لطفا به سوال امتیاز دهید!

0

میکرولیتیازیس در سينوس کلیه مشا هده می شه یعنی چی

جواب 1

لطفا به جواب امتیاز دهید!

0

اول معنی سینوس کلیه: سینوس کلیه حفره ای درون کلیه است که توسط لگن کلیه، کپسول های کلیوی، عروق خونی، اعصاب و چربی اشغال می شود. اصطلاح microlithiasis میکرولیتیازیس یک اصطلاح در سونوگرافی است: میکرو یعنی کوچک و لیتیازیس یعنی ایجاد سنگ. میکرولیتیازیس یک یافته سونوگرافی است که موارد غیرعادی اندام یا بافتی که سونوگرافی شده را نشان می دهد. برای مثال، میکرولیتیازیس سینوس کلیه نشانه وجود یک سنگ کوچک در سینوس (حفره خالی) کلیه است. وقتی امواج سونوگرافی به موارد غیرعادی برخورد می کنند نقاط سفید رنگی بر صفحه اسکنر سونوگرافی ظاهر می شوند که کانون اکوژنی (با قطرهای متفاوت) نامیده می شوند و همان موارد غیرعادی هستند.

پزشکان سبز و سالم-5 پزشکان سبز و سالم-5

📌 این جواب فقط برای راهنمایی اولیه شما مردم عزیز بصورت رایگان آماده شده است و تا زمانی که ویزیت در فضای درمانی استاندارد (بیمارستان و مطب) انجام نشود هیچ بیماری را نمی‌توان تشخیص قطعی داد یا درمان کرد. هیچ توصیه درمانی آنلاینی جایگزین تجویز پزشک شما نخواهد شد🚫


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...


سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند