سوالات
امتیاز جواب نمایش
پزشک مغزاعصاب شهرنور
0 0 10
برای درمان خارپاشنه
0 3 18
Najme: آیا دارویی وجود داره واسه پر شدن پاها و باسن؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
0 1 4
پاشنه پام به شدت درد میگیره به خصوص صبح ها بعد از خواب
0 1 3
سلام. یه مدت گردن درد و کتف درد داشتم رفتم پیش یکی دوروز ماساژش داد خوبه خوب شدم. الان بازم تو خواب یکم خشک شد مشکل اصلی من از بالش. توروبه خدا یه بالشت طبی بهم معرفی کنین چه نوعی باشه بخرم دردش جوری که یکم خشک میشه و کتفم هم درد میگیره ازش مشکل اصلی من خوابه از خواب متنفر شدم میترسم دیگه بخوابم
0 1 7
مادر م هفتاد ساله واریس داره ولخته در بای راست هر روز از درد با و ورم با درمان وی چیست متشکرم
0 1 15
با سلام و عرض ادب مشکل:به خواب رفتن دست و پاها آزمایش خون انجام دادم ولی مشکل خاصی رو نشون نداد و موقع خواب در نیمه شب ۷۰درصد به حالت بی حسی در میاد(البته نمیدونم شاید سیاه رفتن چشم ها یم و حالت بی حسی هم ارتباطی داشته باشه)
0 1 13
برای زانو درد چکار کنم
0 4 44
چند وقته کتفم درد میکنه نه جایی ضرب دیده نه چیزی فقط الکی درد گرفته دلیلش چیه
0 1 10
قریب به شش ماه است رباط صلیبی قدامی زانو چپم پاره شده. با توجه به درگیری کاری عملا امکان عمل ترمیمی تا پایان سال ندارم. آیا این موضوع باعث نگرانی است و باید زودتر عمل کنم. آیا راه رفتن با خالی کردن یکی دوبار زانو در هر بار خطرناک است
0 1 7
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پزشک مغزاعصاب شهرنور
1 10
برای درمان خارپاشنه
1 18
Najme: آیا دارویی وجود داره واسه پر شدن پاها و باسن؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
1 4
پاشنه پام به شدت درد میگیره به خصوص صبح ها بعد از خواب
1 3
سلام. یه مدت گردن درد و کتف درد داشتم رفتم پیش یکی دوروز ماساژش داد خوبه خوب شدم. الان بازم تو خواب یکم خشک شد مشکل اصلی من از بالش. توروبه خدا یه بالشت طبی بهم معرفی کنین چه نوعی باشه بخرم دردش جوری که یکم خشک میشه و کتفم هم درد میگیره ازش مشکل اصلی من خوابه از خواب متنفر شدم میترسم دیگه بخوابم
1 7
مادر م هفتاد ساله واریس داره ولخته در بای راست هر روز از درد با و ورم با درمان وی چیست متشکرم
1 15
با سلام و عرض ادب مشکل:به خواب رفتن دست و پاها آزمایش خون انجام دادم ولی مشکل خاصی رو نشون نداد و موقع خواب در نیمه شب ۷۰درصد به حالت بی حسی در میاد(البته نمیدونم شاید سیاه رفتن چشم ها یم و حالت بی حسی هم ارتباطی داشته باشه)
1 13
برای زانو درد چکار کنم
1 44
چند وقته کتفم درد میکنه نه جایی ضرب دیده نه چیزی فقط الکی درد گرفته دلیلش چیه
1 10
قریب به شش ماه است رباط صلیبی قدامی زانو چپم پاره شده. با توجه به درگیری کاری عملا امکان عمل ترمیمی تا پایان سال ندارم. آیا این موضوع باعث نگرانی است و باید زودتر عمل کنم. آیا راه رفتن با خالی کردن یکی دوبار زانو در هر بار خطرناک است
1 7
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پزشک مغزاعصاب شهرنور
1 10
برای درمان خارپاشنه
1 18
Najme: آیا دارویی وجود داره واسه پر شدن پاها و باسن؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
1 4
پاشنه پام به شدت درد میگیره به خصوص صبح ها بعد از خواب
1 3
سلام. یه مدت گردن درد و کتف درد داشتم رفتم پیش یکی دوروز ماساژش داد خوبه خوب شدم. الان بازم تو خواب یکم خشک شد مشکل اصلی من از بالش. توروبه خدا یه بالشت طبی بهم معرفی کنین چه نوعی باشه بخرم دردش جوری که یکم خشک میشه و کتفم هم درد میگیره ازش مشکل اصلی من خوابه از خواب متنفر شدم میترسم دیگه بخوابم
1 7
مادر م هفتاد ساله واریس داره ولخته در بای راست هر روز از درد با و ورم با درمان وی چیست متشکرم
1 15
با سلام و عرض ادب مشکل:به خواب رفتن دست و پاها آزمایش خون انجام دادم ولی مشکل خاصی رو نشون نداد و موقع خواب در نیمه شب ۷۰درصد به حالت بی حسی در میاد(البته نمیدونم شاید سیاه رفتن چشم ها یم و حالت بی حسی هم ارتباطی داشته باشه)
1 13
برای زانو درد چکار کنم
1 44
چند وقته کتفم درد میکنه نه جایی ضرب دیده نه چیزی فقط الکی درد گرفته دلیلش چیه
1 10
قریب به شش ماه است رباط صلیبی قدامی زانو چپم پاره شده. با توجه به درگیری کاری عملا امکان عمل ترمیمی تا پایان سال ندارم. آیا این موضوع باعث نگرانی است و باید زودتر عمل کنم. آیا راه رفتن با خالی کردن یکی دوبار زانو در هر بار خطرناک است
1 7
سوالات
امتیاز جواب نمایش
پزشک مغزاعصاب شهرنور
1 10
برای درمان خارپاشنه
1 18
Najme: آیا دارویی وجود داره واسه پر شدن پاها و باسن؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
1 4
پاشنه پام به شدت درد میگیره به خصوص صبح ها بعد از خواب
1 3
سلام. یه مدت گردن درد و کتف درد داشتم رفتم پیش یکی دوروز ماساژش داد خوبه خوب شدم. الان بازم تو خواب یکم خشک شد مشکل اصلی من از بالش. توروبه خدا یه بالشت طبی بهم معرفی کنین چه نوعی باشه بخرم دردش جوری که یکم خشک میشه و کتفم هم درد میگیره ازش مشکل اصلی من خوابه از خواب متنفر شدم میترسم دیگه بخوابم
1 7
مادر م هفتاد ساله واریس داره ولخته در بای راست هر روز از درد با و ورم با درمان وی چیست متشکرم
1 15
با سلام و عرض ادب مشکل:به خواب رفتن دست و پاها آزمایش خون انجام دادم ولی مشکل خاصی رو نشون نداد و موقع خواب در نیمه شب ۷۰درصد به حالت بی حسی در میاد(البته نمیدونم شاید سیاه رفتن چشم ها یم و حالت بی حسی هم ارتباطی داشته باشه)
1 13
برای زانو درد چکار کنم
1 44
چند وقته کتفم درد میکنه نه جایی ضرب دیده نه چیزی فقط الکی درد گرفته دلیلش چیه
1 10
قریب به شش ماه است رباط صلیبی قدامی زانو چپم پاره شده. با توجه به درگیری کاری عملا امکان عمل ترمیمی تا پایان سال ندارم. آیا این موضوع باعث نگرانی است و باید زودتر عمل کنم. آیا راه رفتن با خالی کردن یکی دوبار زانو در هر بار خطرناک است
1 7

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند