این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

73849 - سلام لگزاتال 10 برا چه بیماری‌های تجویز می‌شود آیا باعث چاق شدن میشود
لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...