این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

73819 - پدرم ۷۵ ساله است ودیابت وپارکینسون دارد وبا انسولین قندش کنترل میشود واستو پارکین وآرتان می خورد از یک هفته پیش دچار اضطراب و توهم و اختلال در حافظه شده که گاها اتفاق میافتد و از سوزش در پاها شاکی است چکار باید کرد؟
لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...