این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

73630 - خدا خدا آیا انحراف چشم در کودک یک ساله باعث میشود کودک گردنش را کج بگیرد؟
لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...