این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

73844 - سلام من زبان براثر سوختگی چندماهی. هست که پرزهای چشایش یکم ورم کرده ونوک زبانم هست هیچ تغییری نکرده...وکنار زبانم دوتااول گوشتی هست که اونام تغییری نکرده وچندماهی هست نگرانم که سرطان زبان باشه
لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...