سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام 56 سالمه شغلم مربی ایروبیک هست صبح ها که از خواب بلند میشم بدنم خشک ودرد میکنه دلیلش چیه
0 1 30
علت کتف و دست درد.هم سمت راست و چپ
0 2 47
سلام موقع ازمون رانندگی لرزش پای شدیددارم چیکاربایدکنم؟؟
0 3 33
بنده دیسک کمر دارم در سرما احساس درد بیشتری دارم ایا اگر عمل کنم بهتر میشم و اگر عمل ریسکش بالاست باید چیکار کنم
0 1 22
با سلام.بنده مدت پنج روز است كه در ناحيه پشت گوش و گردن خود احساس درد شديد ميكنم و به پزشك عمومي مراجعه كردم گفتن گرفتگي بر اثر بد خوابيدن يا....هستش بهم آمپول متوكلوروپين نوشتن رفتم زدم بهتر شدم ولي نصف درد از ديروز هنوز باهام هستش چيكار كنم بهتر بشم؟؟ممنون
0 1 22
با سلام سه هفته پیش عمل همجوشی دیسک گردن داشتم از دو روز بهد از عمل صبح ها که از خواب بیدار می شود دستام بی حس است اما کم کم بهتر می شوند علتش چیه؟
0 1 10
پاشنه هر دو پا درد میکند
0 4 44
سلام قدردانی این جانب را پذیرا باشید
0 1 23
پزشک مغزاعصاب شهرنور
0 0 23
برای درمان خارپاشنه
0 3 32
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام 56 سالمه شغلم مربی ایروبیک هست صبح ها که از خواب بلند میشم بدنم خشک ودرد میکنه دلیلش چیه
1 30
علت کتف و دست درد.هم سمت راست و چپ
1 47
سلام موقع ازمون رانندگی لرزش پای شدیددارم چیکاربایدکنم؟؟
1 33
بنده دیسک کمر دارم در سرما احساس درد بیشتری دارم ایا اگر عمل کنم بهتر میشم و اگر عمل ریسکش بالاست باید چیکار کنم
1 22
با سلام.بنده مدت پنج روز است كه در ناحيه پشت گوش و گردن خود احساس درد شديد ميكنم و به پزشك عمومي مراجعه كردم گفتن گرفتگي بر اثر بد خوابيدن يا....هستش بهم آمپول متوكلوروپين نوشتن رفتم زدم بهتر شدم ولي نصف درد از ديروز هنوز باهام هستش چيكار كنم بهتر بشم؟؟ممنون
1 22
با سلام سه هفته پیش عمل همجوشی دیسک گردن داشتم از دو روز بهد از عمل صبح ها که از خواب بیدار می شود دستام بی حس است اما کم کم بهتر می شوند علتش چیه؟
1 10
پاشنه هر دو پا درد میکند
1 44
سلام قدردانی این جانب را پذیرا باشید
1 23
پزشک مغزاعصاب شهرنور
1 23
برای درمان خارپاشنه
1 32
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام 56 سالمه شغلم مربی ایروبیک هست صبح ها که از خواب بلند میشم بدنم خشک ودرد میکنه دلیلش چیه
1 30
علت کتف و دست درد.هم سمت راست و چپ
1 47
سلام موقع ازمون رانندگی لرزش پای شدیددارم چیکاربایدکنم؟؟
1 33
بنده دیسک کمر دارم در سرما احساس درد بیشتری دارم ایا اگر عمل کنم بهتر میشم و اگر عمل ریسکش بالاست باید چیکار کنم
1 22
با سلام.بنده مدت پنج روز است كه در ناحيه پشت گوش و گردن خود احساس درد شديد ميكنم و به پزشك عمومي مراجعه كردم گفتن گرفتگي بر اثر بد خوابيدن يا....هستش بهم آمپول متوكلوروپين نوشتن رفتم زدم بهتر شدم ولي نصف درد از ديروز هنوز باهام هستش چيكار كنم بهتر بشم؟؟ممنون
1 22
با سلام سه هفته پیش عمل همجوشی دیسک گردن داشتم از دو روز بهد از عمل صبح ها که از خواب بیدار می شود دستام بی حس است اما کم کم بهتر می شوند علتش چیه؟
1 10
پاشنه هر دو پا درد میکند
1 44
سلام قدردانی این جانب را پذیرا باشید
1 23
پزشک مغزاعصاب شهرنور
1 23
برای درمان خارپاشنه
1 32
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام 56 سالمه شغلم مربی ایروبیک هست صبح ها که از خواب بلند میشم بدنم خشک ودرد میکنه دلیلش چیه
1 30
علت کتف و دست درد.هم سمت راست و چپ
1 47
سلام موقع ازمون رانندگی لرزش پای شدیددارم چیکاربایدکنم؟؟
1 33
بنده دیسک کمر دارم در سرما احساس درد بیشتری دارم ایا اگر عمل کنم بهتر میشم و اگر عمل ریسکش بالاست باید چیکار کنم
1 22
با سلام.بنده مدت پنج روز است كه در ناحيه پشت گوش و گردن خود احساس درد شديد ميكنم و به پزشك عمومي مراجعه كردم گفتن گرفتگي بر اثر بد خوابيدن يا....هستش بهم آمپول متوكلوروپين نوشتن رفتم زدم بهتر شدم ولي نصف درد از ديروز هنوز باهام هستش چيكار كنم بهتر بشم؟؟ممنون
1 22
با سلام سه هفته پیش عمل همجوشی دیسک گردن داشتم از دو روز بهد از عمل صبح ها که از خواب بیدار می شود دستام بی حس است اما کم کم بهتر می شوند علتش چیه؟
1 10
پاشنه هر دو پا درد میکند
1 44
سلام قدردانی این جانب را پذیرا باشید
1 23
پزشک مغزاعصاب شهرنور
1 23
برای درمان خارپاشنه
1 32

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند