توانبخشی
1 87
سلام-من به دلیل موقیت نامناسب بدنی درحال درس خوندن و خوابیدن در طولانی مدت دارای انحنای ستون فقرات نسبتا متوسط تا زیاد شده ام. راه درمان من چه خواهد بود؟ این انحنا میتواند روی قد من هم زیاد تاثیر گذاشته باشد؟ آیا مکملی پیشنهاد میدهید؟مرد هستم 22سال سن دارم
1 9
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
1 13
سوالات
امتیاز جواب نمایش
درد کمرم طوری شده که نمی تونم بلند بشم از جام..
1 35
فوق تخصص استخوان
1 53
بنده ۴ماه پیش استخوان فمور رانم شکست و توسط ۳عدد پیچ جراحی شدم اکنون در عکس رادیولوژی استخوان فمور حداقل دو سانت از لگن خارج شده و در حین حرکات درد دارد خواستم بدونم درمان جا افتادن این استخوان چیست ؟
1 23
برای درمان دررفتگی استخوان فمور ران چکار باید کرد؟
1 29
باسلام مدتی از کتف تا نوک انگشتان یک دستم بی حس میشود و تمام عضلات پشت کتفم حالت دردناک و گرفتگی بپیدا میکند جدیدا هم این درد به گردنم میزنه تمام چکاپ ها را انجام دادم سالم بود تهران نزد پزشکی ماهر عمل استخوان گردنی کردم ولی فایده نداشت فقط کمی تورمش کم شد جدیدا هم فیزیوتراپ سوزن هایی پشت گردنم زد و گفت گره هایی وجود دارد ولی بعد یک هفته به محض انجام کار سنگین و یا سبک مثل ظرف شستن همان درد و بی حسی شروع میشود لطفا راهنمایی کنید با تشکر و ارزوی سلامتی
1 31
درمان گودی کمر و گردن چیست؟
1 49
طب فیزیکی و توانبخشی
1 87
سلام-من به دلیل موقیت نامناسب بدنی درحال درس خوندن و خوابیدن در طولانی مدت دارای انحنای ستون فقرات نسبتا متوسط تا زیاد شده ام. راه درمان من چه خواهد بود؟ این انحنا میتواند روی قد من هم زیاد تاثیر گذاشته باشد؟ آیا مکملی پیشنهاد میدهید؟مرد هستم 22سال سن دارم
1 9
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
1 13
سوالات
امتیاز جواب نمایش
درد کمرم طوری شده که نمی تونم بلند بشم از جام..
1 35
فوق تخصص استخوان
1 53
بنده ۴ماه پیش استخوان فمور رانم شکست و توسط ۳عدد پیچ جراحی شدم اکنون در عکس رادیولوژی استخوان فمور حداقل دو سانت از لگن خارج شده و در حین حرکات درد دارد خواستم بدونم درمان جا افتادن این استخوان چیست ؟
1 23
برای درمان دررفتگی استخوان فمور ران چکار باید کرد؟
1 29
باسلام مدتی از کتف تا نوک انگشتان یک دستم بی حس میشود و تمام عضلات پشت کتفم حالت دردناک و گرفتگی بپیدا میکند جدیدا هم این درد به گردنم میزنه تمام چکاپ ها را انجام دادم سالم بود تهران نزد پزشکی ماهر عمل استخوان گردنی کردم ولی فایده نداشت فقط کمی تورمش کم شد جدیدا هم فیزیوتراپ سوزن هایی پشت گردنم زد و گفت گره هایی وجود دارد ولی بعد یک هفته به محض انجام کار سنگین و یا سبک مثل ظرف شستن همان درد و بی حسی شروع میشود لطفا راهنمایی کنید با تشکر و ارزوی سلامتی
1 31
درمان گودی کمر و گردن چیست؟
1 49
طب فیزیکی و توانبخشی
1 87
سلام-من به دلیل موقیت نامناسب بدنی درحال درس خوندن و خوابیدن در طولانی مدت دارای انحنای ستون فقرات نسبتا متوسط تا زیاد شده ام. راه درمان من چه خواهد بود؟ این انحنا میتواند روی قد من هم زیاد تاثیر گذاشته باشد؟ آیا مکملی پیشنهاد میدهید؟مرد هستم 22سال سن دارم
1 9
سلام.من بد جور زانو درد دارم کمر دردم به تازگی شروع شده چ چیزی استفاده کنم؟
1 13

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند