این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

73714 - ضــمــن عــزض ســلــام و خــســتــه نــبــاشــے مــے خــواســتــم بــپــرســم قــطــره ڪــلــوبــیــوتــیــڪ 5/بــراے عــفــونــت گــوش خــوبــه یــانــه وآیــا مــے تــوانــیــم همــراه بــا مــصــرف ایــن دارو از آنــتــے بــیــوتــیــڪ دیــگــه اے هم اســتــفــاده ڪــنــیــم یــانــه
لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...