سوالات
امتیاز جواب نمایش
تشخیص دیسک کمر
0 1
سلام روزتون بخیر. جناب من سربازم حدود 5روزه شصت پای راستم دردمیکنه دو روز اول قابل توجه نبود اما سه روزی میشه ک دردش بیشترشده و همون قسمت هم بادکرده 20متر ک پیاده روی میکنم دردش طاقت فرسامیشه روی پنجه هم نمیتونم راه برم. تاجایی ک یادم میاد ن ضربه خورده ن چیزی رفته تو پام گوشت قرمزم مصرف زیادی نداریم ک نقرص باشه. میشه لطفا باتوجه به علائم ذکر شده بگین بیماریم چیه؟؟
0 2
سلام بنده جوان 17 ساله هستم که بعد از سن بلوغ استخوان های مفصلی من شروع به صدا دادن کردند بخصوص مچ دست گردن و ارنج ها که گاهی با درد همراه است بنده با توجه به قدم لاغرم و این مشکل بعد از سن بلوغ ایجاد شده و میخواستم بدونم اسم این بیماری چیست و راه های درمان آن کدام اند؟
0 1
45روزه انگشت اشاره دست چپم بین بند اول و دوم شکسته فیزیوتراپی هم نرفتم ورزشای لازم میخواستم .انگشتم کامل خم نمیشه
0 7
سلام طریقه مصرف سونا چگونه هست
0 6
سلام برای عکسهای قوزک پا سوال داشتم
0 8
درود،ممنون ازین امکانتون ک باعث رفع مشکلمون میشه?من کنککری ام و یکی دوماهه بخاطر درس خوندن گردنم درد میکنه و دکتر تشخیص داد دیسک خفیف دارم،و الانم ی هفته ای میشه بالای باسنم ینی بین دوتا باسن دقیقا آخرای کمرم ک وصل میشه ب باسن درد میکنه و واسه درس خوندن راحت نیستم و همش جا بجا میشم اما کمرم درد نمینه،ممنون میشم زود جواب بدید،سپاس،بدرود?
1 8
سلام،بنده فرو رفتگی قفسه سینه دارم،نمیدونم خفیفه یا زیاده،ولی فکرکنم اونطور که متخصص گفت خفیف باشه،خواستم ببینم چیکار کنم؟
0 11
سلام و درود،،ببخشید برای لاغری شکم و پهلو و سینه مردان راهی وجود داره که سریع باشه؟؟؟
0 5
علت درد ناگهانی و شانه چیست؟
0 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
تشخیص دیسک کمر
1 1
سلام روزتون بخیر. جناب من سربازم حدود 5روزه شصت پای راستم دردمیکنه دو روز اول قابل توجه نبود اما سه روزی میشه ک دردش بیشترشده و همون قسمت هم بادکرده 20متر ک پیاده روی میکنم دردش طاقت فرسامیشه روی پنجه هم نمیتونم راه برم. تاجایی ک یادم میاد ن ضربه خورده ن چیزی رفته تو پام گوشت قرمزم مصرف زیادی نداریم ک نقرص باشه. میشه لطفا باتوجه به علائم ذکر شده بگین بیماریم چیه؟؟
1 2
سلام بنده جوان 17 ساله هستم که بعد از سن بلوغ استخوان های مفصلی من شروع به صدا دادن کردند بخصوص مچ دست گردن و ارنج ها که گاهی با درد همراه است بنده با توجه به قدم لاغرم و این مشکل بعد از سن بلوغ ایجاد شده و میخواستم بدونم اسم این بیماری چیست و راه های درمان آن کدام اند؟
1 1
45روزه انگشت اشاره دست چپم بین بند اول و دوم شکسته فیزیوتراپی هم نرفتم ورزشای لازم میخواستم .انگشتم کامل خم نمیشه
1 7
سلام طریقه مصرف سونا چگونه هست
1 6
سلام برای عکسهای قوزک پا سوال داشتم
1 8
درود،ممنون ازین امکانتون ک باعث رفع مشکلمون میشه?من کنککری ام و یکی دوماهه بخاطر درس خوندن گردنم درد میکنه و دکتر تشخیص داد دیسک خفیف دارم،و الانم ی هفته ای میشه بالای باسنم ینی بین دوتا باسن دقیقا آخرای کمرم ک وصل میشه ب باسن درد میکنه و واسه درس خوندن راحت نیستم و همش جا بجا میشم اما کمرم درد نمینه،ممنون میشم زود جواب بدید،سپاس،بدرود?
1 8
سلام،بنده فرو رفتگی قفسه سینه دارم،نمیدونم خفیفه یا زیاده،ولی فکرکنم اونطور که متخصص گفت خفیف باشه،خواستم ببینم چیکار کنم؟
1 11
سلام و درود،،ببخشید برای لاغری شکم و پهلو و سینه مردان راهی وجود داره که سریع باشه؟؟؟
1 5
علت درد ناگهانی و شانه چیست؟
1 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
تشخیص دیسک کمر
1 1
سلام روزتون بخیر. جناب من سربازم حدود 5روزه شصت پای راستم دردمیکنه دو روز اول قابل توجه نبود اما سه روزی میشه ک دردش بیشترشده و همون قسمت هم بادکرده 20متر ک پیاده روی میکنم دردش طاقت فرسامیشه روی پنجه هم نمیتونم راه برم. تاجایی ک یادم میاد ن ضربه خورده ن چیزی رفته تو پام گوشت قرمزم مصرف زیادی نداریم ک نقرص باشه. میشه لطفا باتوجه به علائم ذکر شده بگین بیماریم چیه؟؟
1 2
سلام بنده جوان 17 ساله هستم که بعد از سن بلوغ استخوان های مفصلی من شروع به صدا دادن کردند بخصوص مچ دست گردن و ارنج ها که گاهی با درد همراه است بنده با توجه به قدم لاغرم و این مشکل بعد از سن بلوغ ایجاد شده و میخواستم بدونم اسم این بیماری چیست و راه های درمان آن کدام اند؟
1 1
45روزه انگشت اشاره دست چپم بین بند اول و دوم شکسته فیزیوتراپی هم نرفتم ورزشای لازم میخواستم .انگشتم کامل خم نمیشه
1 7
سلام طریقه مصرف سونا چگونه هست
1 6
سلام برای عکسهای قوزک پا سوال داشتم
1 8
درود،ممنون ازین امکانتون ک باعث رفع مشکلمون میشه?من کنککری ام و یکی دوماهه بخاطر درس خوندن گردنم درد میکنه و دکتر تشخیص داد دیسک خفیف دارم،و الانم ی هفته ای میشه بالای باسنم ینی بین دوتا باسن دقیقا آخرای کمرم ک وصل میشه ب باسن درد میکنه و واسه درس خوندن راحت نیستم و همش جا بجا میشم اما کمرم درد نمینه،ممنون میشم زود جواب بدید،سپاس،بدرود?
1 8
سلام،بنده فرو رفتگی قفسه سینه دارم،نمیدونم خفیفه یا زیاده،ولی فکرکنم اونطور که متخصص گفت خفیف باشه،خواستم ببینم چیکار کنم؟
1 11
سلام و درود،،ببخشید برای لاغری شکم و پهلو و سینه مردان راهی وجود داره که سریع باشه؟؟؟
1 5
علت درد ناگهانی و شانه چیست؟
1 11
سوالات
امتیاز جواب نمایش
تشخیص دیسک کمر
1 1
سلام روزتون بخیر. جناب من سربازم حدود 5روزه شصت پای راستم دردمیکنه دو روز اول قابل توجه نبود اما سه روزی میشه ک دردش بیشترشده و همون قسمت هم بادکرده 20متر ک پیاده روی میکنم دردش طاقت فرسامیشه روی پنجه هم نمیتونم راه برم. تاجایی ک یادم میاد ن ضربه خورده ن چیزی رفته تو پام گوشت قرمزم مصرف زیادی نداریم ک نقرص باشه. میشه لطفا باتوجه به علائم ذکر شده بگین بیماریم چیه؟؟
1 2
سلام بنده جوان 17 ساله هستم که بعد از سن بلوغ استخوان های مفصلی من شروع به صدا دادن کردند بخصوص مچ دست گردن و ارنج ها که گاهی با درد همراه است بنده با توجه به قدم لاغرم و این مشکل بعد از سن بلوغ ایجاد شده و میخواستم بدونم اسم این بیماری چیست و راه های درمان آن کدام اند؟
1 1
45روزه انگشت اشاره دست چپم بین بند اول و دوم شکسته فیزیوتراپی هم نرفتم ورزشای لازم میخواستم .انگشتم کامل خم نمیشه
1 7
سلام طریقه مصرف سونا چگونه هست
1 6
سلام برای عکسهای قوزک پا سوال داشتم
1 8
درود،ممنون ازین امکانتون ک باعث رفع مشکلمون میشه?من کنککری ام و یکی دوماهه بخاطر درس خوندن گردنم درد میکنه و دکتر تشخیص داد دیسک خفیف دارم،و الانم ی هفته ای میشه بالای باسنم ینی بین دوتا باسن دقیقا آخرای کمرم ک وصل میشه ب باسن درد میکنه و واسه درس خوندن راحت نیستم و همش جا بجا میشم اما کمرم درد نمینه،ممنون میشم زود جواب بدید،سپاس،بدرود?
1 8
سلام،بنده فرو رفتگی قفسه سینه دارم،نمیدونم خفیفه یا زیاده،ولی فکرکنم اونطور که متخصص گفت خفیف باشه،خواستم ببینم چیکار کنم؟
1 11
سلام و درود،،ببخشید برای لاغری شکم و پهلو و سینه مردان راهی وجود داره که سریع باشه؟؟؟
1 5
علت درد ناگهانی و شانه چیست؟
1 11

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند